Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval;
Modern
Periods
Bronze Age;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Early Hallstatt;
Middle Hallstatt;
La Tène;
Early La Tène;
Middle La Tène;
Late La Tène;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Rural settlement;
Military habitation;
Camp;
Citadel;
Fort;
Cult/religious structure;
Church;
Funerary find;
Cemetery;
Plane cemetery;
Tumular cemetery;
Isolated grave;
Tumular grave;
Isolated find;
Exploitation/quarry
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul VIII (extra muros)
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Achim Irina Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Bărbulescu Theodor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Floca Ana-Maria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Herlea Simona Maria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ionescu Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Munteanu Florentin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pascu Cătălin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Paşca Mihaela Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Raţiu Alexandru-Mircea Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sion Anişoara Institutul Naţional al Patrimoniului
Speriatu Vicenţiu Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Stoian Gabriel Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Călin Dan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Maria Magdalena Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Urduzia Claudia Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.06
Report Suprafaţa cercetată: adâncirea în casetele C3/2007, C4, C5, C6, C7/2008 şi deschiderea uneia noi, C8/2010.
Obiectivul general al proiectului de cercetare din sectorul VIII extra muros constă în examinarea patrimoniului arheologic din această zonă a sitului Capidava, respectiv stabilirea stratigrafiei şi cronologiei locuirii, precum şi identificarea traiectului zidului de apărare medieval. Într-un sens mai larg, cercetarea din zona extramurană a platoului cetăţii de la Capidava are în vedere punerea în evidenţă a ansamblurilor arhitecturale (inclusiv traseul extins al fortificaţiei mediobizantine), conservarea şi valorificarea lor prin amenajare pentru marele public.
Cercetarea zonei extramurane a sitului de la Capidava a fost determinată de necesitatea clarificării locuirii de pe platoul plasat la SE de cetate, perimetru în care au fost surprinse urme de locuire şi fortificare încă în perioada cercetărilor întreprinse de Gr. Florescu. Cercetările noastre au fost efectuate în acest perimetru în campaniile 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009, prin 6 secţiuni stratigrafice de 10/2m şi 8 casete de 4/4m, iar rapoartele au fost publicate anual în CCA.
În campania 2010 eforturile noastre s-au concentrat pe cercetarea planimetrică şi stratigrafică a amenajării din piatră legată cu lut apărută deja în campania 2001 şi a cărui traiect părea să înconjoare platoul de la SE de cetate. S-au adâncit în acest sens casetele C3/2007, C4, C5, C6, C7/2008 şi a fost deschisă C8/2010.
În C3/2007 s-a urmărit pe de o parte scoaterea la lumină în întregime a amforei a cărei buză a fost surprinsă anul trecut în profilul de SV şi pe de altă parte surprinderea fundaţiei zidului medieval A1. În scopul surprinderii complete a amforei a fost realizată o casetare a C3 pe latura ei de SV. Caseta are dimensiunile de 1 x 1,50 m şi una din laturile ei scurte prelungeşte profilul de NV a C3. Nu a fost surprinsă o continuare a fragmentului de amforă surprinsă anul trecut în profil, deoarece acesta a fost spart din vechime. În schimb au fost surprinse două rânduri paralele de pietre (adâncimea -0,45/-0,60 m) de factură asemănătoare cu cele din zidul A1 şi dispuse relativ neregulat. Între cele două rânduri de pietre, la adâncime mai mare (-0,80 m), a fost surprins un al treilea rând de pietre, care nu este continuu pe întreaga lungime surprinsă din amenajare. Întreaga amenajare pare paralelă cu zidul A1 şi în ea au fost surprinse mai multe fragmente ceramice şi fragmente de zgură.
Pentru surprinderea tălpii fundaţiei zidului A1 din C3 s-a practicat o microsecţiune între A1 şi A2, aflată cu latura lungă (1,90 m) pe zid. Microsecţiunea s-a adâncit cu -0,60 m faţă de nivelul de anul trecut. Talpa fundaţiei a fost surprinsă la -1,25 m faţă de actualul nivel de călcare.
În C4 s-a demontat dărâmătura de la E de zid. Spre profilul de SV a fost identificat un şir de pietre a cărui direcţie este perpendiculară pe zidul A1. Şirul mărgineşte o suprafaţă de emplecton (pietre cu mortar) vizibilă în tot colţul de S al C4.
În C5 s-a curăţat o parte din dărâmătura de la V de zid, prilej cu care au fost identificate fragmente ceramice, zgură, urme de arsură şi de lutuială. Multe dintre materiale recuperate de aici (ceramică, oase, materiale de construcţie) prezintă urme de arsură.
În C6 s-a curăţat colţul de V al casetei pentru surprinderea paramentului interior al zidului A1 şi s-a demontat dărâmătura de pietre de la E de zidul A1. De la adâncimea de -0,85 m s-a practicat o microsecţiune de 1 m lăţime, pe profilul de SE al casetei, pentru a stabili stratigrafia completă a zonei. La adâncimea de -0,88 - -0,90 m a fost identificat un strat de lut amestecat în unele zone cu mortar (relativ moale cu pietricele) cu grosimea de 6-8 cm. Sub acest strat au început să apară materiale romane relativ mărunte. La -1,20 m a fost identificat un nou strat de lutuială. Lutul din acest strat este nisipos şi are pietricele. Stratul prezintă pigment de arsură – cărbune şi fragmente ceramice mai mari şi mai numeroase. La îndreptarea profilului de SE, la adâncimea de -1,25 m, a fost recuperată o jumătate de monedă, care datorită corodării puternice nu a putut fi datată. O altă monedă, întreagă de data aceasta, a fost recuperată din partea superioară a umpluturii unei gropi, la -1,65 - -1,85 m adâncime, adâncime la care respectiva groapă taie un strat de pământ galben nisipos cu material ceramic, tegulae, pigment de cărbune şi rar pietre. Moneda a fost datată prin amabilitatea colegului Andrei Gândilă. Se pare că a fost emisă la începutul sec. I p.Chr., dar datorită tocirii ei puternice, datorată unui rulaj îndelungat, este posibil să fi fost încă în uz în sec. al III-lea p.Chr. La distanţă de 1,20 m de profilul de NE al C6, în microsecţiune s-a conturat groapa menţionată mai sus, cu pământ brun-cenuşiu în umplutură, din care au fost recuperate fragmente ceramice provenite de la vase şi de la materiale de construcţie. La adâncimea de -1,85 m groapa îşi măreşte dimensiunile, aici fiind descoperit un fragment ceramic mai mare (buza şi toarta unui vas) databil în sec. al III-lea p.Chr. Groapa ce se adânceşte în solul viu, este tăiată de profilul de SE şi nu atinge la dimensiunea maximă vizibilă profilul de NV al microsecţiunii. Golirea ei se va face în campania anului viitor.
În C7 lucrările din acest an au încercat să surprindă paramentul interior al A1, dar şi să lămurească caracterul unei alte amenajări de piatră care pare a se contura perpendicular pe A1. În principal s-au practicat adânciri în jumătatea de SV a casetei, acolo unde nu sunt vizibile deocamdată urme din amenajarea de piatră sau alte amenajări. Spre colţul de S al casetei, în profilul de SV a fost surprins un fragment de mortar cu mult var, aflat sub un fragment de lut nisipos. De asemenea a fost surprins paramentul interior al A1, dar şi un rând de pietre aşezate îngrijit care par a marca o întrerupere a zidului.
Informaţiile dobândite în urma cercetărilor din campanile precedente au fost completate prin surprinderea clară a nivelului tălpii fundaţiei zidului medieval de incintă, a stratului de construcţie şi a tehnicii de fundare pe plintă. În plus a fost surprinsă stratigrafia completă între solul viu şi talpa fundaţiei zidului de incintă. Noile informaţii sunt de natură a fi valorificate în cadrul viitorului proiect de conservare a zidului medieval de apărare, oferind toate detaliile tehnice de fundare şi ridicare în elevaţie a acestui element defensiv. [Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia]
Abstract other lang.
Abstract   Sector 8 (extra muros)

The general goal of the excavations in sector 8 extra muros consists in examining the archaeological heritage in this area of the site of Capidava, that is establishing the stratigraphy and chronology of the occupation, as well as the identity of the trajectory of the mediaeval defensive wall. We drew the section in the eastern end of the plateau, on a smooth slope, in an area unaffected by the human interventions. At about -0.80/0.90 m we discovered, in line, five inhumation graves from the Middle Ages. In 2010 we opened an area of about 80 m2 in the pavement area and of the wall discovered on the last occupation layer.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu