Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Early Medieval
Periods
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan
Apostol Virgil
Bâltâc Adela
Chiriac Costel
Damian Paul
Grigore Ioana
Muşeţeanu Crişan
Paraschiv-Grigore Eugen Marius
Şova Constantin
Talmaţchi Cristina
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report Sectorul B
Colectiv: Gabriel Custurea, Cristina Talmaţchi, Constantin Şova

În anul 2010 săpătura sistematică din aşezarea fortificată de perioadă medieval timpurie de la „Capul Dealului” a fost concentrată asupra complexului 1/2008, din SIB, pentru a cărui decopertare integrală s-a procedat la realizarea unei casete, Cas. A/2010, în c.19-24, de 5,5 x 2,5 m.
Complexul, de forma unui patrulater, are laturile de 3,82 m (N), 3,70 m (S), 3,30 m (V), respectiv de 3,15 m (E). Este o locuinţă semi-adâncită, care avea, pe o înălţime de 0,45 m, pereţii căptuşiţi cu lemn. În colţuri se păstrează urma stâlpilor de lemn sau chiar resturi carbonizate ale acestora, care susţineau pereţii din partea superioară şi acoperişul. Podeaua a fost realizată din lipitură de lut galben, iar în colţul de NE se păstra vatra deschisă (0,90 x 0,74 m), sub forma unui pat de piatră delimitat în partea de sud de un prag din lipitură de pământ galben, acum copt, mai înălţat în colţul de SV şi rotunjit. În faţa acesteia se afla intrarea în locuinţă. Faţă de nivelul actual de călcare, podeaua se află la – 0,48/- 0,75 m, diferenţa fiind dată de panta terenului. Locuinţa a fost incendiată, pe suprafaţa acesteia fiind descoperite numeroase bucăţi de lemn ars. Inventarul complexului constă în ceramică fragmentară şi un vas spart aflat chiar pe podea, un mâner de corn într-o stare de conservare precară şi un obiect fragmentar de os decorat cu cercuri concentrice, perforat la capătul păstrat.
În c.30-32 a apărut, la –0,56 m, groapa unui mormânt fără schelet, cu orientarea V - E. Aceasta era marcată în partea superioară de un şir de pietre, iar în interior păstra urma sicriului-ladă, resturi carbonizate ale acestuia aflându-se în părţile superioară şi inferioară şi în unele zone laterale pe toată lungimea gropii. Mormântul avea 2,05 m pe interiorul şirului de pietre, iar lăţimea de 0,90 m. Acesta se opreşte la -0,95 m faţă de actualul nivel de călcare, pe lutuiala unui bordei, care are în inventar ceramică medieval-timpurie, printre care şi un vas fragmentar cu marcă. În interior, în zona în care ar fi trebuit să se afle oasele picioarelor erau câteva oase de animale.
Pe ansamblu, materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară (sec. X-XII), arsă oxidant şi reducător (printre care şi fragmente de cazan peceneg), fusaiole, oase, obiecte din fier etc. În stratul vegetal au apărut şi fragmente ceramice specifice sec. IV-VII.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINA Constanţa.
Abstract other lang.
Abstract   In 2010 the systematic digging in the early medieval fortified settlement from ‘Capul Dealului’ has been concentrated upon the Complex 1/2008, from S I B, for which there has been made a box, Cas. A/2010, in c.19 – 24, of 5.5 x 2.5 m, in order to be totally uncovered.
The quadrilateral shaped complex has the sides of 3.82 m (N), 3.70 m (S), 3.30 m (V), and 3.15 m (E). It is a semi-deepen house, having boarded walls on 0.45 heights. In the corners there are preserved traces of wood poles or even burnt remains of these, supporting the upper walls and the roof. The floor was made of yellow clay, and in the NE corner there is was preserved the open fireplace (0.90 x 0.74 m), as a stone bed limited on the south side by a yellow clay threshold, now burnt, higher in the SV corner and rounded. The house entrance was in front of it. Compared to the actual stepping level, the floor is situated at – 0.48/ - 0.75 m. The difference is coming from the ground slope. The complex inventory includes fragmentary pottery and a broken pot situated even on the floor, a poorly preserved horn handle and a fragmentary bone object decorated with concentric circles, punched on the preserved end.
In c.30 – 32 there emerged, at – 0.56 m, a tomb without skeleton, oriented west-east. The tomb was 2.05 m inside the stone row, and it was 0.90 m width. This is situated at – 0.95 m compared to the actual stepping level, on a hut floor.
As a general view, the archaeological material includes fragmentary pottery (10th - 12th centuries), spindle weights, bones, iron objects etc. There emerged also in the vegetal stratum fragmentary pottery specific to the 4th - 7th centuries.
The material has been stored at the Museum of National History and Archaeology in Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu