Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Aghireş | Commune: Meseşenii de Jos | County: Sălaj | Site: Sub păşune | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Bronze Age;
Late Hallstatt;
La Tène;
Late Roman Period;
Medieval Age;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sălaj
Locality   Aghireş
Commune   Meseşenii de Jos
Site  Sub păşune
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băcueţ-Crişan Dan Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Bejinariu Ioan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Culic Vasile Daniel Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Matei Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Pop Horea Dionisiu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
National Arch. Record Site Code 142097.02
Report Cercetarea arheologică preventivă efectuată în anii 2008-2009 a avut ca scop salvarea vestigiilor arheologice apărute în zona afectată de proiectul investiţional Şosea ocolitoare cu acces din DN1 F/E81 în DJ191C pentru devierea traficului din municipiul Zalău. Din punct de vedere geografic localitatea Aghireş este amplasată la poalele Munţilor Meseş. Localitatea este străbătută de pârâul Valea Mâţii, pe terasele acestora fiind identificate de-a lungul timpului numeroase urme de locuire. Situl de la Aghireş „Sub păşune" se află pe o terasa înaltă, pe partea dreaptă a Văii Mâţii, în apropierea localităţii Aghireş. Cercetările arheologice preventive din punctul Aghireş „Sub păşune" s-au desfăşurat între km. 8+750 -km. 9+200 ai viitoarei şosele. Cercetarea a avut drept obiectiv principal salvarea vestigiilor arheologice şi eliberarea terenului de sarcină arheologică pe suprafaţa delimitată de viitoarea construcţie, stabilirea stratigrafiei sitului şi colectarea cât mai multor informaţii despre tipul de habitat.
Săpăturile arheologice au fost efectuate manual şi mecanizat, pe suprafaţa ocupată de vestigiile arheologice au fost trasate 21 de secţiuni/suprafeţe. În anul 2008 au fost excavate secţiunile/suprafeţele: S1/2008, S2/2008, S3/2008, S4/2008, S5/2008, S6/2008, S7/2008, S9/2008, S10/2008, S11/2008, S12/2008, S13/2008, S14/2008, S15/2008, S16/2008 şi S17/2008. În anul 2009 a fost prelungită secţiunea S17/2008 şi au fost deschise suprafeţele S18/2009, S19/2009, S20/2009 şi S21/2009. Unităţile de cercetare au fost deschise în aşa fel încât să poată fi cercetată întreaga suprafaţă ocupată de vestigiile arheologice, atât pe lungimea viitoarei şosele cât şi pe lăţimea acesteia.
În cadrul săpăturilor arheologice preventive din anii 2008-2009 desfăşurate în situl de la Aghireş „Sub păşune" au fost cercetate 129 complexe arheologice. Au fost cercetate locuinţe şi gropi menajere aparţinând epocii bronzului; locuinţe, cuptoare de ars ceramică, gropi menajere şi un mormânt de incineraţie atribuite sec. IV-III a.Chr., locuinţe şi un cuptor de ars ceramică aparţinând sec. IV-V p.Chr., locuinţe, cuptoare, gropi şi anexe reprezentând trei perioade diferite din evul mediu timpuriu (sec. VIII-IX, sec. X-XI, sec. XIII-XIV).
Din punct de vedere stratigrafic a fost constatată următoarea situaţie:
- În secţiunile S1/2008 - S13/2008 au fost identificate straturile: strat cenuşiu deschis (humus), strat gălbui steril (alunecat de pe pantă), strat cenuşiu-deschis (alunecat de pe pantă) şi lut galben steril d. p. d. v. arheologic.
- În secţiunea S14/2008 au fost identificate straturile: strat gălbui steril (alunecat de pe pantă), strat cenuşiu-deschis (alunecat de pe pantă) şi lut galben steril din punct de vedere arheologic.
- În secţiunile S15/2008 - S16/2008 au fost identificate straturile: strat gălbui steril (alunecat de pe pantă) şi lut galben steril din punct de vedere arheologic.
- În secţiunea S17/2008 au fost identificate straturile: strat gălbui steril (alunecat de pe pantă), strat cenuşiu-deschis (alunecat de pe pantă) şi lut galben steril din punct de vedere arheologic.
- În secţiunile S18/2008 - S21/2008 au fost identificate straturile: strat gălbui steril (alunecat de pe pantă) şi lut galben steril din punct de vedere arheologic.
Toate complexele cercetate au apărut sub forma unor pete de culoare negricioasă şi au fost conturate în lutul galben steril din punct de vedere arheologic. Umplutura complexelor consta în principal în pământ negricios amestecat cu pigment de chirpic, cărbune şi uneori mici pietricele.
C1/2008 (cercetat în secţiunea S12/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0, 95 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 0,80 x 0,50 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: sec. X-XI.
C2/2008 (identificat în S2, S3, S4). Este o locuinţă de suprafaţă pe tălpi conturată la -0,20 m, cu gropi de stâlp pe traseul tălpilor. Locuinţa este de formă patrulateră avânddimensiunile de 3,5 x 4,4 m. Materialul ceramic descoperit încadrează complexul în evul mediu timpuriu, sec. X-XI.
C3/2008. Groapă de stâlp surprinsă în secţiunea S11/2008 la adâncimea de 0,60 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: probabil Latène.
C4/2008. Vas ceramic descoperit în secţiunea S11/2008 aparţinând epocii bronzului, alunecat de pe pantă. Nu a fost conturat un complex în jurul vasului.
C5/2008. Este o locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite (dimensiuni: 2,60 x 2,25 m), identificată în secţiunile S10/2008 şi S11/2008. A fost conturată la -0,80 m, uşor adâncită, fundul ei aflându-se la -1,20 m faţă de nivelul actual de călcare. Pe două laturi opuse au fost identificate două gropi de stâlp. Datare: perioada Latène, sec. IV a.Chr.
C6/2008. Este un mic şanţ având dimensiunile de 8 x 0,30 m, identificat în secţiunile S9/2008, S10/2008, S11/2008 şi S12/2008. S-a conturat la 0,80-0,90 m, adâncindu-se aproximativ 0,20 m faţă de nivelul de conturare. Au fost recoltate fragmente ceramice atribuite evului mediu timpuriu şi un vârf de săgeată din fier. Datare: sec. X-XI.
C7/2008. Groapă conturată în secţiunile S11/2008 şi S12/2008 la -0,60 m, fundul ei aflându-se la -1,70 m. Umplutură de culoare neagră cu mult cărbune şi chirpic. Datare: materialul arheologic recoltat datează complexul în perioada Latène, sec. III a.Chr.
C8/2008. Iniţial a fost înregistrat, dar după săpare s-a dovedit că nu este complex arheologic.
C9/2008. Iniţial a fost înregistrat, dar după săpare s-a dovedit că nu este complex arheologic.
C10/2008, C11/2008, C12/2008, C13/2008 şi C14/2008. Aliniament de gropi de stâlp identificate în secţiunea S13/2008 la adâncimea de 0,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: probabil epoca post romană, sec. IV-V.
C15/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, identificată în secţiunea S13/2008, având dimensiunile de 4,94 x 1,95 m. A fost conturată la -0,60 m, fundul acesteia aflându-se la -0, 70-0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Pe fundul complexului au fost conturate şi două gropi de stâlp. Datare: epoca bronzului.
C16/2008. Groapă menajeră de formă circulară identificată în secţiunea S13/2008, la adâncimea de -0,70 m. Fundul complexului a fost atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: epoca bronzului.
C17/2008. Groapă menajeră de formă rotundă cercetată în secţiunea S13/2008, conturată la -0,80 m, fundul ei aflându-se la -1,05 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: epoca bronzului.
C18/2008. Complex de formă oval-alungită din S13/2008, conturat la -1 m şi având fundul la -1,20-1,30 m. Datare: epoca bronzului.
C19/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite identificată în secţiunea S13/2008, la adâncimea de 0,95 m, fundul acesteia fiind atins la -1,20 -1,30 m. Dimensiuni: 4,20 x 2,90 m. Datare: perioada post romană, sec. IV-V/V.
C20/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite având dimensiunile de 4,30 x 2,90 m. Complexul a fost conturat sub forma unei pete negricioase în secţiunea S13/2008 la -1 m, fundul ei fiind atins la -1,20 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: epoca bronzului.
C21/2008. Locuinţă adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cercetată parţial în secţiunea S13/2008 la -1,10 m şi având fundul plasat la -1,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C22/2008. Locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cercetată în secţiunea S13/2008. a fost conturată la -0,70 m, fundul acesteia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Complexul era prevăzut cu o intrare plasată în partea de SE. Datare: sec. VIII-IX.
C23/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite identificată parţial în S13/2008. A fost conturată la -0,70 m, fundul fiind surprins la -1,10 m. Datare: sec. VIII-IX.
C24/2008. Complex formă rectangulară cu colţurile rotunjite identificat în S14/2008, conturat la -0,80 m, fundul la -1 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C25/2008. Complex formă rectangulară cu colţurile rotunjite identificat în S14/2008, conturat la -0,70 m, fundul la -0,90 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C26/2008. Şanţ identificat în S14/2008, conturat la -0,70 -0,80 m, fundul la -0,95-1 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C27/2008. Groapă de stâlp identificată în S14/2008, conturat la -0,80 m, fundul la -1,05 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C28/2008. Complex de formă probabil rectangulară surprins în secţiunea S14/2008, la adâncimea de 0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Fundul complexului se afla la -1 m. Datare: sec. VIII-IX.
C29/2008. Complex de formă oval-alungită, conturat în secţiunea S15/2008 la -0,80 m, având fundul la-0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiunile complexului: 3,80 x 1,40 m. Acesta era prevăzut cu o instalaţie de foc constituită dintr-o vatră cu gardină din pietre. Pe fundul şi pe una din laturile complexului au fost identificate două gropi de stâlp. Datare: sec. VIII-IX.
C30/2008. Locuinţă adâncită surprinsă parţial în secţiunea S15/2008, conturată la -0,80 m, fundul ei aflându-se la -1,50 m. Din această locuinţă provin mai multe piese din fier: vârf de săgeată, amnar, cataramă etc. Datare: sec. XIII-XIV.
C30/1 (cercetat în secţiunea S15/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,80 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-un cuptor cu boltă săpat în lutul steril galben. Datare: sec. VIII-IX.
C31/2008. Locuinţă adâncită de formă oarecum rectangulară, cu doua faze de funcţionare conturată în secţiunea S15/2008 la adâncimea de -0,70 m. Într-o primă etapă locuinţa a avut dimensiuni mai mici şi a fost prevăzută cu un cuptor săpat în perete. În cea de-a două etapă complexul a fost mărit şi a fost realizat un al doilea cuptor de acelaşi tip. Dimensiunile complexului la conturare au fost 5,45 x 3,40 m. Datare: sec. VIII-IX.
C32/2008. A fost conturat la adâncimea de 0,80 m în secţiunea S15/2008. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-o vatră din lut făţuit (arsă la roşu) prevăzută cu gardină din pietre de râu şi bucăţi de micaşist. Datare: sec. VIII-IX.
C33/2008. Complex de forma ovală alungită, identificat în secţiunea S15/2008 având dimensiunile de 4,20 x 1,60 m. Este o construcţie anexă uşor adâncită. Datare: sec. XIII-XIV.
C34/2008. Groapă de formă rectangulară surprinsă în secţiunea S15/2008, conturată la -0,80 m, fundul ei fiind atins la -1,10 m. Dimensiuni: 1 m x 0,90 m. Datare: sec. VIII-IX.
C35/2008 (cercetat în secţiunea S15/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară cu colţurile rotunjite. Complexul este o anexă gospodărească. Datare: sec. X-XI.
C35/1 (cercetat în secţiunea S15/2008). Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber (vatră simplă de lut arsă la roşu) distrusă din vechime (alunecată pe panta terenului) care suprapunea complexul C35/2008. Complexul C35/1 a fost conturat la adâncimea de 0,70 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. XIII-XIV.
C36/2008. Anexă gospodărească adâncită în lutul steril, identificată în secţiunea S15/2008. complexul este de formă oval-alungită, având dimensiunile de 3 x 1,40 m. A fost conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul ei fiind atins la 1,15 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C37/2008. Groapă menajeră cercetată în S15/2008. Este de formă ovală, conturată la -0.80 m, fundul la -1 m. A prezentat două niveluri de umplere, nivelul inferior având în conţinut mult cărbune a fost separat de nivelul superior de o lentilă de cărbune. Datare: sec. VIII-IX.
C38/2008. Groapă menajeră de formă circulară conturată în secţiunea S15/2008 la adâncimea de 0,70 m, fundul la -1 m. Fără material arheologic. Datare: incertă.
C39/2008. Anexă gospodărească uşor adâncită conturată în secţiunea S15/2008 , la -0,80 m, cu fundul uşor alveolat aflat la -1 m. Dimensiuni: 5,20 m x 2,60 m. În partea de NV a complexului a fost practicată intrarea (săpată în pantă). Pe fundul anexei gospodăreşti a fost identificată urma unei gropi de stâlp. Datare: sec. VIII-IX.
C40/2008. Iniţial a fost înregistrat, dar după săpare s-a dovedit că nu este complex arheologic.
C41/2008. Groapă menajeră de formă ovală având dimensiunile de 1,40 x 1,60 m. A fost identificată în secţiunea S15/2008 la adâncimea de 0, 80 m, fundul acesteia fiind atins la 0, 95 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. X-XI.
C42/2008. Groapă menajeră cercetată în secţiunea S15/2008. Complexul este de formă ovală, având dimensiunile la conturare de 1,50 x 1,10 m. A fost surprins la adâncimea de 0, 70 m, fundul fiind atins la 1 m. Datare: sec. X-XI.
C43/2008 (cercetat în S1572008). S-a conturat la adâncimea de 0, 80 m, fundul acestuia fiind atins la -0, 90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 3 x 2,60 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc ce consta într-un cuptor (cu boltă) săpat în perete. Datare: sec. VIII-IX.
C44/2008 (cercetat în S15/2008). S-a conturat la adâncimea de 0, 70 m, fundul acestuia fiind atins la -1,30 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 3, 20 x 2,45 m. Complexul este o locuinţă adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu două instalaţii de foc ce constau într-o vatră cu gardină (din pietre de râu şi bucăţi de micaşist) şi un cuptor săpat în perete. Datare: sec. X-XI.
C45/2008. Cuptor cu boltă amenajat în aer liber. A fost surprins în secţiunea S15/2008, s-a conturat la adâncimea de 0,80 m, vatra acestuia aflându-se la -0,92 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiuni: 1,20 x 1 m. Datare: probabil sec. VIII-IX.
C46/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, uşor adâncită în steril. A fost identificată în secţiunea S. 15/2008, la adâncimea de 0,80, fundul ei fiind atins la -0.92 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiuni: 3,20 x 2,90 m. Locuinţa a fost prevăzută cu o instalaţie de foc de tip vatră simplă (arsă la roşu) din lut făţuit. Datare: sec. VIII-IX.
C47/2008. Groapă de formă ovală având dimensiunile de 1,80 m x 1,20 m, conturată în secţiunea S. 15/2008. Complexul a fost săpat în trepte, nivelul de conturare fiind la 0-80 m iar fundul la -1,20-1,40 m. Nu au fost recoltat materiale arheologice. Datare: incertă.
C48/2008. Cuptor cu boltă amenajat în aer liber şi groapă de deservire. Cuptorul a fost conturat la -0,90 m iar vatra la -1,40 m. În apropiere au apărut alte două gropi denumite C48/1 şi C48/2 contemporane cu cuptorul. Este posibil ca cele trei complexe să facă parte dintr-o anexă gospodărească. Datare: Complexele C. 48, C. 48/1 şi C. 48/2 se datează în sec. X-XI.
C48/3/2008. Groapă de formă circulară conturată în apropierea complexului C. 48/2008 şi a avut dimensiunile de 1,10 m x 0,90 m. Complexul a apărut la -0,80 m, fundul fiind atins la 1,20 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C49/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite cercetată în S15/2008. Aceasta avea dimensiunile de 2,80 x 2,70 m, era uşor adâncită fundul ei aflându-se la -0,92 - 0,95 m faţă de nivelul actual de călcare. Locuinţa a fost prevăzută cu o instalaţie de foc de tip vatră din lut făţuit. Datare: VIII-IX.
C50/2008. Complex de formă oval-alungită, având dimensiunile de 3 x 1 m, conturat la -0,80 m, fundul aflat la -1 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C51/2008. Groapă de formă ovală cercetată în S15/2008 cu dimensiunile de 1,60 x 1,25 m. Datare: în sec. XIII-XIV.
C52/2008. Cuptor cu boltă amenajat în aer liber identificat în S15/2008. Cuptorul a fost conturat la -0,85 m, vatra acestuia aflându-se la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiuni: 1,20 x 1,40 m. Datare: ev mediu timpuriu.
C 53/2008 şi C53/1/2008. Cuptoare de ars ceramică şi groapă care deservea ambele cuptoare. Complexele s-au conturat la -0,80 m, grătarul la - 1,20 m (în cazul lui C53) şi la -1,33 m (în cazul lui C53/1). Cuptorul C53 a fot prezervat pentru recoltare în bloc de lut astfel încât descrierea va fi făcută numai la C53/1. La acest complex camera de ardere a apărut la -1,60 m adâncime, cuptorul fiind prevăzut cu perete median. Pe grătare au fost identificate numeroase fragmente ceramice, numeros material fiind recoltat şi din groapa de deservire. Groapa avea formă patrulateră, fiind de mari dimensiuni. Din apropierea cuptoarelor au fost recoltate 2 piese din bronz - verigă şi vârf de săgeată cu tub şi 3 muchii. Complexul se datează în sec. III p.Chr.
C54/2008. Cuptor şi groapă de deservire în aer liber cercetat în S16/2008. Cuptorul a fost conturat la -0,60 m având vatra la -0,70 m. Dimensiuni cuptor: 0,90 m x 0,80 m, dimensiuni groapă: 0,65 m x 0,35m. Datare: ev mediu timpuriu.
C55/2008. Groapă menajeră cu pereţi cotloniţi cercetată în S16/2008, conturată la -0,70 m fundul la -2,05 m, având dimensiunile la conturare de 1 x 1,10 m. Pe fundul complexului a fost înregistrată o lentilă de cărbune, umplutura fiind caracterizată de prezenţa cenuşii. Datare: sec. VIII-IX.
C56/2008. Locuinţă adâncită cercetată în suprafaţa S16/2008, zona surprinsă având dimensiunile de 2,70 x 1,80 m. Complexul este de formă ovală şi s-a conturat la -0.60 m fiind săpat în trepte, fundul acestui aflându-se la 1, 90 m faţă de nivelul actual de călcare. La -1,80 m a fost identificată instalaţia de foc care consta într-un cuptor cu boltă cu vatra arsă la roşu. Datare: XIII-XIV.
C57/2008. Groapă menajeră de formă ovală cu dimensiunile de 1,20 x 0,75 m. Complexul a apărut la -0,60 m, fundul fiind atins la 0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: ev mediu timpuriu.
C58/2008. Vatră simplă din lut făţuit arsă la roşu amenajată în aer liber, conturată la -0,58 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C59/2008. Complex de formă alungită prevăzut cu instalaţie de foc şi conturat la -0,80 m cu fundul la -0,85 m. Instalaţia de foc era de tip vatră cu gardină de piatră. Datare: VIII-IX.
C60/2008. Groapă menajeră de mari dimensiuni (2,80 x 1,80 m) cercetată în S16/2008 şi conturată la -0,70 m (fundul şi fiind la -1,65 m). Umplutura cenuşie cu foarte multă cenuşă şi bucăţi de pământ vitrifiat depus în lentile. Complexul a fost săpat în două trepte, prima treaptă aflându-se la -0,85 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. XIII-XIV.
C61/2008. Cuptor cu groapă de deservire surprins în S16/2008, conturat la -0,80 m, vatra la -0,90 m. Dimensiuni cuptor: 1 x 0,30 m. Dimensiuni groapă: 1,70 x 1,40 m. Datare: sec. VIII-IX.
C62/2008. Complex cercetat în S16/2008, de formă ovală având dimensiunile de 3, 90 x 2,10 m. Acesta a fost prevăzut cu instalaţie de foc de tip vatră cu gardină de piatră. Datare: sec. VIII-IX.
C63/2008. Instalaţie de foc de tip vatră cu gardină de piatră şi groapă de cenuşă, cercetată în S16/008. Complexul a fost surprins la -0,75 m, iar vatra de mici dimensiuni ( 0,20 x 0,25 m) a apărut la -0,90 m. Datare: sec. VIII-IX.
C64/2008 şi C64/1/2008. Iniţial la conturare (-0,80 m) părea să fie un singur complex dar la -1,20 m au fost separate două gropi. C64/2008 este o groapă de formă ovală având dimensiunile de 0,90 x 1,40 m şi s-a adâncit până la -1,80 m. Datare: sec. XIII-XIV. Complexul C64/1 este o groapă de formă circulară cu dimensiunile de 1,30 x 1 m şi se adâncea până la -1,60 m. Datare: sec. XIII-XIV.
C65/2008. Anexă gospodărească de formă rectangulară cu colţurile rotunjite prevăzută cu o intrare pe latura de NE. Dimensiuni: 3,60 x 2,60 m. Complexul a fost conturat la 0,80 m, fundul acestuia fiind la 0,99 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C66/2008. Complex cercetat în S16/2008, a avut dimensiunile la conturare de 3,30 x 1,40 m. La suprafaţă s-a conturat ca o pată aproximativ oval-alungită. După primul nivel de săpare la -0,70 m complexul s-a adâncit numai în partea sa estică formând o groapă în care au apărut bucăţi masive de platou de lut. Fundul complexului a fost atins la -1,00 m. Datare: sec. VIII-IX.
C67/2008. Locuinţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite având dimensiunile de 3,20 x 1,90 m. A fost cercetată în S16/2008, s-a conturat la -0,65 m şi având fundul la -0,90 m. Locuinţa a fost prevăzută cu două instalaţii de foc: o vatră din lut amenajată pe pat de pietre şi o vatră simplă din lut făţuit. Datare: sec. VIII-IX.
C68/2008. Complex de mari dimensiuni (7 x 2,90 m) de formă oval-alungită având în zona centrală o instalaţie de foc de tip vatră din lut amenajată pe pat de pietre iar la marginea estică o groapă în care au fost sesizate lentile de cărbune şi foarte multă piatră. Datare: sec. VIII-IX.
C68/1/2008. Complex de formă oval-alungită cercetat în S. 16/2008. A fost suprapus/distrus din vechime de complexul C. 68/2008. Datare: sec. IV a.Chr.
C69/2008. Complex de formă oval alungită cercetat în S16/2008 având dimensiunile de 3,60 x 1,25 m. În apropierea laturii de NNV, a apărut o instalaţie de foc de tip vatră din lut amenajată pe pat de pietre. Datare: sec. VIII-IX.
C70/2008 (cercetat în S16/2008). Locuinţă de suprafaţă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite cu dimensiunile de 4,10 x 2,80 m. Aproximativ central, dar mai aproape de latura de V, locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc de tip vatră de lut amenajată pe pat de pietre. Datare: sec. VIII-IX.
C71/2008. Locuinţă de suprafaţă de formă oval-alungită cu latura lungă de 6,90 m iar cea scurtă de 1,60m, cercetată în S. 16/2008. Complexul a fost prevăzut cu două instalaţii de foc, una de tip cuptor săpat în bloc de lut cruţat şi a doua de tip vatră simplă din lut făţuit. Datare: sec. VIII-IX.
C72/2008. Aglomerare de pietre de râu şi bucăţi de micaşist care ocupau o suprafaţă de formă aproximativ oval-alungită cu dimensiunile de 3,50 x 1,50 m. După demontarea pietrelor în zona centrală a apărut o pată de formă circulară care se adâncea foarte puţin (0,10 m) şi care era pigmentată cu mult cărbune. Datare: sec. VIII-IX.
C73/2008 şi C74/2008. Cuptor de ars ceramică (complexul C73/2008) conturat la adâncimea -0,80 m, având grătarul la -1,10 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiuni cuptor: 1, 00 m x 0,80 m. Groapa de deservire a cuptorului (C74/2008) a fost conturată la -1,30 m fundul ei fiind atins la -1,50 -1,55 m. Grătarul cuptorului era susţinut de un bloc de piatră care înlocuia pilonul sau peretele median. Datare: perioada post romană, sec. IV-V/V.
C75/2008. Complex cercetat în S16/2008, de formă oval-alungită, cu dimensiunile de 2,60 x 1,70 m. A fost conturat la adâncimea de 0,90 m fundul lui fiind atins la -1,05 m faţă de nivelul actual de călcare. Este posibil ca acest complex să reprezinte o construcţie anexă. Datare: sec. XIII-XIV.
C76/2008. Groapă menajeră cercetată în S. 16/2008, de formă oval-alungită (dimensiuni 1,50 x 0,90 m). A fost conturată la adâncimea de -0,80 m, fundul fiind atins la -1 m. Datare: sec. X-XI.
C76/1/2008. Groapă menajeră cercetată în S16 /2008, de formă circulară, conturată la 0,80 m, fundul acesteia fiind atins la -0,95 m. Dimensiuni: 1,40 m x 1,55 m. Datare: sec. X-XI.
C77/2008. Groapă menajeră cercetată în S16/2008, de formă circulară, conturată la 0,90 m, fundul acesteia fiind atins la -1,30 m. Datare: ev mediu timpuriu.
C78/2008. Groapă menajeră conturată la -0,60 m, fundul ei aflându-se la 1 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiuni: 1,50 x 0,90 m. Datare: sec. VIII-IX.
C79/2008. Mormânt de incineraţie cercetat în S16/2008. Groapa mormântului era de formă rectangulară având dimensiunile de 1,80 x 1,20 m. Pe fundul gropii mormântului se aflau depuse două vase. Primul vas (de dimensiuni mai mari) era lucrat cu mâna şi conţinea resturile cinerare (urna funerară), al doilea vas ( o cană) era lucrat la roată şi a fost depus ca ofrandă funerară. În jurul vaselor şi spre laturile gropii mormântului au fost identificate urme de la loazbe de lemn. Datare: sec. IV a.Chr.
C80/2008. Complex de formă oval-alungită cercetat în secţiunea S. 16/2008. A fost conturat la adâncimea de 0, 75 m, fundul acestuia aflându-se la 0, 85 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C81/2008 şi C82/2008. Ambele sunt gropi de stâlp surprinse la adâncimea de 0, 70 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: ev mediu timpuriu.
C83/2008. Complex de formă alungită cercetat în S. 16/2008, conturat la -0,60 m, fundul lui fiind atins la -0,75-0,90 m. Dimensiuni: 3,80 x 1,10 m. Spre capătul estic a apărut o groapă de mici dimensiuni cu marginile arse la roşu. Din această groapă a fost recoltat un fund de vas din tablă de bronz. Posibil ca această groapă cu pereţii arşi să fi fost un mic cuptor meşteşugăresc pentru prelucrat metal). Datare: sec. X-XI
C84/2008. Complex de formă oval-alungită cercetat în S16/2008, conturat la -0,60 m, fundul lui fiind atins la -0,80-0,90 m. Dimensiuni: 4 x 1,60 m. Datare: ev mediu timpuriu.
C85/2008. Groapă de stâlp de formă circulară cercetată în S17/2008. A fost conturată la adâncimea de 0, 80 m. Datare: ev mediu timpuriu.
C86/2008. Instalaţie de foc (vatră simplă din lut arsă la roşu) amenajată în aer liber, cercetată în S17/2008. Complexul a fost conturat la adâncimea de 0, 80 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. XIII-XIV.
C87/2008. Instalaţie de foc (vatră simplă din lut arsă la roşu) amenajată în aer liber, cercetată în S17/2008. Complexul a fost conturat la adâncimea de 0, 80 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: ev mediu timpuriu.
C88/2008. Instalaţie de foc (cuptor cu boltă săpat în lutul steril) amenajată în aer liber, cercetat în S17/2008. Complexul a fost conturat la adâncimea de 0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: ev mediu timpuriu.
C89/2008. Groapă de stâlp de formă circulară cercetată în S17/2008. A fost conturată la adâncimea de 0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: incertă.
C90/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ circulară, având dimensiunile de 1,30 x 1,30 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: sec. VIII-IX.
C91/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 1,90 x 1, 30 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: sec. VIII-IX.
C92/2008 (cercetat în S. 17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 4,60 x 2,30 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească). Datare: sec. VIII-IX.
C93/2008 (cercetat parţial în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -1,10 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, ovală, având dimensiunile de 2 x 1, 80 m. Complexul este o groapă menajeră. Alături de ceramică, în acest complex a fost descoperită şi o zăbală de fier. Datare: sec. XIII-XIV.
C94/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0,80 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 2,60 x 2,10 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc ce consta într-o vatră simplă din lut (făţuită) arsă la roşu. Datare: sec. VIII-IX.
C95/2008 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 1,30 x 0,70 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: sec. VIII-IX.
C96/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -1, 00 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 2, 60 x 3 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc ce consta într-o vatră simplă din lut (făţuită) arsă la roşu. Au fost identificate şi două gropi de stâlp ce aparţineau acestei locuinţe. Datare: sec. VIII-IX.
C97/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 3,80 x 1,80 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc ce consta într-o vatră simplă din lut (făţuită) arsă la roşu. Datare: sec. VIII-IX.
C98/2008 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,70 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-o vatră din lut, făţuită, arsă la roşu şi prevăzută cu gardină din pietre de rău şi bucăţi de micaşist. Datare: sec. VIII-IX.
C99/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,70 m, fundul acestuia fiind atins la -0,85 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 3 x 2,20 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească), de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Datare: sec. VIII-IX.
C100/2008 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 4 x 2,20 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa era prevăzută cu o instalaţie de foc ce consta într-o vatră simplă din lut (făţuită) arsă la roşu. Datare: sec. VIII-IX.
C101/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,75 m, fundul acestuia fiind atins la -0,95 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 2,60 x 2,20 m. Complexul este construcţie anexă (anexă gospodărească). Datare: sec. XIII-XIV.
C102/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,75 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-o vatră din lut, făţuită, arsă la roşu, amenajată pe un pat de pietre de râu şi bucăţi de micaşist. Datare: sec. VIII-IX.
C103/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,75 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, circulară, având dimensiunile de 1,30 x 1,10 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: sec. VIII-IX.
C104/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,75 m, fundul acestuia fiind atins la -0,95 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 3,90 x 1,40 m. Complexul este construcţie anexă (anexă gospodărească). Datare: sec. VIII-IX.
C105/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,80 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-un cuptor cu boltă săpat în lutul steril, cuptor care avea în faţă o groapă de deservire. Datare: sec. VIII-IX.
C106/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 3,80 x 3 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească), de formă aproximativ rectangulară cu colţurile rotunjite. A fost identificată şi o groapă de stâlp (notată C106/1) ce aparţinea acestei construcţii. Datare: sec. VIII-IX.
C107/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1,26 -1,38 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 4,20 x 3,60 m. Complexul este o locuinţă adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa a avut două faze de existenţă. Datare: sec. VIII-IX.
C108/2009 (cercetat în S19/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,40 m, fundul acestuia fiind atins la -0,70 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, ovală, având dimensiunile de 1 x 0,90 m. Complexul este o groapă menajeră. Datare: epoca bronzului.
C109/2009 (cercetat în S. 17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1,04 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 3,20 x 0,90 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească). Datare: sec. VIII-IX.
C110/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,75 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-o vatră din lut, făţuită, arsă la roşu şi prevăzută cu gardină din pietre de râu şi bucăţi micaşist. Datare: sec. VIII-IX.
C111/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 3 x 2,50 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească), de formă aproximativ rectangulară cu colţurile rotunjite. Datare: sec. VIII-IX.
C112/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90-1,05 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 3,30 x 2 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa a fost prevăzută cu o instalaţie de foc care consta într-un cuptor (de tip „pietrar") cu pereţii amenajaţi din pietre de râu şi bucăţi de micaşist, cuptor distrus din vechime. Datare: sec. VIII-IX.
C113/2009 (cercetat în S17/2008). A fost conturat la adâncimea de 0,80 m. Complexul este o instalaţie de foc amenajată în aer liber. Această instalaţie constă într-o vatră din lut, făţuită, arsă la roşu, prevăzută cu o gardină din pietre de râu şi bucăţi de micaşist. Datare: sec. VIII-IX.
C114/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, rectangulară, având dimensiunile de 3,20 x 2,30 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Locuinţa a fost prevăzută cu o instalaţie de foc plasată în unul din colţuri, instalaţie care consta într-un cuptor scobit în bloc de lut cruţat. Vatra cuptorului se afla la adâncimea de 0,98 m faţă de nivelul actual de călcare. Locuinţa a fost incendiată, pe podeaua acesteia aflându-se bucăţi de lemn ars provenit de la elevaţia construcţiei (stâlpi, pereţi, acoperiş). Datare: sec. VIII-IX.
C115/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1,06 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ rectangulară, având dimensiunile de 3, 00 x 2, 50 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească) uşor adâncită, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Au fost identificate şi cinci gropi de stâlp ce aparţineau acestei construcţii. Datare: sec. VIII-IX.
C116/2009, C. 117/2009 şi C. 118/2009 (cercetate în S. 17/2008). Acestea au apărut sub forma unor mici pete de culoare negricioasă, circulare, conturate la adâncimea de 0, 80 m. Complexele sunt gropi de stâlpi şi provin probabil de la un gard care delimita gospodăriile. Datare: sec. VIII-IX.
C119/2009 (cercetat în secţiunea S. 17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0, 80 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, ovală, având dimensiunile de 2,70 x 1,30 m. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească) uşor adâncită. Datare: sec. X-XI.
C120/2009 (cercetat în S17/2008).
S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, aproximativ ovală, având dimensiunile de 2,60 x 2,30 m. Pe fundul complexului a fost identificată o groapă de stâlp plasată aproape de centru. Complexul este o construcţie anexă (anexă gospodărească) uşor adâncită. Datare: sec. VIII-IX.
C120/1/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -1,10 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, circulară, având dimensiunile de 1 x 0,90 m. Complexul este o groapă menajeră. Groapa C120/1/2009 suprapune pe C120/2009. Datare: sec. X-XI.
C121/2009 (cercetat în S17/2008). S-a conturat la adâncimea de 0,80 m, fundul acestuia fiind atins la -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Se prezenta sub forma unei pete de culoare negricioasă, oval-alungită, având dimensiunile de 4 x 1,80 m. Complexul este o locuinţă uşor adâncită prevăzută cu o instalaţie de foc care consta într-o vatră simplă din lut făţuit ars la roşu aflată la adâncimea de 0,88 m faţă de nivelul actual de călcare. Datare: sec. VIII-IX.
C122/2009 (cercetat în S17/2008) este o groapă de stâlp conturată la adâncimea de 0,80 m şi aparţine anexei gospodăreşti C119/2009. Datare: sec. X-XI.
Din punct de vedere cronologic, cele mai vechi artefacte pot fi datate în perioada Bronzului Timpuriu. Mormântul de incineraţie (C79/2008) descoperit în S16/2008 se datează în sec. IV a.Chr. Cuptoarele de ars ceramică C53/2008 şi C53/1/2008 aparţin sec. III a.Chr. Cuptorul de ars ceramică C73/2008 împreună cu groapa de deservire C74/2008 aparţin perioadei post romane şi pot fi datate în sec. IV-V/V p.Chr. Majoritatea complexelor cercetate în situl de la Aghireş „Sub păşune" aparţin perioadei medievale timpurii, este vorba de un număr de 105 complexe arheologice. Dar şi în cazul acestor descoperiri, datorită tipurilor de complexe şi a inventarelor acestora am putut evidenţia trei etape de locuire: sec. VIII-IX, sec. X-XI, sec. XIII-XIV. Din cele 105 complexe, un număr de 11 complexe au fost atribuite în linii mari perioadei medievale timpurii datorită inventarul extrem de sărăcăcios. Practic, cele trei etape de locuire medievală timpurie au fost stabilite pe baza inventarului arheologic provenit dintr-un număr de 94 complexe arheologice.
Locuirea din sec. VIII-IX este reprezentată printr-un număr de 61 complexe arheologice: locuinţe, anexe gospodăreşti, gropi menajere şi de provizii, instalaţii de foc amenajate în aer liber. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte (lucrată cu mâna, la roata înceată sau la roata rapidă), tăviţa (lucrată cu mâna), ulciorul/vasul amforoidal (lucrat la roata rapidă), ţestul (lucrat cu mâna) şi vasul miniatural (lucrat cu mâna). Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: banda de linii în val, banda de linii drepte, linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. Alături de ceramică au fost descoperite şi piese de metal dar acestea nu pot oferi o încadrare cronologică mai precisă şi prin urmare datarea poate fi stabilită în principal pe baza ceramicii. Pentru aceste complexe, analogii foarte bune oferă descoperirile de la Popeni „Pe pogor", Cuceu „Valea Bochii" sau Nuşfalău „Ţigoiul lui Benedek", descoperiri databile în sec. VII/VIII-IX1.
Locuirea din sec. X-XI este reprezentată printr-un număr de 16 complexe arheologice: o singură locuinţă, o instalaţie de foc amenajată în aer liber, mai multe anexe gospodăreşti, gropi menajere şi un cuptor meşteşugăresc pentru prelucrat metal (?). Din aceste complexe a fost recoltată o cantitate mai mică de ceramică. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte, vasul cu gât canelat şi paharul. Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: banda de linii în val, banda de linii drepte, linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. De asemenea, tot prin incizare au fost realizate mici crestături oblice plasate pe umărul vaselor. Decorul prin presare constă în şiruri orizontale paralele de mici impresiuni realizate cu rotiţa. Alături de ceramică au fost descoperite şi câteva piese de metal care pot oferi o încadrare cronologică destul de corectă pentru aceste descoperiri. Ne referim aici la vârfurile de săgeată caracteristice orizontului sec. X-XI şi aplica de argint care de asemenea indică sec. X-XI. Pentru ceramica din aceste complexe constatăm analogii în aşezările de la Cosniciu de Jos „Ciuntă" sau Şimleu Silvaniei „Str. A. Mureşanu, nr. 11"2aşezări databile în sec. X-XI. Pentru săgeţile de fier şi pentru aplica de argint foarte bune analogii întâlnim în necropolele maghiare databile în sec. IX/X-XI din Ungaria.
Locuirea din sec. XIII-XIV este reprezentată printr-un număr de 17 complexe arheologice: două locuinţe, două instalaţii de foc amenajate în aer liber, anexe gospodăreşti şi gropi menajere. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte (lucrată la roata înceată sau la roata rapidă), ulciorul/vasul amforoidal (lucrat la roata rapidă), capacul (lucrat la roata rapidă) şi farfuria /lucrată la roata rapidă). Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. De asemenea, tot prin incizare au fost realizate mici crestături oblice plasate pe umărul vaselor. Unele fragmente ceramice sunt decorate cu şiruri orizontale paralele de mici impresiuni realizate cu rotiţa. Cronologia acestor descoperiri este asigurată în primul rând de piesele de metal, avem în vedere pintenii de fier cu spinul scurt terminat cu o rotiţă, tip caracteristic sec. XIII-XIV.
Cercetarea arheologică preventivă efectuată în anii 2008-2009 în situl de la Aghireş „Sub păşune" (km. 8+750 -km. 9+200 ai viitoarei şosele) a avut ca scop salvarea vestigiilor arheologice apărute în zona afectată de proiectul investiţionalŞosea ocolitoare cu acces din DN1 F/E81 în DJ191C pentru devierea traficului din municipiul Zalău.Majoritatea complexelor cercetate în situl de la Aghireş „Sub păşune" aparţin perioadei medievale timpurii, fiind evidenţiate trei etape de locuire: sec. VIII-IX, sec. X-XI, sec. XIII-XIV. Putem afirma că descoperirile arheologice din situl de la Aghireş „Sub păşune" sunt extrem de valoroase din punct de vedere ştiinţific. Acestea oferă o mare cantitate de informaţii care pot contribui la cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor istorice petrecute pe aceste locuri.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations during 2008 - 2009 seasons concerning the site from Aghireş „Sub păşune" (km. 8+750 - km. 9+200 of the Bypass Road of Zalău) uncovered 129 archaeological features that belong to several chronological phases. The earliest artifacts discovered here can be dated to the Early Bronze Age. The incineration tomb (Complex C. 79/2008) revealed in trench S. 16/2008 is dated in the 4th century BC, pre-Celtic period (Hallstatt D). Dwelling C. 5/2008 and pit C. 7/2008 have shown the characteristics of the 3rd century BC. The excavated pottery kilns C. 53/2008 and C. 53/1/2008 belong to the 3rd - 2nd centuries BC. Another pottery kiln C. 73/2008 with its service pit C. 74/2008 is dated to the post-Roman period, more precisely 4th - 5th centuries AD.
The majority of archaeological features belong to the early Middle Ages, it is a total of 105 objectives, and by their inventories and types we dated them to the 8th - 9th, 10th - 11th and 13th - 14th centuries AD. Only 11 complexes were attributed to the early period of the Middle Ages, because of the lack of typical pottery.
Bibliography D. Băcueţ-Crişan, Aşezările medievale timpurii de la Popeni-Pe pogor şi Cuceu-Valea Bochii (jud. Sălaj), Zalău, 2006.
H. Pop, I. Bejinariu, S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan, D. Sana, Zs. Csok, Şimleu Silvanei. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 2006.
D. Băcueţ-Crişan, Aşezările din secolele VII-IX de pe cursul superior şi mijlociu al râurilor Barcău şi Crasna, Cluj-Napoca, 2007.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu