Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Site: Cetatea Fetei | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic;
Neolithic;
Bronze Age;
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  Cetatea Fetei
Site Sector Fântâna Seacă
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dewas Julie Université de la Nouvelle-Calédonie
Midvichi Natalia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Munteanu Lucian Institutul de Arheologie, Iaşi
Neagu Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nuţu George Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Opaiţ Andrei Institutul de Arheologie, Iaşi
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report Cercetările din punctul Fântâna Seacă din timpul campaniei 2009 s-au concentrat în zona edificiului marcat în campania 2006 cu simbolul E II. A fost mărită secţiunea primară SI (2 x 8 m) ajungând la dimensiunile 4 x 20 m. În secţiunea cercetată a fost descoperită una dintre camerele edificiului, cel mai probabil o anexă cu rol agricol. Au fost surprinse trei segmente de ziduri, două construite în opus incertum în timp ce unul dintre acestea (orientat N-S) a fost realizat în opus quadratum.
Singurul nivel descoperit, este plasat la 20-30 cm de pământul arabil actual şi constă dintr-un strat dens de tegulae şi imbrices. Sub acesta a fost descoperită podeaua încăperii din pământ galben bine tasat pe care au fost descoperite mai multe fragmente ceramice: ollae provinciale vest-pontice, un fragment de amforă LR2 timpurie şi un fragment de amforă „burduf". Majoritatea celorlalte fragmente descoperite aparţin unor vase de băut de factură N şi V pontică. În c. 2 la 0,40 m adâncime a fost descoperit un obiect din bronz - un styllus sau un obiect cu rol în toarcerea lânii.
Existenţa unei faze ulterioare distrugerii edificiului în a doua jumătate a secolului IV p.Chr. este demonstrată de două chiupuri (dolia) descoperite in situ, pe nivelul de tegulae. Probabil, ulterior distrugerii edificiului, a mai continuat existenţa acestuia într-o proporţie mai modestă, cele două fragmente de chiupuri având cel mai probabil rolul de păstrare sezonieră a produselor. O atestare mai clară a acestui nivel este de altfel, imposibilă datorită distrugerilor provocate de lucrările mecanizate care au afectat stratul arheologic.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu