Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Platoneşti | County: Ialomiţa | Site: Platoul Hagieni - Valea Babii | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Hallstatt;
Latene;
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Early Hallstatt;
Middle La Tène
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Isolated grave;
Tumular grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Platoneşti
Commune   Platoneşti
Site  Platoul Hagieni - Valea Babii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Coman Radu Muzeul Judeţean Ialomiţa
Munteanu Simona Muzeul Judeţean Ialomiţa
Renţa Elena Site director Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 94410.02
Report Cercetările arheologice de la Platoneşti - Platoul Hagieni - Valea Babii din ultima campanie arheologică s-au axat pe continuarea investigaţiilor în tumulul nr.2 şi pe finalizarea lucrărilor în locuinţa de suprafaţă nr.5.
Aşezarea hallstattiană. A fost cercetată în întregime locuinţa aparţinând culturii Babadag II, orientată NV-SE şi cu dimensiunile laturilor de 2,90 x 2,60 m. La baza unui strat de pământ de culoare cenuşie - negricioasă şi granulat, gros de cca. 0,20 m s-a conturat o zonă cu un pământ amestecat cu multă cenuşă şi pigmentat cu roşu şi negru. Faţă de nivelul actual de călcare podeaua locuinţei, dintr-un pământ bine bătătorit, destul de bine păstrată, s-a aflat în partea sa centrală, uşor alveolată, la cota de -0,85 m.
În lentila de pământ amestecat cu cenuşă, au fost descoperite fragmente ceramice Babadag II, chirpici, oase de animale etc.
Inventarul arheologic descoperit în locuinţă a fost compus în marea lui majoritate din materiale ceramice fragmentare.
Ceramica de uz comun este reprezentată de fragmente ceramice de la vase de o formă tronconică cu gura uşor evazată. Sunt lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie şi arse oxidant incomplet. Suprafaţa exterioară prezintă asperităţi, suprafaţa interioară este mult mai îngrijit lucrată, netezită sau lustruită. Decorul vaselor de uz comun constă dintr-un brâu alveolat aplicat la partea superioară, câteodată întrerupt de proeminenţe - apucători de formă triunghiulară şi cu vârful uşor orientat în sus.
Din categoria ceramicii semifine fac parte fragmente de vase bitronconice şi de străchini. Sunt lucrate tot din pastă cu cioburi în compoziţie dar mult mai bine pisate. Au culoarea gălbuie sau neagră la exterior şi gălbuie sau gălbuie-cenuşie în interior şi suprafeţele lustruite.
Vasele bitronconice au gura evazată şi buza rotunjită. Două fragmente din acelaşi vas bitronconic documentează pentru prima dată în această aşezare hallstattiană un tip de vas cu mici apucători trase din buză. Unele fragmente de vase bitronconice sunt decorate prin imprimare la baza gâtului cu cercuri şi tangente încrustate cu pastă albă şi mici proeminenţe sau cu triunghiuri incizate cu un punct în vârf amplasate cu baza în sus. Câteva fragmente de vase bitronconice sunt decorate tot la baza gâtului cu caneluri.
Fragmentele de străchini indică o formă tronconică cu marginea arcuită spre interior. Nu sunt decorate.
Din categoria ceramicii semifine a fost descoperit şi un fragment de cană cu toartă relativ dreptunghiulară în secţiune, care porneşte mai jos de buză şi se sprijină cu baza deasupra diametrului maxim.
Ceramica de factură fină este reprezentată de fragmente de ceşti cu torţi supraînălţate. Sunt lucrate dintr-o pastă cu nisip în compoziţie sau cu cioburi foarte bine pisate. Provin de la vase cu o formă bitronconică, gura evazată şi o toartă supraînălţată, dreptunghiulară în secţiune. Suprafeţele, de culoare gălbuie sau cenuşie-negricioasă, sunt bine lustruite. Cele mai multe fragmente de ceşti sunt decorate prin incizare dar nu lipsesc nici cele decorate prin imprimare iar câteva dintre acestea mai păstrează urme de încrustare cu pastă albă. Elementele de decor sunt amplasate fie imediat sub margine sau la baza gâtului şi pe diametrul maxim. Pe torţi decorul este poziţionat spre gura vasului. Decorul este geometric, compus din linii incizate orizontale haşurate cu mici liniuţe oblice incizate, fascicole de linii oblice dispuse în sens contrar care apar pe diametrul maxim cât şi pe torţi. Un fragment de ceaşcă decorat prin imprimare prezintă mici cercuri şi şiruri de mici liniuţe oblice.
În locuinţa nr.5 de la Platoneşti-Platoul Hagieni au mai fost descoperite un străpungător de os, un corn cioplit aflat în curs de prelucrare, un fragment de cute din piatră, un fragment dintr-o piesă lucrată dintr-o rocă de culoare cenuşie-negricioasă cu o formă cilindrică şi un capăt uşor subţiat, un fragment de lamă de silex de culoare maronie iar în stratul de cultură, o mărgică din lut de culoare gălbuie, cu o formă relativ bitronconică.
Din aşezarea hallstattiană timpurie Babadag au mai fost descoperite două gropi de formă tronconică, dimensiuni reduse, cu un inventar arheologic sărac şi în general atipic. Din inventarul uneia dintre acestea a făcut parte şi un nucleu de silex.
Tumulul nr.II. Au fost continuate cercetările în trei dintre cele patru casete trasate pentru cercetarea movilei şi a stratului de cultură suprapus de aceasta. În campania arheologică a anului 2009 nu au fost descoperite morminte secundare. În una dintre aceste casete o groapă menajeră Babadag a intersectat şi distrus în bună măsură un mormânt de inhumaţie cu scheletul aşezat în poziţie chircită pe partea stângă de la care s-au păstrat doar oasele de la picioare dar despre care se poate aprecia că a fost orientat NE-SV.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu