Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate
Site Sector Sector Nord
Site name   Ulmetum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin
Covacef Zaharia
Gămureac Emilian
Lungu Liviu
Nopcea Cătălin-Mircea
Papuc Gheorghe
Potârniche Tiberiu
Talmaţchi Cristina
Talmaţchi Gabriel
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report În acest sector au fost deschise alte două secţiuni, S2 şi S3, paralele cu S1(orientare: NV-SE), de dimensiuni: lungime: 12 m şi lăţime: 3 m, respectiv lungime: 10 m, la o lăţime identică, S3 având drept mediană axa longitudinală a turnului de N al Porţii de NV, iar S2 mai la N de ea. Între secţiuni a fost păstrat un martor de 1 m.
Stratigrafia este aceeaşi cu aceea identificata la S1: după stratul de pământ negru urmează un strat de pământ amestecat, în care există şi fragmente ceramice din sec. al VI-lea p.Chr., apoi un strat de grosime apreciabilă (0,15-0,25 m) de dărâmătură (fragmente de piatră, var, fragmente ceramice din aceeaşi perioadă), un strat de pământ brun-roşcat, apoi, la cca. 1,60/1,75 m, stratul de călcare.
În S2, la capătul de SE (adică la paramentul exterior al turnului), s-a coborât până la talpa fundaţiei, reconfirmându-se adâncimea şi alcătuirea acesteia: -2,80 -2,90 m; din fragmente de şist verde şi calcar, legate printr-un mortar relativ dur, alcătuit din var, nisip şi prundiş mărunt.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu