Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Târgşoru Vechi | County: Prahova | Site: La Mănăstire | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Church;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Prahova
Locality   Târgşoru Vechi
Commune   Târgşoru Vechi
Site  La Mănăstire
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconu Gheorghe Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Grigore Nina Muzeul Județean de Istorie, Ploiești
Lichiardopol Dan Muzeul Județean de Istorie, Ploiești
Niculescu Gheorghe Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 130927.01
Report I. Necropola sec. III - IV.

Cercetările din această campanie au fost întreprinse de către un colectiv îndrumat de dr. Gheorghe Diaconu. La lucrări a participat şi Florin Petrescu, absolvent al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, precum şi un grup de 8 studenţi din anul I al aceleeaşi facultăţi.
A fost cercetată extremitatea de N-V a necropolei datată în sec. III-IV, în secţiunea SIBI, descoperindu-se mormintele 460 (incineraţie) şi 461 (înhumaţie). În aceeaşi secţiune au fost cercetate nivelurile de locuire medievale târzii (pavaj din piatră de râu, gropi, fragmente ceramice, fragmente ale unor piese din fier, oase de animale) şi nivelul roman (fragmente ceramice).

II. Biserica Albă

În anul 1996 s-au continuat investigaţiile arheologice în sectorul A "Biserica Albă", în zona exterioară altarului. S-a trasat secţiunea S12 pe o lungime de 12 m. Din observaţiile făcute se identifică două orizonturi masive de înhumări. Cel mai vechi se fundează în pământul galben-castaniu, antrenând fragmente ceramice din sec. IV şi sec. XIV-XV. Al doilea orizont de înhumări suprapune pe primul orizont creştin orientat est-vest. Pe tot traseul secţiunii s-au descoperit 26 morminte şi foarte multe reînhumări din sec. XVII-XVIII. În ceea ce priveşte raportul stratigrafic dintre fundaţia actualei biserici (ruină) prinsă în secţiune şi cele două orizonturi de înhumări, reiese că fundaţia bisericii cu adâncimea de un metru
de la nivelul de călcare străbate cele două rânduri de înmormântări. Întrucât actuala biserică este datată circa 1570 (Ionaşcu) reiese că cele două orizonturi de înhumări sunt anterioare datei de 1570. În primul orizont de înhumări s-au descoperit în carourile 5-6 în groapa lui M 26 la -1,25, fragmente ceramice Sântana, o cărămidă romană şi ceramică feudală sec. XV. Apariţia unei locuinţe din sec. IV, la limita estică a secţiunii în caroul 6, necesită extinderea investigaţiei. Din punct de vedere stratigrafic se pot observa următoarele:
- nivel vegetal
- nivel de demantelare
- nivel de călcare
- reînhumări sec. XVII - XVIII
- biserica din sec. XVI
- înhumările orizontul 1 şi 2 (sec. XVI-XV)
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu