Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Platoneşti | County: Ialomiţa | Site: Platoul Hagieni – Valea Babii | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Hallstatt;
Latene;
Unspecified
Periods
Early Hallstatt;
Middle La Tène
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Open settlement;
Funerary find;
Plane cemetery;
Tumular cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ialomiţa
Locality   Platoneşti
Commune   Platoneşti
Site  Platoul Hagieni – Valea Babii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Coman Radu Muzeul Judeţean Ialomiţa
Munteanu Simona Muzeul Judeţean Ialomiţa
Renţa Elena Site director Muzeul Judeţean Ialomiţa
National Arch. Record Site Code 94410.02
Report Cercetările arheologice de la Platoneşti Platoul Hagieni –Valea Babii din campania arheologică a anului 2010 s-au desfăşurat în aşezarea hallstattiană Babadag II şi în tumulul II, datat în sec. IV-III a.Chr.
Aşezarea hallstatiană
A fost descoperită o singură groapă menajeră de formă tronconică, diametrele gurii de 1,25/1,15m, al cărei pământ de umplutură era amestecat cu multă cenuşă.
Inventarul arheologic aparţinând primei epoci a fierului a fost format în cea mai mare parte din materiale ceramice fragmentare.
Fragmentele ceramice aparţinând vaselor de uz comun, lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie şi arse oxidant incomplet, indică forme tronconice cu buza rotunjită sau teşită, decorate cu brâu alveolat. Unele fragmente au aparţinut unor vase de provizii iar pe altele se pot observa orificii de la posibile reparaţii. Acest tip de vase aveau suprafaţa exterioară cu un aspect zgrunţuros iar cea interioară destul de bine lustruită. Dintr-o pastă asemănătoare a fost lucrat şi un vas miniatural cu fundul uşor rotunjit.
Ceramica lucrată dintr-o pastă mai bună, având în compoziţie cioburi mai bine pisate, este reprezentată de fragmente de vase bitronconice cu gura evazată şi de străchini cu marginea arcuită spre interior.
Vasele bitronconice au culoarea gălbuie sau neagră la exterior şi gălbuie sau gălbuie - cenuşie în interior şi suprafeţele lustruite.
Decorul vaselor bitronconice constă din cercuri imprimate şi tangente, mărginite de şiruri orizontale de mici liniuţe oblice imprimate, ghirlande compuse din câteva linii incizate, amplasate la baza unor linii circulare incizate, triunghiuri incizate haşurate aşezate cu vârful în jos dar şi din caneluri sub formă de linii circulare sau ghirlande. Pe unele fragmente s-au observat urme de încrustare cu pastă albă sau orificii de la reparaţii.
Fragmentele de străchini indică o formă tronconică cu marginea arcuită spre interior. Suprafeţele de culoare gălbuie sunt lustruite şi nu prezintă decor.
Ceramica de factură fină este reprezentată de fragmente de ceşti cu toarta supraînălţată, lucrate din pastă cu nisip şi cioburi bine pisate şi suprafeţele lustruite. Corpul este de formă bitronconică, gura evazată şi au culoarea gălbuie sau gălbuie - cenuşie. Decorul este amplasat fie imediat sub margine, fie la baza gâtului şi pe diametrul maxim iar uneori şi pe torţi. Constă din mănunchiuri de linii incizate aşezate în sens contrar, linii circulare incizate, linii incizate dispuse în zig-zag, şiruri circulare de mici liniuţe oblice imprimate, ,,S”-uri incizate aşezate pe poziţie culcată pe gât. Decorul torţilor este format din linii verticale incizate formând un chenar. Pe unele fragmente şi câmpul din interiorul chenarului este decorat cu mici liniuţe oblice incizate care uneori se întretaie. Din fragmentele descoperite în groapa menajeră s-a întregit un exemplar de ceaşcă cu toarta supraînălţată şi partea opusă torţii uşor mai înălţată. Este decorată la baza gâtului cu un şir circular de mici linii imprimate sub care sunt dispuse două linii circulare incizate urmate de un registru de fascicule de linii oblice incizate aşezate în sens contrar, decor amplasat pe mijlocul bombat al vasului. Toarta, păstrată doar parţial, este şi ea decorată cu chenar format din două linii verticale incizate care mărginesc un decor din linii oblice incizate care se întretaie.
Baza torţii este marcată de două şiruri orizontale de mici linii oblice imprimate. Vasul mai păstrează urme de încrustare cu pastă albă.
Aşezării hallstattiene îi aparţine şi o mărgică discoidală din lut, o cute din piatră, un lustruitor din piatră şi câteva fragmente mici din piese din bronz, între care unul provenind de la o brăţară din bandă de bronz decorată cu incizii longitudinale.
Tumulul II
În campania arheologică a anului 2010 au continuat lucrările de golire a pământului de umplutură din camera funerară. Camera funerară de formă rectangulară, orientată aproximativ E - V, are lungimea maximă de cca. 7,75 m iar lăţimea maximă de 3,80 m.
Spaţiul funerar, situat relativ în centrul movilei, a fost împărţit în două compartimente, compartimentul mai mic, situat în partea vestică, având dimensiunile de cca 3,25 x 2,30m.
Compartimentarea s-a realizat cu un număr de şapte pari a căror grosime era de cca. 10-15 cm.
În umplutura compartimentului vestic nu s-au găsit decât câteva fragmente de oase. Oase umane împrăştiate, destul de puţine, s-au găsit în compartimentul estic. De analiza acestor materiale încă nu dispunem.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations at Platoneşti Hagieni –Valea Babii Plateau during the 2010 archaeological campaign were conducted in the Hallstatt settlement of Babadag II and in tumulus II, dated to the 4th – 3rd centuries BC. We continued the clearing out the filling from the rectangular shaped funerary chamber, oriented approximately to the E – W, with the maximum length of about 7.75 m and the maximum width of 3.80 m.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu