Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Bronze Age;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
La Tène;
Early La Tène;
Middle La Tène;
Late La Tène;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Rural settlement;
Military habitation;
Camp;
Citadel;
Fort;
Cult/religious structure;
Church;
Funerary find;
Cemetery;
Plane cemetery;
Tumular cemetery;
Isolated grave;
Tumular grave;
Isolated find;
Exploitation/quarry
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Bărbulescu Theodor Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Floca Ana-Maria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Herlea Simona Maria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ionescu Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Munteanu Florentin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pascu Cătălin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Paşca Mihaela Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Raţiu Alexandru-Mircea Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Sion Anişoara Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Speriatu Vicenţiu Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Stoian Gabriel Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ştefan Călin Dan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Maria Magdalena Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Urduzia Claudia Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Cercetările arheologice de la Capidava, cât şi operaţiunile de prelucrare a materialului arheologic rezultat şi de alcătuire a rapoartelor de cercetare s-au desfăşurat în campania 2010 pe durata lunilor august-septembrie (cu măsurători topografice şi de actualizare plan arhitectură/releveu/nivelment concentrate în a doua parte a lunii august şi în cursul întregii luni septembrie, prelungite şi în luna octombrie). În ciuda impedimentelor financiare generale, rezultatele obţinute în acest an sunt notabile, cercetărilor arheologice adăugându-li-se unele lucrări de conservare primară corespunzătoare, care au drept scop final protejarea şi punerea în valoare a obiectivelor arheologice din cetatea romană şi bizantină de la Capidava. Conservarea primară respectivă a constat în plombarea paramentului exterior pe o porţiune prăbuşită în primăvara anului 2010 pe curtina F, cu rostuirile de rigoare şi alte asemenea rostuiri minore la ansambluri arhitecturale din sectorul de E, dar mai ales cu şapele de protecţie amplasate la partea superioară a zidurilor din clădirea cu hypocaustum (baie privată), integral C5 şi pe părţile deja conservate şi rostuite ale C8 şi ale unui alt zid de la limita de NE a săpăturii din sector, zid perpendicular pe curtina F; a fost turnată, apoi, o şapă solidă pe una dintre laturile lungi ale ”Corpului de Gardă” din sectorul III al cetăţii. Menţionăm că obiectivele respective fuseseră deja supuse conservării primare în cursul campaniei 2008-2009 (sectorul de E), respectiv 2006 şi 2009 (Corpul de Gardă din sectorul III al cetăţii), când, din lipsa timpului necesar şi a fondurilor corespunzătoare, aceste ultime operaţiuni nu mai fuseseră decât parţial realizate.
Conservarea s-a desfăşurat sub directa coordonare/ supraveghere a arh. Anişoara Sion şi a coordonatorului ştiinţific al şantierului.
Cercetările arheologice propriu zise au continuat, cu sprijinul instituţiilor partenere (UB-FIB, MINAC, UOC, ULB Sibiu) în 3 sectoare intra muros (sectorul I, sectorul de E, sectoarele III/VI) şi alte două extra muros (sectorul VIII şi X). În GIS-ul deja existent al sitului a fost integrată ridicarea topografică a descoperirilor curente din cetate sau din zona extramurană (rezultate ale campaniilor 2009-2010).

Intra muros
Sectorul I – biserica din colţul de NE al cetăţii
Cercetările s-au desfăşurat pe suprafaţa de la V de aceasta, continuând săpătura din 2008-2009 în căutarea ultimului rând de piatră din fundaţia bisericii; pe flancul sudic al edificiului, unde au fost trasate trei casete (A1, B1, C1), primele două încă din campania precedentă şi în care cercetarea nu este încă încheiată. În campania 2010 s-a procedat la o curăţare a întregii zone, de la V spre E, spre absida bisericii, ulterior fiind deschisă caseta C1, a cărei cercetare a fost rapid sistată în favoarea continuării cercetărilor în suprafaţa V (la E de B1 şi cu dimensiunile de 2,51 m pe direcţie E - V şi 3,69 m pe direcţie N - S). În perimetrul acestei casete au fost curăţate cele două vetre medievale identificate din cercetările anterioare şi a fost decapată o suprafaţă restrânsă situată de-a lungul zidului perimetral sudic al bisericii. A fost practic îndepărtat un singur strat consistent de pământ galben roşiatic, slab solidificat, post-incendiere databilă în sec. al VI-lea.
Sectorul I – incinta mediobizantină şi spaţiul de locuire intramurană adiacent
Incinta mediobizantină de pe curtinele C-D (c.J57) şi cele două structuri de locuire cu zidărie de piatră şi pământ adosate incintei romano-bizantine din c.J55-56.
Sectorul de E (sectoarele II, IV, V)
Cercetările arheologice efectuate în sectorul de E s-au concentrat într-un singur obiectiv: încăperea C16, componentă a edificiului romano bizantin din sectorul de E (aflat, conform caroiajului general al cetăţii în c.N-O-P76, adosat curtinei de SE); aici au fost atacate atât încăperea C16 cât şi coridorul dintre C16 si C1 (în cazul încăperii C.16, suprafaţa a fost împărţita în două casete, A şi B, acestea fiind despărţite de un micro profil median, orientat NV – SE, pentru verificarea şi urmărirea situaţiei stratigrafice.)
Sectoarele III/VI – clădirea C1/ 1994; via principalis. În clădirea C1/1994 au fost realizate trei sondaje de verificare, unul în camera de NE (1,5 x 4 m), iar alte două în camera de S, paralele faţă de zidul perimetral de SE al clădirii (dimensiuni 3,5 x 1 m). Pe via principalis cercetarea s-a concentrat asupra c.R-S71, R-S72, R-S73, R-S74 şi pe demontarea a doi martori rezultaţi în urma campaniei 2009: în c.R-S72/73, R-S73/74.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu