Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sântimbru | Commune: Sâncrăieni | County: Harghita | Site: str. Kuria (Conacul Henter) | Excavation Year: 2010

Excavation Year   2010
Epoch
Hallstatt;
Latene;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Late Medieval
Periods
Migrations Period
Site Category
Civil;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Harghita
Locality   Sântimbru
Commune   Sâncrăieni
Site  str. Kuria (Conacul Henter)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Botár István
National Arch. Record Site Code 85742.09
Report Situl cercetat se află pe teritoriul satului Sântimbru pe prima terasă a Oltului, pe malul stâng (estic), la limita sudică a intravilanului, la cca. 270 m la V de DN Sântimbru - Sântsimion, în strada Kuria (conacul Henter). Terasa Oltului a fost locuită în mai multe epoci, iar aşezările deschise aparţin mai multor culturi de la Hallstatt până în secolul al XVIII-lea.
Scopul cercetării arheologice preventive a fost documentarea complexului de secol IV (un cuptor), care a fost deranjat cu ocazia lucrărilor de canalizare din anul 2007.
Iniţial a fost deschisă o suprafaţă mică de 3 x 1,5 m, cu scopul cercetării părţii nederanjate a cuptorului. Odată cu atingerea nivelului, s-a observat că acesta aparţine unui complex mai mare. Ca urmare, suprafaţa de cercetare a fost extinsă (5 x 5 m) cu ajutorul excavatorului sub o atentă supraveghere. După îndepărtarea pământului, trasarea secţiunii, a profilelor, taluzarea şi adâncirea s-au făcut manual.
S-a realizat ridicarea topografică în sistem Stereo70.
În urma cercetării arheologice a fost descoperită o groapă de mari dimensiuni, neregulată, cu diametrul de 2,2-3,5 m, în pereţii căreia au fost săpate, spre exterior şapte cuptoare. Astfel diametrul total a complexului ajunge la 4-5,2 m.
Groapa mare are nr. 3 (încă din numerotarea din 2007), iar cuptoarele au fost numerotate în ordinea de apariţie de la 1-7. Cuptoarele, în general, au forme ovale, dar dimensiunile, nivelul şi tehnice de execuţie diferă. Diametrul cuptoarelor variază între 2,50/2,00 – 1,90/1,60 m – 1,10/1,20 m. Toate au vetre arse, în care ocazional a fost amplasată ceramică (cuptoarele 1 şi 7) sau fragmente de râşniţă (cuptorul 4) pentru menţinerea căldurii. Din umplutura gropii de lucru au fost colectate fragmente ceramice şi oase de animale.
Nu am descoperit elemente de cronologie absolută. Materialul arheologic colectat poate fi datat, pe baza analogiilor, în secolele III - IV şi aparţine orizontului cultural Sântana de Mureş - Cerneahov.
Abstract other lang.
Abstract   The investigated site is on the territory of the village of Sântimbru on the first terrace of Olt river, on the left (east) bank, in the south end of the territory about 270 m west of DN Sântimbru – Sântsimion, in Kuria Street (Henter mansion). The Olt terrace was inhabited during several ages, and the open settlements belong to several Hallstatt until the 18th century. The goal of the rescue archaeological excavations was to document the 4th century feature (a kiln) that was disturbed when sewerage works were conducted in 2007. The archaeological material picked up can be dated, based on analogies, to the 3rd – 4th centuries and belongs to the Sântana de Mureş - Cerneahov cultural horizon.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu