Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Transport
Site Types
Civil habitation;
Fortified settlement;
Urban settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  Cetate
Site Sector Sector C
Site name   Tropaeum Traiani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexandru Nicolae Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Alexiu Alexandru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Balint Alexandru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Căpiţă Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Neagoe Laurenţiu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Streinu Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report În anul 2011 am continuat cercetarea în S 10, secţiune care a fost trasată cu un an în urmă şi unde ne-am adâncit atunci cca 0,40 m. Am mai prelungit această secţiune spre sud cu 10m, până la zidul de incintă, astfel secţiunea are dimensiunile de 38 x 2 m, orientată N-S.
În caroul 2 al secţiunii, în capătul de N, a fost descoperită o amenajare circulară, la -0,30 m, păstrată pe un singur rând de blochete de calcar, cu diametrul la exterior de 1,75. Între amenajarea circulară şi un zid cercetat în caroul 4, a fost identificat un nivel de lutuială şi arsură, la -1,10 m - nivel de călcare.
Zidul descoperit în caroul 4, la -0,70 m, este orientat E-V, are lăţimea de 0,50 m şi este construit din blochete de calcar legate cu pământ. În următoarele carouri adâncirea s-a făcut până la nivelul pavajului descoperit în carourile 8-10. În carourile 5-6 a fost cercetat colţul unui edificiu, construcţie care continuă în secţiunile de la E, cercetate de N. Gostar. Colţul zidurilor înregistrat de la -0,40 m, se păstrează pe trei asize, iar la -0,90 m a fost cercetată şi talpa zidurilor.
În carourile 8-11 a fost descoperit un zid din blochete de calcar legate cu pământ, cu lăţimea de 0,70 m, orientat SE-NV. Zidul continuă spre martorul vestic cu o dală de calcar, la -1 m, cu lăţimea de 0,55 m, limitată la E de un rând de pietre, la -0,75 m, cu lăţimea de 0,25 m. Dala prezentată ţine de pavajul interior al locuinţei descoperită aici, iar rândul de pietre este pragul uşii, acest lucru e susţinut şi de faptul că în acest loc au fost descoperite mai multe piroane de fier, care pot să fi aparţinut uşii sau ancadramentului acesteia. La E, lipit de acest zid, continuă un pavaj din dale calcar, descoperit la -1m, pavaj care aparţine străzii cercetate şi în S 9 în anul 2010, stradă care este orientată N-S, paralelă cu curtina din acest sector.
La S de acest zid, în caroul 11, a fost descoperită o monedă de bronz, la -1,10 m, monedă ce urmează a fi curăţată şi identificată. Tot în acest carou a fost descoperit şi un inel de bronz, la cca -0,90 m.
Un zid cu lăţimea de 0,90 m, din blochete de calcar legate cu pământ, orientat E-V, a fost descoperit în carourile 15-16. La N de acesta, în carourile 13-15, a fost identificată o cantitate mare de dărâmătură constituită din material litic, ţigle, cărămizi din chirpic, dar şi bucăţi fragmentare de chirpic cu urme de nuiele.
Între acest zid şi incinta de vest adâncirea s-a făcut până la un nivel reprezentat de o şapă de mortar, aflată la -1,50 m. Tot aici, în carourile 16-18, au fost descoperite şi blocuri de parament căzute de la incinta. Şi în acest punct, după câte se pare în acest moment, legătura dintre şapa de mortar şi zidul de incintă este întreruptă de o groapă de scoatere, cu lăţimea de cca 0,60m, situaţie care se repetă ca şi în S3 din Sector C (cercetare din anul 2009).
Situaţia stratigrafică:
-1,50 m, şapă de mortar, situaţie surprinsă în capătul de S al secţiunii, lângă zidul de incintă;
-1,10/-1 m, nivel de călcare, pavaj şi lutuială;
-1,10 -0,80 m, strat de pământ brun-galben, cu ţigle, chirpici şi materiale ceramice;
-0,80 -0,50 m, strat brun tasat;
-0,50 -0,30 m, strat de pământ brun-gri cu dărâmătură - blochete de calcar, ţigle;
-0,30 - 0/+0,20, vegetal.
Materialul arheologic descoperit constă în fragmente ceramice de epocă romano-bizantină; fragmente de chiup; ţigle; cărămizi din chirpici şi bucăţi de chirpici cu urme de la armătura din nuiele; o monedă de bronz; un inel de bronz; piroane de fier; fragmente sticlă.
În cercetarea din S 10, de anul acesta, a fost descoperită continuarea străzii orientată N-S, cercetată anul trecut în S9, stradă paralelă cu zidul de incintă din acest sector. Pe lângă zidurile locuinţelor descoperite au fost surprinse şi două niveluri: şapa de mortar din capătul de S al secţiunii (care corespunde N4 în rapoartele din anii trecuţi) ; pavajele sau nivelul de călcare pe care ne-am oprit între carourile 3-15 ale secţiunii (N5).
Abstract other lang.
Abstract   In 2011 we continued our excavations in the trench S10. This section was drawn a year ago and we deepened about 0.40 m. We have extended this section to the south by 10m, to the city wall, so the section has the dimensions of 38x2m and it is oriented NS.
In the second square at the northern end of the section was discovered a circular arrangement. Between this and a wall investigated, in the square no. 4, a mixed clay and burning level at 1.10 m was identified.

In the next squares we excavated to the same depth as in the 8-10 squares where the pavement was found. In the squares 5-6 we investigated a corner of a building. This construction continues in the older sections to the East, investigated by N. Gostar.
In the squares 8-11 another wall of limestone and earth, oriented SE-NW was found. The wall continues to the West with a slab of limestone, which represents the inside pavement of the house found here.

The pavement continues to the East, outside the house and very close to the wall. This limestone pavement represents another segment from the street discovered and researched in the trench S 9 in 2010. The street is oriented N-S and parallel to the city wall in this sector.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
SECTOR-A
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A/plansa-1-s-33-edificiu.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A/plansa-2-cardo.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A/plansa-4-s34-36.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A/plansa-5-sondaj.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
SECTOR-A-strazi
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/6.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/7.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-A-strazi.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-A-strazi/8.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
SECTOR-C
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-C.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-C/tt-2011-sector-c-fig-1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-C.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-C/tt-2011-sector-c-fig-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-C.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-C/tt-2011-sector-c-fig-3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-C.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-C/tt-2011-sector-c-fig-4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
SECTOR-C-1
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2011 Campaign. Report no. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sector SECTOR-C-1.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2011/001/SECTOR-C-1/sector-c1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu