Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Isaccea | County: Tulcea | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval;
Unspecified
Periods
Roman-Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Isaccea
Commune   or. Isaccea
Site  Cetate
Site Sector Suprafaţa A
Site name   Noviodunum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan
Bilavschi George Aurelian
Cavaleriu Romeo
Dinu Niculina
Florea Mihai
Radu Laurenţiu
Stănică Aurel
Ştefan Călin Dan
Ştefan Maria Magdalena
Teodor Eugen Silviu
Topoleanu Florin George
National Arch. Record Site Code 159696.05
Report În campania din anul 2008 cercetările s-au oprit pe un nivel datat larg în sec. XIII-XIV. Tot în anul 2008 făceam precizarea că, nivelurile din acest sector sunt puternic afectate de intervenţiile antropice, fapt scos în evidenţă şi de faptul că materialele arheologice sunt amestecate şi din diferite perioade4.
În c.C1 a fost degajată vatra descoperită în ultima campanie. Curăţarea contextului situat la N şi E, reprezentat de un pământ granulos cu multă cenuşă şi câteva fragmente ceramice vitrifiate, a dus la identificarea unui strat gros de cenuşă.
Vatra este distrusă în cea mai mare parte; se păstrează doar peretele vestic şi o parte din platformă. Peretele păstrat are o înălţime de 0,10-0,12 m, cu o mică alveolare în partea superioară. Vatra a fost surprinsă la -1,45 m; este confecţionată din lut care conţine paie şi pleavă, fiind ridicată pe o amenajare din pământ cenuşos-granulos. Am secţionat complexul, pe o lungime de 0,80 m, pe latura de E, unde a apărut un obiect din fier, probabil cosor. În apropiere vetrei, c. 2-3, a fost cercetată o amenajare cu chirpic (0,44 m lungime şi 0,14 lăţime), care reprezintă peretele unei locuinţe, din care nu au mai fost surprinse şi alte elemente.
În c.A 3-4, la N de zidul de incintă, a apărut o amenajare cu pământ galben, din care au fost recoltate fragmente ceramice de epocă romană, dar şi fragmente de cărămizi cu ştampila CL.FL.M. Spre limita de V a acestei amenajări se conturează o groapă menajera, pe care o vom cerceta în campania viitoare. În c. E 1-3, a fost epuizat nivelul de dărâmătură şi delimitat amenajarea cu pământ galben de la sud de aceasta.
În c.B, C, D 1-2, a fost cercetat un context, reprezentat de un strat gros de cenuşă, situat la N de vatra cercetată, care conţine fragmente ceramice din sec. al XIII-lea. Nivelul de incendiere, indică în opinia noastră momentul 1242, când tătarii au atacat şi cetatea Isaccea – Noviodunum. În acelaşi context, a fost descoperită o monedă de argint, un gros (matapan), emis de dogele Veneţiei Pietro Ziani (1205-1229). Prezenţa materialului de combustie lemn, stuf, indică un incendiu puternic, care a distrus complexele de locuire din această zonă. Prezenţa monedei veneţiene, a monedei tăiate (stamena devalorizată), asocierea cu materialul ceramic, ne fac să înclinăm spre această ipoteză privind momentul (anul 1242) în care s-au petrecut distrugerile.

Curtina C2
Colectiv: Aurel Stănică

În campania din acest an, a fost deschisă o nouă secţiune (8 x 3 m), prin extinderea ultimei secţiuni, la V de Turnul A – TA4. Astfel, în următorii ani abordăm segmentul de curtină cuprins între TA şi TM. Materialul arheologic descoperit în solul vegetal, dar şi sub acesta (până la -2 m), este reprezentat în cea mai mare parte de ceramică de epocă romană sau medio-bizantină (fragmente de vase borcan, fragmente de ceramică smălţuită), oase de animale sau peşte, amestecate cu materiale mai recente. Spre capătul secţiunii, în c.8, lângă zidul de incintă de epocă romano-bizantină, apare un strat consistent de pământ galben, afânat, din care au apărut diverse obiecte din fier, fragmente de sticlă pentru geam, fragmente de obuz, cartuşe, bucăţi de sârmă, dar şi fragmente de ţiglă cu inscripţia – F.P.C. SIMILEASCA_BUZEU, care sugerează o anumită intervenţie. În această zonă, a existat probabil o amenajare din perioada celor două războaie mondiale – fie tranşeu, fie construcţie ce servea drept adăpost şi care se afla în apropierea tranşeelor –5, despre care nu putem face prea multe precizări în stadiul actual al cercetărilor, ce a fost dezafectată şi a devenit un spaţiu în care au fost aruncate materialele sus menţionate.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu