Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Babadag | County: Tulcea | Site: Dealul Cetăţuia | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Hallstatt;
Unspecified
Periods
Early Hallstatt
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Babadag
Commune   or. Babadag
Site  Dealul Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 159669.01
Report Cercetările din campania 2010 au avut ca scop finalizarea Cas. 5-6, mai precis demontarea niv. 5 şi cercetarea niv. 6, pentru a obţine o situaţie stratigrafică completă a aşezării de la Babadag.
În campania 2010 am continuat cercetările în casetele 5-6 prin demontarea nivelului 5 caracterizat prin existenţa unei suprafeţe compacte de lut tasat, perforat de numeroasele gropi săpate din nivelurile superioare. S-a observat că acest nivel suprapunea direct solul steril. Cel mai vechi nivel de locuire din această zonă (niv. 6) este reprezentat de gropi săpate direct în solul steril.
Astfel, în această campanie am finalizat de cercetat gr. 2 (niv. 1), gr. 13 (niv. 2), gr. 16, 17(niv. 3), gr. 18 (niv. 4), gr. 25, 26, 27, 28, 29, 30 (niv. 5) precum şi complexele atribuite ultimului nivel de locuire (niv. 6) notate cu gr. 41-50.
Prelucrarea integrală a materialului arheologic contrazice ipoteza lui S. Morintz referitoare la existenţa a trei etape/ faze de evoluţie a aşezării şi a culturii Babadag bazată pe diferenţe în privinţa tehnicii de executare a decorului. În opinia noastră cea mai veche etapă de locuire din acest sit este caracterizată prin ceramică decorată prin imprimare şi poate fi datată cel mai probabil în sec. X a.Chr. (faza a II-a după S. Morintz). De altfel, ceramica imprimată este prezentă în toate cele şase niveluri de locuire, procentajul ei fiind mai redus în nivelurile superioare (niv. 1-4) atribuite de acelaşi cercetător fazei a III-a a culturii Babadag. Publicarea cercetărilor recente de la Babadag vor aduce fără îndoială noi contribuţii referitoare la evoluţia acestei culturi.
Materialul arheologic descoperit constă într-o cantitate însemnată de ceramică şi resturi faunistice fiind prelucrat în întregime pe parcursul desfăşurării cercetărilor. Dintre acestea putem menţiona numeroase fragmente ceramice tipice ce se pretează unei prelucrări grafice (vase bitronconice, ceşti, străchini sau vase de bucătărie) la care se adaugă o mică daltă din bronz de formă trapezoidală descoperită în gr. 18 (niv. 4).
Planul viitor de cercetare de la Babadag se va concentra asupra zonei din apropierea falezei, ameninţate cu prăbuşirea şi în primul rând în continuarea cercetărilor din suprafaţa deja începută (C9), precum şi deschiderea altora noi.
Abstract other lang.
Abstract   Site: Cetăţuia [The Citadel]

During the 2010 campaign we continued the investigations in squares 5 - 6 to verify the stratigraphy of the entire Hallstattian site by removing level 5 down to the sterile soil, a layer of settled clay perforated by numerous pits dug from the upper levels. We noticed that this level was directly superimposed on the sterile soil. The oldest habitation level in this area (level 6) is represented by pits dug directly into the sterile soil (pit nos. 41-50). We found a lot of impressed pottery in all the levels of the fortified settlement which contradicts the previous definition of three phases of the Babadag Culture based entirely on pottery decoration technique. The oldest phase seems to date to the 10th century B.C: (phase II according to Sebastian Morintz), and impressed pottery is less present in the upper levels (previous phase III).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu