Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Site: La Donca | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Urban settlement;
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  La Donca
Site Sector Proprietatea Serioja Harasimov; La Donca
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report În luna iulie 2010 a fost realizată o supraveghere arheologică pe proprietatea Serioja Harasimov, ca urmare a intenţiei acestuia de a-şi construi o locuinţă (autorizaţia de cercetare arheologică nr. 34 /2010).
Săpătura pentru fundaţiile edificiului s-a realizat manual până la sterilul galben. Fundaţiile (secţiunile) au lăţimea de 1,20 m. Stratigrafia arată astfel:
- 0 – 0,40 m – pământ negru, vegetal;
- 0,40 – 0,90/1,00 m – pământ amestecat, brun-maromiu;
- la 0,90/1,00 m a apărut sterilul.
Până la adâncimea de 0,40-0,50 m, au apărut câteva fragmente ceramice timpurii, pe toată suprafaţa săpată. Fragmentele respective au fost antrenate de arătură.
În colţul de NE al săpăturilor a fost identificat singurul complex arheologic – o groapă menajeră care a fost cercetată în totalitate. Groapa, cu diametrul de 4,80 – 5 m, apare la adâncimea de 0,50-0,60 m, iar fundul acesteia se găseşte la 1,90 m.
În groapă au fost descoperite numeroase materiale arheologice de epocă romană timpurie (sec. II p.Chr.):
- amfore pontice de mare capacitate;
- ulcioare amforoidale;
- ulcioare cu corpul globular;
- ceşcuţe cu corpul globular;
- oale, cratiţe şi castroane locale;
- ceramică de masă moesică, nord-pontică şi locală;
- vase-borcan de factură getică, lucrate la mână;
- cărămizi, ţigle şi olane;
- vase din sticlă (o farfurie, un bol şi un unguentariu cu gâtul lung, corpul conic şi baza concavă;
- un ac din os;
- piroane din fier.
Tot în zona de NE a săpăturii, în stratul vegetal, au apărut trei fragmente ceramice lucrate la roata înceată (de la vase borcan) de epocă medievală timpurie.La Donca
În primăvara acestui an au fost efectuate lucrări de terasare în zona lutăriei de pe Dealul Donca, unde fusese identifiicată o aşezare getică de perioadă elenistică. Lucrările au afectat partea de S a aşezării. Din pământul deranjat au fost recuperate numeroase materiale arheologice greceşti (în special amfore de Thassos, Heracleea şi Cos) şi getice (ceramică lucrată la mână), la care se adaugă resturi de chirpic din dărâmătura unei locuinţe. În campania viitoare ne propunem realizarea unui sondaj în aşezare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu