Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: La Pădure | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  La Pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Cercetările din cimitirul aşezării medievale Rădvani au continuat în anul 2009 având ca obiectiv atingerea limitei de E a cimitirului aşezării. În acest scop secţiunea magistrală SII a fost prelungită spre E cu 32 m. În această secţiune au fost surprinse un număr de 36 morminte aparţinând unui număr de 37 defuncţi. Mormintele descoperite se grupează pe trei nivele:
- un prim nivel medieval cu 33 morminte, dintre care unul dublu de copii, având 34 defuncţi (23 adulţi şi 10 copii);
- al doilea nivel medieval cu 3 morminte de adulţi;
- un nivel mai târziu cu un singur mormânt de adult.
În mormintele din primul nivel au fost descoperite piese de podoabă caracteristice perioadei respective. Două morminte M314 şi M331 aveau un inventar bogat. În mormântul M314 au fost descoperite un colan din bronz din sârme împletite, inele de păr din bronz simple şi cu terminaţie în formă de S şi un inel digital din argint. În mormântul M331 au fost descoperite un colier din zurgălăi din bronz, două inele de păr simple din bronz, un inel digital din argint şi, la ambele braţe, câte o brăţară de bronz din bară cu profil romboidal. Inele de păr au fost găsite şi în alte morminte. Pe baza acestor piese şi a situaţiei stratigrafice mormintele din acest nivel pot fi încadrate cronologic în sec. XI.
Mormintele din cel de-al doilea nivel medieval, lipsite de inventar, se pot încadra, având în vedere prezenţa în pământul de umplutură a resturilor de materiale de construcţie, a poziţiei stratigrafice şi a analogiilor cu descoperirile anterioare în perioada dintre sec. XIII-XVI, ele fiind astfel ulterioare ridicării bisericii în a cărei proximitate se află.
Mormântul premodern, fără inventar, a fost datat pe baza situaţiei stratigrafice şi a ritualului, analog cu al mormintelor descoperite anterior, în sec. XVI-XVII.
Prin campania din anul 2009 numărul total al mormintelor identificate şi cercetate până în prezent în cimitirul aşezării se ridică la 343 dintre care 154 aparţin primei faze de înmormântări, 178 celei de a doua faze, 10 fazei a treia şi unul singur celei de-a patra faze.
În campania din anul 2010, urmărind acelaşi obiectiv, ne propunem prelungirea secţiunii S II în aceeaşi direcţie şi, în măsura posibilităţilor, deschiderea unei secţiuni magistrale spre S pentru a surprinde şi limita de S a cimitirului. De asemenea intenţionăm efectuarea unei radiografii a solului în sectorul A al sitului în vederea localizării amplasamentului unui eventual edificiu bisericesc corespunzător primei faze de înmormântări.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu