Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: La Pădure | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period;
Early Medieval Period;
Late Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  La Pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Săpăturile din cimitirul satului medieval Rădvani au continuat în anul 2010 având ca principal obiectiv atingerea limitelor de E şi de S ale cimitirului aşezării, cele de V şi de N fiind surprinse în campaniile anterioare.
În acest scop secţiunea magistrală SII a fost prelungită spre E cu încă 20 m. În această secţiune au fost surprinse doar două morminte, dintre care unul marchează marginea de E a cimitirului. Cele două morminte sunt lipsite de inventar, iar din punct de vedere cronologic aparţin primului nivel de înmormântări din cimitir, respectiv perioadei dintre sec. XI şi XIII.
Pentru a localiza şi marginea de S a cimitirului a fost deschisă pe direcţie N - S secţiunea magistrală SIX pe o lungime de 14, 50 m şi lăţime de 1,50 m. Au fost identificate şi cercetate integral sau parţial 69 morminte, fără să se ajungă la limita cimitirului. Toate mormintele aparţin celui de-al doilea nivel de înmormântări. Este cea de-a doua fază din evoluţia cimitirului, fază care a debutat odată cu ridicarea edificiului bisericii şi s-a dezvoltat în jurul acestuia în decursul sec. XIII-XVI. În M380 a fost descoperită o cataramă circulară din bronz cu semne runice databilă în sec. XIV şi mai multe mărgele din sticlă, iar în M364 două inele de păr.
Prin campania din anul 2010 numărul total al mormintelor identificate şi cercetate până în prezent în cimitirul aşezării se ridică la 409 dintre care 153 aparţin fazei I de înmormântări, 245 fazei a II-a, 10 fazei a III-a şi unul singur epocii moderne.
Pentru clarificarea problemei existenţei vestigiilor unei biserici corespunzătoare sec. XI-XIII o anumită suprafaţă din sector a fost investigată prin metoda magnetometrică, datele obţinute fiind în curs de prelucrare.
În campania din anul 2011, ne propunem prelungirea SIX în aceeaşi direcţie şi, efectuarea de măsurători magnetometrice pe întregul sector A al aşezării.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu