Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Vezendiu | Commune: Tiream | County: Satu Mare | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Neolithic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Vezendiu
Commune   Tiream
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 139134.02
Report Situl se află pe prima terasă a Ieriului (malul drept), la intrare în localitate, de o parte şi de alta a drumului
Tiream-Vezendiu, şi a fost descoperit prin cercetări perieghetice de teren cu câţiva ani în urmă. În zona mai înaltă a
terasei, la 50 m în stânga şoselei au fost practicate două secţiuni: S.I de 10 x 1 m, orientată E-V spre baza terasei şi S.II
de 10 x 1 m, orientată N-S, perpendiculară pe prima, la 5 m de mijlocul acesteia. Stratigrafia verticală, în ambele secţiuni,
a pus în evidenţă existenţa unui singur strat de cultură, în grosime şi consistenţă variabilă de 30-50 cm, care se află
imediat sub stratul vegetal. În S.I s-au profilat două gropi de mici dimensiuni (în profilul sudic) iar în S.II, urmele unei
locuinţe semiadâncite, de mari dimensiuni (peste 6 m lungime) în ambele profile, care nu au fost dezvelite. A fost
descoperită o însemnată cantitate de ceramică, majoritatea fragmentară, puţine microlite din obsidiană şi silex şi oase de
animale. Forme: cupe şi fructiere cu picior, castroane, oale, pahare. Decorul este reprezentat de butoni-cioc, perforaţi,
butoni alungiţi pe buzele vaselor, impresiuni rotunde şi perforaţii în picioarele vaselor, mai rar barbotina. Pe un singur
fragment a fost găsită şi incrustaţia. Pe baza materialului descoperit şi a observaţiilor stratigrafice aşezarea se datează în
eneoliticul timpuriu şi aparţine culturii Tiszapolgár, faza evoluată, B.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu