Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Catedrala romano-catolică | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments;
Modern
Periods
Middle Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Catedrala romano-catolică
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Florescu Cristian SC Damasus SRL Braşov
Izdrăilă Gabriel SC Damasus SRL Braşov
Marcu-Istrate Daniela Veronica Site director SC Damasus SRL Braşov
National Arch. Record Site Code 1026.07
Report În perioada 25.10-04.11.2010 la Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia s-a degajat umplutura de pe bolta corului pentru a se permite accesul constructorilor la consolidarea structurii de rezistenţă, aflată într-o stare de conservare foarte proastă. Evacuarea umpluturii s-a realizat sub supraveghere arheologică, deoarece exista posibilitatea păstrării unor urme materiale medievale.
Intradosul bolţii are o lungime de 11 m şi o lăţime de 10,50 m. Pentru o mai bună colectare a informaţiilor şi a materialului arheologic suprafaţa a fost împărţită în patru sferturi, numerotate în sensul acelor de ceasornic, astfel: sfertul 1 - colţul de SE; sfertul 2 - colţul de SV; sfertul 3 - colţul de NV; sfertul 4 - colţul de NE.
S-a constatat faptul că umplutura de pe bolta corului este uniformă, constând dintr-o depunere cenuşie, prăfoasă, cu materiale de construcţii (fragmente de ţigle, de coame, bucăţi de mortar de la prinderea coamelor) şi mortar. De asemenea au mai fost recuperate pietre cioplite şi profilate, fragmente de şindrilă şi fragmente de hârtie între care şi fragmente din ziare de la începutul sec. XX.
S-a constatat că zidul de pe partea sudică a fost refăcut în etapa de restaurare din primii ani ai sec. XX, condusă de inginerul István Möller. Este un zid lucrat din blocuri de piatră, cu dimensiunile în general de 0,60 x 0,40 m, legate cu un mortar albicios, care susţine grinda şarpantei. Pe unul dintre blocurile de piatră este vizibilă inscripţia F. 1911, reprezentând cel mai probabil anul de construcţie a zidului. Zidăria veche observată este realizată din piatră medie şi mare legată cu un mortar cenuşiu.
După degajarea umpluturii au fost vizibile mai multe fisuri, unele dintre ele cu urme evidente de reparaţii. Între cotele de +16,30 +16,15 m, a fost surprins un nivel de pietre de dimensiuni mari şi medii, unele cu urme de cioplire, având rolul de echilibrare a greutăţii care se exercita asupra bolţii.
Concluzia supravegherii arheologice a fost că bolta a suferit intervenţii de consolidare la începutul sec. XX, cu această ocazie fiind refăcut parţial peretele sudic şi fiind înlocuită umplutura veche.
Abstract other lang.
Abstract   The Roman Catholic Cathedral

During the period 25.10-04.11.2010 at St. Michael Roman-Catholic Cathedral in Alba Iulia we uncovered the filling on the arch of the choir in order to allow the access of the constructors to the consolidation of the resistance structure found in a very poor state of conservation. The removal of the filling was carried out under archaeological surveillance, as there was the possibility of keeping some mediaeval traces.
The conclusion of the archaeological surveillance was that the arch had undergone consolidation works at the beginning of the 20th century, and on that occasion we partially rebuilt the southern wall and replaced the old filling.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu