Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sânnicolau Mare | County: Timiş | Site: Selişte | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Free Dacians;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Sânnicolau Mare
Commune   or. Sânnicolau Mare
Site  Selişte
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bejan Adrian Universitatea de Vest, Timişoara
Grec Marius şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare
Iambor Petre Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 155537.03
Report În anul 1995 au fost surprinse {locuiri} datând din {a doua jumătate a mileniului I până în feudalismul dezvoltat}.
În anul 1996, în urma practicării secţiunilor S3, S4 şi S5 şi a casetelor adiacente C1-C5/1996 au rezultat:
S4: 1) Groapă de formă ovală, cu axele 1,20 x 1,10 m, adâncă de 0,90 m conţinând fragmentele unei vetre deschise exterioară locuinţelor. S-au recuperat fragment ceramice aparţinând sec. XI-XII (G1/96);
2) Mormânt de înhumaţie deranjat, recuperându-se doar partea inferioară (oasele bazinului şi membrele inferioare). Între labele picioarelor, un fragment ceramic sec. III-IV.
3) Locuinţă (bordei) (B1/96) dreptunghiulară, cu laturile de 3,20 x 2,30 m, orientată N-S. Nivelul de călcare al locuinţei constă dintr-o podea îngroşată prin luturiri succesive. S-au depistat trei zone cu urme distruse ale unor vetre, iar spre mijlocul laturii vestice, conturul unei a patra vetre. În colţul nord-vestic a apărut o fusaiolă bitronconică din pastă cenuşie şi două greutăţi trapezoidale perforate în partea superioară (de la război de ţesut?). Prin ceramică locuinţele se datează în sec. VI-VII. ( S3-S5: 4) Groapa unui mic bordei, dreptunghiulară, cu colţuri rotunjite, axele 2 x 1,5 m. Inventar ceramic sec. XI-XII
(B2/96).
5) Locuinţă dreptunghiulară (uşor trapezoidală) cu dimensiunile 3,30 x 1,90 m (B3/96). La colţuri şi de-a lungul pereţilor - urme de paie. Vatra a fost distrusă. Se datează prin fragmente ceramice în sec. XI-XII.
6-7) Două gropi de provizii extrem de bogate în oase de animale, groapa G2/96 în colţul sud-estic. Are formă de şanţ trapezoidal, lungime 3,40 m orientat NV-SE. Aşezare haotică, întâmplătoare a oaselor de animal într-un strat gros de 0,40 m. Ambele gropi aparţin nivelului de cultură de sec. XI-XII.
8) Locuinţă (S 4/96) cu trei faze de existenţă:
a) faza I - groapă ovală cu axele 1,30 x 0,90 m, adâncime 2,05 m. De jur împrejurul gropii - o încăpere de acces dreptunghiulară, aproape ovală prin rotunjirea puternică a colţurilor, dimensiuni 2 x 1 m, adâncime 1,80 m. Cantitate mare de cenuşă şi arsură - ipoteză cuptor cu cameră de acces distrus de locuirea ulterioară.
b) faza II - locuinţă cu vatră; orientată NE-SV, dreptunghiulară, dimensiuni 2,80 x 3 m. Vatra - în colţul nord-estic. Locuinţa este rezultată în urma nivelării complexului anterior.
c) faza III - locuinţă obţinută prin refacerea locuinţei anterioare; orientată NS, cu dimensiunile 3,40 x 2,60/2,70 m. Vatra se suprapune parţial peste cea anterioară, despărţită de un strat gros de pământ şi arsură de 0,45 m. Vatră ovală, făţuită. De sub făţuială s-au recuperat fragmente ceramice de sec. VIII-IX. Pe latura nordică, la aprox. 0,40 m de vatră şi scobită parţial sub peretele locuinţei se află o groapă de provizii cu acces din interiorul bordeiului.
[Concluzii}
Reamintim că în anul 1995 s-au degajat: două vetre aparţinând unor cuptoare menajere, datate în a doua jumătate a mil. I (sec. VI-VII); două locuinţe şi o groapă de provizii de sec. XI-XII; o locuinţă feudală de sec. XV-XVI, la care se adaugă descoperirile din 1996. Se poate constata că platoul "Selişte" a fost locuit continuu, pe tot parcursul celei de-a doua jumătăţi a mil.I (din sec. III-IV) şi în prima jumătate a mil. II. Cercetările ulterioare vor avea menirea să se extindă şi spre interiorul platoului, urmărind stabilirea coerentă a relaţiei existente între diferitele locuiri ale acestui punct arheologic.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu