Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pietrele | Commune: Băneasa | County: Giurgiu | Site: Gorgana | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Civil;
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Pietrele
Commune   Băneasa
Site  Gorgana
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Abuladze Joni Universitatea de Stat "Ivane Javakhishvili", Tbilisi
Beckmann Nele Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, Germany
Benecke Norbert Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Berdzenishvili Irma Georgian National Museum "O. Lordkipanidze" Archaeological Centre, Tbilisi
Beutler Katrin Institut für Vor-und Frühgeschichte, Leipzig, Germany
Brummack Sven Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Ehrich Richard Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Gatsov Ivan Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Gatsova Lili Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Gavrilă Elena-Florentina Muzeul Municipiului Bucureşti
Georgescu Cristina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Hansen Svend Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Huang Chao Institutul de Arheologie al Academiei de Stiinţe din China, Beijing
Karaucak Mehmet İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul
Kay Marvin University of Arkansas, Department of Anthropology, USA
Kelder Jorrit Allard Pierson Museum, Amsterdam
Klimscha Florian Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung, Berlin, Germany
Koprivc Ute Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Marinova Elena Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Müller Michael Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Nedelčeva Petranka Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Neef Reinder Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Nowacki Dirk Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Peng Wang Institutul de Arheologie al Academiei de Stiinţe din China, Beijing
Prange Michael Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, Germany
Reingruber Agathe Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Röpke Astrid Institut für Archäologische Wissenschaften, Labor für Archäobotanik, Frankfurt am Main, Germany
Ruess Kai Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Schäkel Nils Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Scheele Konstantin Institut für Physische Geographie Berlin, Germany
Schröder Christoph Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Germany
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ţerna Stanislav Şcoala Antropologică Superioară, Chişinău
Toderaş Meda Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vachta Tilmann Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Vulpe Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Wunderlich Jürgen Institut für Physische Geographie, Universität Frankfurt am Main, Germany
Zhvania Dimitri Universitatea de Stat "Ivane Javakhishvili", Tbilisi
Zidarov Petar Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
National Arch. Record Site Code 101038.01
Report Campania de cercetări arheologice de la Pietrele-Măgura Gorgana s-a desfăşurat în perioada 15 iulie 2009- 5 septembrie 2009. Finanţarea cercetării în anul 2009 a fost suportată de către Deutsche Forschungsgemeinschaft şi MCCPN.
Cercetările arheologice din tell-ul de la Pietrele-Măgura Gorgana fac parte dintr-un proiect comun de cercetare româno-german iniţiat de IAB şi Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung. Aşa cum este menţionat în protocolul de colaborare, proiectul va continua până în anul 2013. Obiectivul acestei colaborări este continuarea cercetărilor sistematice în aşezarea de tip tell, efectuarea de cercetări arheologice în aşezarea plană din jurul tell-ului, în necropola identificată la cca. 200 m V de tell şi în amenajarea cu sanţuri circulare concentrice de pe terasa superioară a Dunării.
Pe tell, activitatea de cercetare din anul 2009 s-a desfăşurat în două suprafeţe (suprafaţa B şi suprafaţa F), iar în aşezarea plană din jurul tell-lui au fost deschise trei suprafeţe (suprafaţa G, suprafaţa H şi suprafaţa J).
În campania 2009, în suprafaţa B, au fost identificate 85 de complexe arheologice conţinând ceramică, oase de animale, unelte de os, piatră şi cupru, fragmente de pereţi ş.a. Pentru a aduce la acelaşi nivel extinderea de S a suprafeţei B cu suprafaţa B propriu-zisă, în campania 2009 ne-am concentrat pe cercetarea şi documentarea contextelor arheologice din extinderea sudică. S-a săpat într-un sol gri, lutos, cu puţine fragmente ceramice, ce acoperea cele două structuri arse identificate şi surprinse în profilul de S al secţiunii B în campania anterioară. Grosimea acestui strat de nivelare este de cca. 0,25-0,40 m. După cercetarea acestui nivel compact de pământ şi lut amestecat, pe lăţimea extinderii sudice a suprafeţei B, am putut cerceta cele două structuri puternic arse identificate în campania 2008. Structura arsă din partea de E a secţiunii a fost surprinsă pe o lungime de 4 m şi pe toată lăţimea extinderii sudice, continuând în profilul de S. Am putut identifica bucăţi masive de chirpic pe alocuri ars foarte puternic, până la vitrifiere, provenind de la un perete prăbuşit. De sub bucăţile masive de chirpici (grosimea acestora ajungând până la 0,40 m) au fost recuperate mai multe vase sparte pe loc în momentul prăbuşirii peretelui. În partea de V a suprafeţei am putut cerceta pe o lungime de cca. 4,50 m o altă structură arsă. Aceasta nu a fost cercetată integral datorită faptului că se continuă în profilul de S al suprafeţei. După demontarea bucăţilor de chirpic căzut au fost identificate şi documentate mai multe vase întregibile. În jurul vaselor au fost observate mai multe zone cu seminţe carbonizate care au fost prelevate pentru analize.
Datorită dimensiunilor mari ale suprafeţei F (9 x 19 m), precum şi datorită priorităţilor diferite de cercetare a contextelor de aici, aceasta a fost împărţită în două sub-secţiuni: F- N (9 x 13 m) şi F- S(9 x 6 m). Obiectivele principale ale campaniei actuale au fost: cercetarea structurii şi a modului de alcătuire a fundaţiilor locuinţei cercetate în campania precedentă; dezvelirea, delimitarea şi cercetarea structurilor şi inventarului acestei locuinţe incendiate (P09F252); cercetarea vestigiilor unei locuinţe surprinse parţial în secţiunea F care se continuă în afara suprafeţei cercetate dincolo de profilul de V; cercetarea vestigiilor unei locuinţe surprinse parţial în secţiunea F care se continuă în afara suprafeţei cercetate dincolo de profilul de N; cercetarea succesiunii şi conţinutului straturilor de eroziune a tell-ului surprinse în extinderea spre S a secţiunii F. Rezultatele cele mai spectaculoase le-au oferit cercetarea elementelor de fundaţie ale locuinţei cercetate în campania precedentă şi cercetarea structurii, amenajărilor şi inventarului locuinţei incendiate P09F252. În campania din acest an au fost cercetate elementele de infrastructură (fundaţie) ale casei cercetate anterior. Pe baza observaţiilor realizate se poate afirma că terenul şi dărâmăturile anterioare au fost nivelate în vechime şi în ele au fost adâncite şanţuri corespunzătoare conturului platformei care constituia talpa casei. În aceste şanţuri, la intervale relativ asemănătoare (între 1 m şi 0,80 m) au fost identificate amplasamentele unor stâlpi de susţinere. Şanţurile au fost umplute apoi cu lut galben care avea rolul de a stabiliza stâlpii de lemn. Pe alocuri au putut fi identificate şi prelevate resturi ale materialului lemnos. În campania actuală, umplutura acestor şanţuri de fondare nu a putut fi complet cercetată şi demontată. Dărâmătura vechii case constă din resturile de perete şi tavan de lut ars cu amprente de bârne şi pari prăbuşite peste mai multe instalaţii şi peste o podea formată din fine lutuiri succesive aplicate pe o structură de lemn a cărei infrastructură nu a mai putut fi cercetată în campania actuală. La nivelul acestei podele au fost identificate bazele pereţilor locuinţei care descriu un plan rectangular. Locuinţa se continuă spre est, dincolo de limitele secţiunii F, astfel că dimensiunile ei nu pot fi precizate. Se poate preciza însă că latura de V a acestei locuinţe măsoară 8 m. Pe direcţie E - V locuinţa a putut fi dezvelită pe o lungime de 5 m. Pereţii locuinţei au fost realizaţi din lut încărcat pe o structură de stâlpi de susţinere masivi (cca. 16-20 cm diametru) şi o înşiruire deasă de pari de diametru redus (5-8 cm) care s-au carbonizat în momentul incendiului. In partea de S a parterului locuinţei au fost identificate resturile a trei instalaţii de lut: soclul rectangular al unei instalaţii de foc (P09F118), o casetă cu pereţi de lut (P09F258) şi o banchetă sau treaptă adosată peretelui de S al casei (P09F287). Inventarul locuinţei P09F252 s-a dovedit unul extrem de complex. Dispersate în întreaga locuinţă, au fost identificate nu mai puţin de 120 de recipiente şi/sau concentrări de fragmente ceramice care se află în curs de restaurare şi documentare grafică. La acestea se adaugă, râşniţele de piatră amintite, aflate în vecinătatea casetei de lut, un harpon şi alte câteva mici străpungătoare de os precum şi un colier de mici perle şi două pandantive de aur: un mic disc perforat prevăzut cu o prelungire triunghiulară, cu analogii apropiate în cunoscuta necropolă eneolitică de la Varna şi un minusculă spirală din sârmă.
Unul dintre scopurile urmărite în campania de anul acesta a fost identificarea unor structuri de locuire în afara tell-ului, structuri identificate prin măsurătorile geomagnetice din anul 2005, dar care trebuiau verificate şi prin săpătură.
Suprafaţa G este poziţionată la 60 m E de tell. Iniţial dimensiunile suprafaţei erau de 5 x 10 m. Am putut identifica 3 niveluri diferite de sus în jos: un nivel superior de colluvium de culoare brun-gri, urmat de un strat de cultură de culoare gri şi un al treilea nivel constând din lut de culoare galben-cenuşiu, în care nu s-au găsit artefacte sau urme ale activităţii umane. Din colluvium-ul puternic afectat de lucrările agricole şi de ganguri de animale au fost recoltate diverse artefacte amestecate, ce pot fi datate din evul mediu până în zilele noastre. În colţul de SE al suprafeţei, la V de fostul sondaj D, au fost găsite resturile unei vetre ce era înconjurată de bucăţi de lut nears, vase întregi şi întregibile. Datorită prezenţei structurii de lut nears amestecat cu chirpic în colţul de SE al suprafeţei, am luat hotărârea să extindem suprafaţa G cu 2 metri spre S. Odată cu atingerea nivelului de lut galben-gri, fără urme de activitate umană, suprafaţa G a fost închisă şi astupată integral cu pământ.
Suprafaţa H a fost începută ca un mic sondaj de 2 x 2 m, pe locul unde a fost efectuat sondajul geologic PIET56, cu scopul de a recupera una din carotele rupte în timpul forajului la adâncimea de -1,50 m. După decopertare, sondajul a fost extins la dimensiunile de 4 x 4 m. În timpul îndepărtării solului colluvial nu au fost identificate contexte arheologice. Chiar sub colluvium, a apărut un nivel de culoare gri-cenuşie în care au fost identificate mici bucaţi de chirpic şi pete de cenuşă. A fost documetată o bucată de crustă de vatră (P09H306). După documentarea şi demontarea crustei de vatră, a fost observat un strat intermediar în care fragmentele ceramice şi celelalte materialele arheologice scădeau gradual.
Suprafaţa J este localizată la N de tell, amplasarea acestei suprafeţe fiind determinată de semnalele puternice detectate în timpul investigaţiilor geomagnetice efecute în jurul tell-ului. În partea sudică şi centrală a suprafeţei au apărut bucăţi mari de chirpici ars (P09J371). Unele dintre aceste bucăţi de chirpici aveau impresiuni de lemn. Spre S , printre dărâmături au fost observate două vase sparte pe loc. Suprafaţa J a fost extinsă spre V şi S pentru a putea surprinde pe o arie mai mare structura arsă localizată în partea sudică (P09J381). După demontarea vaselor mari din partea estică a dărâmăturii (P09J377), instalaţia a fost dezvelită integral (P09J387). Se pare că instalaţia de lut alcătuită dintr-o unitate principală de râşnit şi înconjurată de trei pereţi de separare la N, V şi E, are de asemenea o unitate de stocare spre est. La S de instalaţie a fost dezvelită o vatră de mari dimensiuni (P09J385) care este înclinată spre S. La încheierea săpăturii de anul acesta, suprafaţa a fost astupată integral, cercetarea urmând a fi continuată în campania următoare.
Şi în campania 2009, pe tell, în zona înconjurătoare tell-ului, în aşezarea plană şi în anumite arii din lunca Dunării a continuat seria de foraje efectuate de echipa de geografi de la Universitatea din Frankfurt, condusă de prof. dr. J. Wunderlich. Scopul acestor foraje este obţinerea informaţiilor asupra cursurilor de apă sau a bălţilor existente în preistorie, prin analiza sedimentelor, pentru reconstituirea mediului geografic preistoric. Au fost colectate probe de sol pentru analize sedimentologice şi arheobotanice. Din diverse contexte arheologice au fost colectate bucăţi de lemn şi cărbune pentru datarea cu radiocarbon şi analize dendrocronologice. În zona înconjurătoare tell-ului a fost continuată seria investigaţiilor geomagnetice. Acestea au fost efectuate de P. Zidarov de la New Bulgarian University (Sofia), scopul acestora fiind determinarea ariei de întindere a aşezării plane din jurul tell-ului. În această campanie am avut oportunitatea de a utiliza un octocopter pentru efectuarea unor fotografii aeriene deasupra tell-ului şi în zonele învecinate. După prelucrare, seriile de fotografii efectuate vor putea fi folosite pentru alcătuirea planului 3D al zonei. Analiza traseologică efectuată asupra unui lot pieselor de silex de către prof. dr. Marvin Kay a arătat faptul că acestea erau folosite în proporţie de 70% pentru tăierea grânelor. Pe unele dintre piesele de silex, cu ajutorul microscopului, au fost observate urme de aur. Pentru analiza metalografică a obiectelor de cupru au fost recoltate mostre din patru piese descoperite în campania aceasta. Cu ajutorul acestora se încearcă identificarea sursei de materie primă, precum şi obţinerea mai multor date privind procesul metalurgic. Totodată cu ajutorul spectometrului de masă a fost analizată şi piesa de aur descoperită în anul 2004.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography S.Hansen, M. Toderaş, A. Reingruber, I. Gatsov, F. Klimscha, P.Nedelcheva, R.Neef, M.Prange, J. Wahl, B. Weninger, H.Wrobel, J. Wunderlich, P. Zidarov, Der kupferzeitliche Siedlunghügel Măgura Gorgana bei Pietrele in der Walachei. Ergebnisse der Ausgrabungen im Sommer 2007, Eurasia Antiqua 14, 2008, 19-100
S. Hansen, M. Toderaş, A. Reingruber, N. Becker, I. Gatsov, M. Kay, P. Nedelcheva, M. Prange, A. Röpke, J. Wunderlich, Pietrele: Der kupferzeitliche Siedlungshügel „Măgura Gorgana" und sein Umfeld. Bericht über die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2008, Eurasia Antiqua 15, 2009 (in print)
M. Toderaş, S. Hansen, A. Reingruber, J. Wunderlich, Pietrele. O aşezare din epoca cuprului la Dunărea de Jos. Cercetări arheologice 2002 - 2008, Materiale SN 5, 2009, 39-90.
S. Hansen, M. Toderaş, Pietrele. Eine kupferzeitliche Siedlung an der Unteren Donau, în ArchaeNova e.V. Erste Temple- Frühe Siedlungen, Oldenburg 2009
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu