Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate
Site Sector Sector Vest
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin
Covacef Zaharia
Gămureac Emilian
Lungu Liviu
Nopcea Cătălin-Mircea
Papuc Gheorghe
Potârniche Tiberiu
Talmaţchi Cristina
Talmaţchi Gabriel
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report Deoarece în campania din anul 2009 nu s-au desfăşurat săpături în sectorul de V al cetăţii, secţiunile pe care le făcusem (SI şi SII – în interior şi SI-exterior) erau pline de vegetaţie. După curăţenia de rigoare am trasat o secţiune de legătură între SI şi SII pornind, de la acesta din urmă, din dreptul c.2 şi c.3, adică din dreptul zidurilor care apăruseră aici pentru a vedea dacă acestea se leagă de zidurile găsite de Vasile Pârvan, perpendiculare pe incintă, şi regăsite de noi în SI. Secţiunea (SIII) este lată de 3 m şi lungă de 9 m. Săparea noii secţiuni a însemnat, pentru început, mutarea pământului pus de noi în campaniile anterioare, provenit din SI şi, respectiv SII.
Întâmplarea a făcut ca secţiunea trasată de noi să suprapună, parţial, una dintre secţiunile magistrale trasate de Vasile Pârvan astfel încât, la sfârşitul celor două săptămâni am reuşit doar înlăturarea depunerilor acumulate în cei peste 90 de ani. Am depăşit nivelul şanţului „Pârvan” şi am ajuns pe un nivel de distrugere în care apar urme de zidărie. Pe lângă formaţiunile de pietre organizate (ziduri? resturi de ziduri?), apar fragmente ceramice (în special de amfore) cu serioase depuneri calcaroase. Sunt găsite 4 monede, câteva piroane şi o zăbală.
În acelaşi timp am curăţat groapa care apăruse în c.3 din SII un zid şi de unde am recuperat ceramică RSW, de bună calitate, cu o monedă de sec. V. Am acoperit nivelul la care s-a ajuns aici şi am astupat groapa pentru a putea relua cercetarea în campaniile viitoare.
Cert este că despre structurile interioare care s-au aflat în prejma zidului de incintă şi a porţii de SV vom cunoaşte mai multe abia după ce vom reuşi înlăturarea tuturor depunerilor din campaniile lui Vasile Pârvan şi a dărâmăturilor şi umpluturilor intervenite ulterior.
În campaniile viitoare cercetarea se va face în suprafaţă, pe nivele de distrugere, păstrând martori de verificare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu