Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Teliţa | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Celic Dere | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Hallstatt;
Latene
Periods
Early La Tène
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Plane cemetery;
Tumular cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Teliţa
Commune   Frecăţei
Site  Celic Dere
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Sîrbu Valeriu Site director Muzeul Brăilei
Ştefan Călin Dan SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Maria Magdalena SC Digital Domain SRL Bucureşti
National Arch. Record Site Code 160412.08
Report Cercetările arheologice din necropola tumulară şi plană de la Celic Dere s-au desfăşurat pe trei planuri: derularea unor săpături noi, explorări cu mijloace geofizice în teritoriul necropolei şi reevaluarea cercetărilor mai vechi cu metode moderne de înregistrare şi integrare a datelor.
Primul obiectiv al campaniei a constat în epuizarea martorilor arheologici rezultaţi în urma cercetării movilei T44 pe parcursul expediţiilor anterioare (2008-2009). Aceasta a fost investigată prin metoda secţionării în sferturi şi păstrării a doi martori în cruce, laţi de 1 m şi lungi de 11 m (E - V), trasaţi pe direcţia punctelor cardinale. Cu ocazia epuizării acestor martori a fost cercetat integral mormântul secundar al movilei - T44M2, identificat încă din campania trecută, în profilul nordic al martorului E - V. Acest mormânt se află imediat la V de ringul mormântului M1. Amenajarea funerară a constat într-o groapă ovală, orientată cu axul lung pe direcţia N - S, cu dimensiunile de 2,20 x 1,50 m. Pe fundul gropii, chiar în limita sa estică (între adâncimile de 0,58-0,67 m de la nivelul actual de călcare) a fost identificat defunctul depus în poziţie flexată, aşezat pe dreapta, cu genunchii uşor îndoiţi, cu capul spre S. Oasele au fost descoperite într-o stare relativ proastă de conservare şi, aparent, deranjate din vechime. În mod particular craniul pare să fi fost cel mai afectat, el fiind zdrobit, cu faţa în jos, mai multe fragmente de calotă fiind împrăştiate în partea vestică (stângă a defunctului). Deasupra craniului şi părţii superioare a corpului au fost depuse cu grijă (nu aruncate!) mai multe pietre de dimensiuni medii (15-25 cm), aranjate pe două-trei rânduri, într-o structură alungită. Inventarul mormântului era format dintr-un castron mic, lucrat la roată, un cuţit din fier, trei săgeţi de bronz cu tub şi trei aripioare, plus o mărgică. Umplutura gropii a fost destul de omogenă, constând în sol lutos de culoare brun-cenuşiu amestecat cu fragmente foarte fine de piatră, foarte dur la săpat, cu o structură extrem de compactă. Limita inferioară a gropii mormântului M2 corespunde limitei inferioare de săpare a gropii mormântului M1 din movila T44, dar şi a limitei pedologice de separaţie între orizontul B şi C, ceea ce face ca diferenţele între intervenţiile antropice şi structura naturală a solului să fie dificil de observat. Din punct de vedere al cronologiei relative, chiar dacă situaţia nu este pe deplin clară, cele mai multe argumente stratigrafice par să indice că groapa M2 a fost săpată ulterior amenajării M1, cu unele deranjamente produse în mantaua de pietre, vizibile în c.A - zona vestică. Analiza antropologică lămuri starea neobişnuită în care au fost descoperite oasele defunctului, precum va şi semnificaţia perforaţiei în calota craniană. Tot la săparea martorului E - V al movilei T44, dar în capătul opus, spre E, a fost cercetată o altă groapă T44C3, ovală, cu fundul plat şi colţuri rotunjite, puţin adâncă (până la -0,35 m), aflată imediat sub ringul pietre al movilei. Groapa a avut umplutura omogenă şi nu a conţinut material arheologic. Această groapă ar putea fi interpretată ca având legătură cu momentul realizării ringului din lespezi mari de piatră al movilei.
Tot în această campanie s-au verificat rezultatele investigaţiilor geofizice realizate în campania trecută ce au indicat prezenţa unui noi movile aplatizate în zona de N a necropolei în apropierea movilei T10. Au fost derulate prospecţiuni suplimentare: magnetice, electrice, georadar şi măsurători topografice de detaliu pentru delimitarea clară a monumentului funerar şi stabilirea poziţionării martorilor de săpătură. Noua movilă, denumită T46, a fost dezvelită pe nivelul mantalei de piatră spartă. Are forma ovală, uşor alunecată pe pantă (spre E) şi măsoară în diametru 5,5 m (E - V) x 4,5 m (N - S) şi o înălţime de 0,55 m. Această movilă funerară face parte dintr-un grup distinct, împreună cu alte două movile, una mai mică, alta de dimensiuni similare celei cercetate de G. Simion în campaniile mai vechi.
Au fost, de asemenea, reluate cercetările în zona movilelor T17-20, localizate în extremitatea nordică a necropolei, în partea mai înaltă a dealului, movile a căror săpătură începută de Simion Gavrilă, în 2001, a rămas, din anumite motive, neîncheiată. Acest grup de tumuli se remarcă prin monumentalitatea construcţiilor de piatră, dimensiuni şi volum, formând, în mod clar, un grup distinct, impresionant. Au fost trasaţi martori stratigrafice în zonele nesăpate, iar cercetarea s-a concentrat pe evidenţierea dimensiunilor mantalelor de piatră. Cercetarea anterioară, focalizată pe mormântul central a omis excavarea zonelor adiacente, dimensiunile amenajărilor exterioare de piatră rămânând astfel neclare. Cercetările vor continua în campaniile viitoare.
Un aspect important al acestei campanii a fost realizarea de studii pedologice în necropolă, însoţite de măsurători de susceptibilitate magnetică, şi măsurători ale valorilor rezistivităţii electrice ale solului, realizate atât în zone de steril arheologic (sondaje), cât şi în cadrul săpăturilor pentru a completa descrierile contextelor studiate şi stratigrafia.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological investigations in the plan tumulus cemetery of Celic Dere took three directions: conducting new excavations, exploring by geophysical means in the territory of the cemetery and reassesssing earlier investigations by modern data recording and integration methods.
The first objective of the campaign was to run out the archaeological baulks resulting from the investigation into mound T44 during previous expeditions (2008-2009).
Also during this campaign we checked the results of the geophysical investigations carried out during the last campaign that indicated the occurrence of new flat mounds in the north area in the cemetery close to mound T10. We also resumed the investigation into the area of mound T17-20, located in the north end of the cemetery, in the higher part of the hill, mounds that Simion Gavrilă began to excavate in 2001 and never completed for some reason. This tumulus group can be remarked due to the monumental stone constructions, sizes and amount, clearing making up an impressive distinct group.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu