Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: Cefa - La pădure | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  Cefa - La pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report În anul 2011 principalul obiectiv urmărit a fost atingerea limitei de sud a cimitirului, celelalte limite fiind surprinse în campaniile anterioare.
În acest scop secţiunea S IX a fost prelungită spre sud cu 20 m, lăţimea secţiunii fiind de 1,50 m. În această secţiune şi în caseta aferentă au fost identificate şi cercetate integral sau parţial 20 de morminte. Pe bază de stratigrafie, de ritual şi de inventar funerar toate mormintele din acest segment al secţiunii aparţin primei faze de înmormântări din cimitir, respectiv secolelor XI-XIII. Doar două morminte aveau inventar funerar constând din piese de podoabă care însă nu permit încadrări mai strânse. Prin campania din anul 2011 a fost atinsă şi marginea de sud a cimitirului satului medieval Rădvani.
La capătul dinspre sud al secţiunii S IX B a fost atins un complex cu un bogat şi interesant material ceramic medieval din secolele XI-XIII, dar care nu a putut fi cercetat decât parţial.
Tot în campania din anul 2011 secţiunea S VIII a fost prelungită spre sud cu 3,25 m pentru a fi investigată o suprafaţă rămasă nesăpată datorită unor acumulări de pămănt din campaniile anterioare. În acest segment au fost identificate 16 morminte dintre care 3 aparţin primei faze de înmormântări, iar 13 celei de-a doua faze (sec. XIV-XVI).
Numărul total al mormintelor identificate şi cercetate în cimitirul aşezării se ridică la 447 (176 aparţin fazei I de înmormântări, 260 fazei a II-a, 10 fazei a III-a şi unul singur epocii moderne) cu 453 defuncţi.
Nu au fost identificate morminte corespunzătoare nivelului de locuire din secolele VIII-X.
De asemenea nu au fost identificate vestigii ale unui presupus edificiu bisericesc databil în secolele XI-XIII.
Pentru campania din anul 2012 ne propunem prelungirea secţiunii S IX în aceeaşi direcţie în vederea dezvelirii în întregime a complexului apărut, complex care pune problema unei locuiri medievale timpurii şi în acest sector al sitului considerat ca fiind ocupat doar de biserica şi cimitirul aşezării.
Pentru clarificarea problemei existenţei vestigiilor unei biserici corespunzătoare secolelor XI-XIII intenţionăm să continuăm radiografierea întregului sector A al sitului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu