Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zau de Câmpie | County: Mureş | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Zau de Câmpie
Commune   Zau de Câmpie
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bindea Diana Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 120389.03
Report Analiza osteologică are în vedere un eşantion extrem de redus de oase descoperite în urma săpăturilor arheologice din vara anului 1996, în aşezarea de la Zău de Câmpie. Stratul de sol în care s-a descoperit acest material are o grosime de 45 cm, cuprins între 80 şi 1,25 cm adâncime. Din totalul de 129 fragmente osoase determinate, toate aparţinând vertebratelor, un procent de 59,68% revine bovinelor domestice, urmate la distanţă de ovicaprine (17,82%) şi suine (13,17%). Mai slab reprezentate sunt calul (2,32%) şi câinele (0,77%) dintre speciile domestice; de asemenea cervidele (3,87%), care includ cerbul şi căpriorul, şi bourul (2,32%) dintre speciile sălbatice. Prezenţa mistreţului este probabilă. Un singur fragment de cubitus pare, prin dimensiunile sale, să provină de la un mistreţ cu atât mai mult cu cât osul nu are
olecranonul osificat, deci nu provine de la un adult, animalul fiind încă în creştere. Calcularea taliei nu a fost posibilă decât pe un singur metacarp de Ovis. Valorile obţinute, de 625,92 cm (Teichert) şi 620, 80 cm (Talkin) sunt mai mici decât media ovinelor din perioada bronzului de la noi. Sărăcia materialului duce la imposibilitatea formulării unor concluzii pe marginea lotului respectiv. Putem doar aprecia că creşterea bovinelor reprezenta una din îndeletnicirile importante ale comunităţii, ceea ce de altfel este caracteristic acestei perioade.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu