Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: str. Cetăţii, str. Carsium | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval;
Unspecified
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Unassigned
Site Types
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   or. Hârşova
Site  str. Cetăţii, str. Carsium
Site Sector Sector Turnul Comandant
Site name   Carsium
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dumitru George
Mototolea Constantin-Aurel
Nicolae Constantin
Talmaţchi Cristina
National Arch. Record Site Code 60810.01
Report În sectorul „Turnul Comandant”, în perioada 23 august-3 septembrie, a fost continuată cercetarea începută în anii anteriori, în vederea completării datelor referitoare la locuirea medieval timpurie. În această secţiune (S1A) a fost identificată, în c.3-4, la -2,20-2,27 m faţă de actualul nivel de călcare, o locuinţă de suprafaţă (3,80 x 3,30 m), notată complexul 1/2010. Aceasta avea podeaua din lutuială de pământ galben, pereţii din piatră (în partea inferioară, unde prezintă grosimii de cca. 0,50-0,54 m) şi lemn (au fost identificate trei găuri de par pe mijlocul laturilor de N, V şi S), iar în zona central-sudică era dotată cu un cuptor. Acesta prezintă două faze, la ultima realizându-se şi o reparaţie în zona gurii. În prima fază (cea veche) gura cuptorului avea o deschidere de 0,27 m şi era plasată uşor mai în spate decât cea a fazei a doua. Vatra era aşezată pe un pat de pietriş mic şi mijlociu, cărămidă spartă şi ceramică, ultima dispusă uneori şi pe două rânduri în înălţime1. În faza mai nouă gura cuptorului avea o deschidere de 0,21 m, iar vatra (care în urma arderilor repetate a devenit roşie-maronie) era aşezată pe un pat de ceramică, pietriş mic şi pământ galben. Gura cuptorului este orientată NNV, iar pereţii acestuia au fost făcuţi din piatră şi bucăţi de cărămidă, peste care a fost aplicată lutuială. La bază cuptorul este de 1,20 x 1,04 m, prezentând o formă ovală. Vatra acestuia este uşor albiată şi puternic fisurată, iar înălţimea lui a fost de cca. 0,30 m, cu menţiunea că în partea superioară era deschis. Întregul complex se datează în sec. al XI-lea p.Chr.
Fără a surprinde alte complexe, săpătura s-a desfăşurat pe întreaga suprafaţă a S1A (cu L=14 m şi l=5,20-4,30 m), în nivelul medieval timpuriu. Materialul arheologic descoperit constă în ceramică (sec. XI), monede (3 ex.), obiecte de uz casnic din lut şi piatră (fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit, gresii de ascuţit), obiecte din bronz şi fier (inel, piroane) etc. Materialul a fost depozitat la MINAC.
Abstract other lang.
Abstract   In the area called 'Turnul Comandant’ we continued the examination in the section S 1A, where a house (3.80 x 3.30 m), mentioned as the Complex 1/2010 was identified, in c.3 - 4, at -2.20 - -2.27 m comparing to the actual ground level. The house had a yellow clay floor and stone walls (in the lower part where they are about 0.50-0.54 m thick), wood walls (we identified three pole holes on the middle of the north, west and south sides), and a kiln in the central-southern area. The kiln shows two phases, presenting reparation at its entrance, during the last phase. In both phases the fireplace was set on a bed of small and medium size gravel, broken bricks and ceramics, and ceramics, small gravel and yellow clay. The kiln entrance is oriented to N-NW, and its walls were made of stone and brick pieces, upon which there was yellow clay. At the foundation, the kiln is 1.20 x 1.04 m in size, presenting an oval shape. Its fireplace is slightly trough shaped, very cracked and its height was about 30 cm, noticing that the upper part was opened. The whole complex is dated to the 11th century A.D.
The digging was done on the whole surface of section S1A, in the early medieval level, without finding other complexes. The archaeological material includes pottery (11th century), coins (3 samples), clay and stone household objects (spindle weights, fishing net weights, whetstones), bronze and iron objects (rings, spikes) etc.
The material was stored at the Museum of National History and Archaeology in Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu