Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Site: Cetatea Fetei | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic;
Neolithic;
Bronze Age;
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  Cetatea Fetei
Site Sector Mormintele romano-bizantine descoperite în sectorul Curtina G
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report M1 - La 6,75 m N de incintă şi la 5,00 m V de profilul de E al S III la adâncimea corespunzătoare nivelului roman timpuriu, au fost descoperite numeroase oase umane mari (patru cranii, femure, tibii, peronee, coxali), deci avem de-a face cu o reînhumare. Oasele se găseau pe o suprafaţă de 95 cm (pe direcţia V – E) x 55 cm (pe direcţia N – S).
M2 - La 5,50 m N de incintă şi la 3,40 m V de profilul de E al S III, la aceeaşi adâncime ca în cazul M 1 (3,30 m) a apărut un alt mormânt – aglomerare de oase reînhumate (patru cranii şi numeroase alte oase aparţinând întregului schelet, deci scheletele din vechile morminte fuseseră recuperate probabil în totalitate) într-o zonă cu dimensiunile de 92 cm (V – E) x 55 cm (N – S).
M3 - În S III, la 4,60 m N de zidul de incintă şi la 3,55 m E de profilul de V, la adâncimea de 3,00 m, într-un nivel de dărâmătură al edificiului roman timpuriu, a apărut un craniu de adult; acesta are privirea spre E.
M4 - Tot în S III, la 4,60 m N de zidul de incintă şi la 5,80 m E de profilul de V, la adâncimea de 3,30 m faţă de nivelul la care se păstrează incinta, a apărut un alt mormânt, marcat de tegule pe toate laturile. Dimensiunile tegulelor sunt de 60 x 36 – 41 cm; acestea marchează o groapă de 1,62 x 0,55 m, orientată V – E. Fundul gropii se găseşte la adâncimea de 3,85 – 3,90 m. Mormântul este un cenotaf. În groapa acestuia au fost descoperite câteva fragmente ceramice romane timpurii şi hallstattiene.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu