Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Timişoara | Site: Freidorf | Excavation Year: 1996

Excavation Year   1996
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Timişoara
Commune   Timişoara
Site  Freidorf
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 155252.03
Report Au fost reluate cercetările arheologice în şantierul de la marginea de E a cartierului Freidorf, ce aparţine municipiului
Timişoara.
Lucrările pe acest şantier au debutat în 1984, fiind dezvelite, pe parcursul următorilor ani, prin secţiuni paralele, un prim
nivel de locuire ce aparţine culturii Baden (eneolitic), bulversat în mare parte de o aşezare daco-romană de sec. II-IV p.
Chr, cât şi de o necropolă de sec. V p. Chr.
În anul 1996 a fost practicată o secţiune, notată S1/1996, de 10 x 1,5 m. Adâncimea medie în secţiune, la care apare solul
viu, este de 0,70 m.
Atât în plan cât şi pe ambele profile ale secţiunii au apărut urmele unor complexe arheologice: astfel, pe peretele de V
între metrii 0,50 şi 1,60, iar pe peretele de E între metrii 4 şi 4,90.
Pentru a delimita mai clar aceste complexe, au fost deschise două casete (C1 şi C2) şi anume: C1 (dimensiunile 1,50 x
1,20 m) pe peretele de E şi C2 (dimensiuni 2 x 1,20 m) pe peretele de V.
În plan, între cele două complexe (de pe peretele de V respectiv E), apare o legătură sub forma unui şanţ cu o lăţime
cuprinsă între 0,30 - 0,60 m şi o adâncime de la 0,5 la 0,30 , faţă de nivelul antic de călcare.
În caseta C1 s-au găsit câteva fragmente ceramice de sec. III-IV.
După demolarea peretelui martor de la C1, s-a putut stabili conturul exact al gropii care apare parţial în S1. Aceasta are o
formă ovală, cu dimensiunile de 1 x 0,65 m. Din umplutura gropii (notată G.1) au rezultat câteva fragmente ceramice de
sec. III-IV. Adâncimea gropii coboară până la 0,85 m faţă de nivelul actual de călcare.
În caseta C2 s-a constatat prezenţa, în continuare, a şanţului din S.1, care se lărgeşte şi adânceşte până la 0,94 m faţă
de nivelul actual de călcare.
Şanţul se continuă pe o lungime neprecizată, lucru vizibil pe peretele de V al casetei C.2, în săpătură fiind surprins doar pe
o lungime de 4,50 m. La şpăcluire, în şanţul menţionat, au fost descoperite câteva fragmente ceramice de sec. III-IV p.
Chr.
Lipsa unpr complexe arheologice tipice pentru o aşezare (locuinţe, gropi de provizii, gropi menajere), duce la concluzia că
secţiunea S.1/1996 se află spre marginea aşezării de sec. III-IV, fapt vizibil şi prin configuraţia terenului, în uşoară pantă,
la marginea grindului pe care se află aşezarea.
Un alt argument în sprijinul acestei concluzii este şi faptul că secţiunea S.1/1996 se află la 7 m de cuptorul de olar
descoperit în 1993, care făcea parte din instalaţiile gospodăreşti aflate, de regulă, în marginea aşezărilor umane.
Şanţul descoperit în S.1/1996 poate să fi fost folosit pentru drenajul apei pluviale s-au a unor ape reziduale. ###
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu