Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Isaccea | County: Tulcea | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval;
Unspecified
Periods
Roman-Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Citadel;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Isaccea
Commune   or. Isaccea
Site  Cetate
Site Sector Necropolă Livadă – Cripte
Site name   Noviodunum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan
Bilavschi George Aurelian
Cavaleriu Romeo
Dinu Niculina
Florea Mihai
Radu Laurenţiu
Stănică Aurel
Ştefan Călin Dan
Ştefan Maria Magdalena
Teodor Eugen Silviu
Topoleanu Florin George
National Arch. Record Site Code 159696.05
Report În campania anului 2010 de la Noviodunum au fost reluate cercetările sistematice la Complexul funerar cu cripte, monument aflat la aproximativ 650 m SV de cetate. Primele campanii de aici s-au desfăşurat în anii 1982 – 1983, motive obiective însă determinând amânarea continuării săpăturilor şi punerii lor în valoare.
Este vorba de 5 cripte construite din piatră legate cu mortar, dispuse în jurul unui „vestibul”, în care accesul se face printr-un „dromos”. Dimensiunile edificiului sunt de 10,50 m pe laturile de E şi V, 8 m latura de N şi 6,70 m pe latura de S. Patru dintre cripte sunt dispuse simetric, două câte două pe laturile lungi, iar a cincea, în partea opusă “dromos”-ului, astfel că întreaga construcţie are o formă de cruce. Grosimea zidurilor exterioare a criptelor este de 0,60 m, a zidurilor de compartimentare de 0,90 m, iar a pragurilor de acces de 0,58 m.
Pe pereţii interiori şi pe podele se păstrează o tencuială de mortar alb. Din păcate, complexul a fost jefuit din vechime astfel că au rămas puţine elemente pentru datarea sa. Cele câteva obiecte din bronz şi sticlă, ofrandele exterioare şi o monedă de la Constantin determină încadrarea cronologică a construcţiei la jumătatea sec. IV p.Chr.
O altă monedă, de la Justinian, găsită în dărâmătura rezultată în urma jefuirii mormintelor, marchează acest moment.
Importanţa acestui moment este evidentă, dacă ar fi să reamintim doar faptul că planul său este până în prezent unic în România aducând astfel date noi privind arhitectura funerară, iar forma sa cruciformă şi datarea în sec. IV, îl situează printre cele mai timpurii edificii creştine de la noi.
În 2010 reluarea cercetărilor a avut în vedere, în primul rând, degajarea întregii construcţii de vegetaţie, de pământul scurs şi gunoiul care au acoperit aproape total construcţia în cei 27 de ani trecuţi de la cercetarea parţială. Deasemenea, a fost complet degajată Cripta nr. 5, orientată E - V, cea mai bine conservată, cu bolta păstrată în proporţie de 80%. A fost determinată şi adâncimea fundaţiei, aflată la -0,50 m sub nivelul de călcare din interior. În sfârşit, au fost luate măsuri de protecţie şi conservare până la viitoarea campanie.
Este evident că importanţa acestui monument presupune întocmirea unui proiect complex de restaurare şi valorificare ştiinţifică şi turistică, demers avut în vedere de colectivul şantierului arheologic Noviodunum.
În apropierea Criptei a fost trasată o secţiune de 20 x 1 m, situată la aproximativ 30 m NE de acesta şi care urmărea localizarea unor eventuale construcţii funerare, dar şi obţinerea de noi informaţii care să întregească tabloul cu etapele de locuire din această zonă, din teritoriul cetăţii Noviodunum.
Situaţia se prezintă astfel: în c.1-2, la -0,80 m, a fost descoperit un mormânt de inhumaţie, orientat V - E, depus în decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp. Inventarul este compus dintr-o fibulă de fier. În c.6-9, a fost surprins un complex, posibil locuinţă semiîngropată, în care s-au descoperit fragmente de vase borcan, oase de animale, oase, solzi de peşte, un femur uman şi două monede tăiate (stamena devalorizate). Materialul descoperit, plus monedele, datează acest complex în sec. al XIII-lea. Apariţia femurului printre materialele din acest complex din sec. al XIII-lea, coboară datarea orizontului funerar din această zonă spre epoca romană în sec V-VI p.Chr. Propunearea noastră de datare este confirmată de fibula de fier şi de materialul ceramic descoperit în această secţiune.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes 1. CCA 2003 – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2002, nr. 101; CCA 2004 – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2003, nr.91; CCA 2007 – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, nr. 122.
2. CCA 2007 – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, nr. 122.
3. Toate măsurătorile şi adâncimile se vor raporta la nivelul de călcare stabilit pe martorul nordic ale SC.
4. http://www.cimec.ro/arheologie/cronicaca2009/cd/index.htm
5. În anul 2005 când au început cercetările la Turnul A, a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă, cu podea ce prezenta trei refaceri, cu pereţii din nuiele împletite, o sobă de campanie. În podeaua locuinţei au fost găsite mai multe cartuşe md 1905 – 1906.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu