Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Maliuc | County: Tulcea | Site: Taraschina | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Neolithic;
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Eneolithic;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Maliuc
Commune   Maliuc
Site  Taraschina
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Bălăşescu Adrian Muzeul Naţional de Istorie a României
Burens Albane Université Maison de la Recherche 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Carozza Laurent Université Maison de la Recherche 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Florea Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Micu Cristian Leonard Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mihail Florian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 160788.01
Report Primele informaţii referitoare la prezenţa unor materiale arheologice în punctul Taraschina, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Maliuc, au fost înregistrate în cadrul ICEM Tulcea în anii 1990. Evaluările de teren realizate de această instituţie după anul 2008 au pus în evidenţă prezenţa unor materiale eneolitice (cultura Gumelniţa), elenistice (sec. IV a.Chr.; sec. II a.Chr.), romane (sec. II-V p.Chr.) şi medievale (sec. XI).
Din 2010 cercetarile de la Taraschina sunt incluse în proiectul Delta du Danube ce beneficiază de finanţare din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Europene din Franţa. În acest cadru, a fost constituită o echipă de cercetare ce reuneşte specialişti din ICEM Tulcea, MNIR Bucureşti, GeoEcoMar Bucureşti, UMR 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, UMR 5608 TRACES-CRPPM), UMR 5140 Lattes şi Université Louis Pasteur Strasbourg.
Campania 2011 a fost organizată în două etape:
- Prima dintre acestea, desfăşurată în lunile iulie-august, a avut drept obiectiv prelucrarea materialului arheologic descoperit în timpul cercetărilor anterioare;
- Cea de-a doua etapă s-a desfăşurat în perioada 1-17 octombrie. În acest context au fost stabilite ca obiective majore continuarea cercetărilor din Zona 1 a sitului şi realizarea unei serii de prelevări de sol în imediata apropiere a acestuia.
În cadrul primei etape din acest an s-a finalizat analiza materialului arheologic descoperit pe sit în timpul evaluărilor de teren anterioare. Am avut în vedere studiul tehnologic al ceramicii eneolitice, studiul lotului IMDA, lectura tehnologică a pieselor din silex, analiza datelor radiocarbon furnizate de laboratorul din Poznan (Polonia) şi analiza loturilor faunistice (mamifere şi peşti). Au fost realizate desenele pieselor înregistrate, au fost completate diagrama stratigrafică şi baza de date a sitului. Toată documentaţia rezultată a fost depusă în arhiva ICEM Tulcea. În paralel, a fost amenajat spaţiul de depozitare din baza arheologică a ICEM Tulcea;
Pentru campania din acest an membrii echipei de cercetare au stabilit două obiective majore:
Continuarea cercetărilor din Zona 1. În acest context, a fost acordată o atenţie deosebită următoarelor realităţi arheologice:
US 1123 - Silt argilos; structură granulară; aspect neomogen; brun; rădăcini actuale; structura sa a fost afectată cel puţin în zona de nord de o galerie de animale; asociat cu granule de chirpici arşi, fragmente bivalve, fragmente melci, puţine oase de mamifere, o cantitate redusă de fragmente ceramice de mici dimensiuni. În structura sa au fost identificate şi câteva fragmente ceramice posteneolitice (romane?) aflate chiar în ceea ce pare partea inferioară a gropii. Poate reprezenta umplutura unei gropi din ultimele etape de locuire individualizate în Zona 1;
US 1124 - Silt argilos; structură granulară; aspect neomogen; brun; rădăcini actuale; galerii de animale; asociat cu fragmente ceramice de mici dimensiuni, fragmente bivalve de diferite dimensiuni, puţine oase de mamifere şi peşti. Poate reprezenta umplutura unei gropi. Este dificil de spus dacă prin amenajarea sa a fost afectată structura unei gropi anterioare, aflată în imediata apropiere;
US 1125 - Silt argilos; structură granulară; eterogen; brun-închis. Afectat de galerii de animale. Asociat cu o cantitate redusă de fragmente ceramice, cochilii bivalve, oase de mamifere. A fost prelevat un eşantion de 12 l sediment pentru tamisare. Datorită structurii specifice a sedimentului nu putem spune că acesta este reprezentativ pentru complex. Este dificil de afirmat că reprezintă umplutura unei gropi amenajate în perioada eneolitică;
US 1130 - Silt omogen, compact, brun-deschis, asociat cu fragmente ceramice cu dimensiuni mici şi mijlocii, fragmente milimetrice de chirpici arşi, puţine resturi faunistice;
US 1131 - Sol cu structură granulară; aspect neomogen; brun; rădăcini actuale. Este asociat cu foarte puţine fragmente ceramice de mici dimensiuni, câteva fragmente bivalve, foarte puţine oase de mamifere. Reprezintă probabil o bioturbaţie;
US 1163 - silt argilos, eterogen, puţin compact, brun-gălbui, asociat cu fragmente ceramice de mici dimensiuni, fragmente milimetrice de chirpici arşi (mai numeroase în raport cu US 1130), puţine resturi faunistice;
US 1179 - reprezintă umplutura unui şanţ atribuit perioadei eneolitice, în care au fost individualizate patru faze de acumulare;
US 1184 - silt omogen, puţin compact, brun-deschis, asociat cu fragmente milimetrice de chirpici arşi şi puţine oase de mamifere;
US 1186 - reprezintă umplutura unui şanţ atribuit perioadei eneolitice în care au fost individualizate două etape de acumulare;
US 1187 - silt argilos, cimentat, omogen, foarte compact, fără incluziuni;
US 1190 - silt, omogen, compact, gălbui
Realizarea unor sondaje, cu ajutorul unei carotiere, în zonele din imediata apropiere a sitului.
Cercetarea din acest an a avut ca obiectiv prelevarea unor eşantioane destinate unor studii de paleomediu. A fost utilizată o carotieră ce poate colecta eşantioane de sol până la o adâncime de 10 m. Pentru o mai bună organizare a activităţii noastre, am preferat prelevarea unor eşantioane succesive, pe fiecare metru forat. Întregul material va fi analizat în laboratorul UMR 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, UMR 5608 TRACES-CRPPM).
Abstract other lang.
Abstract   The 2011 campaign was organized in two stages:

The first in July-August, had as objective working the archaeological material discovered during previous campaigns;

The second, between 1-17 October. In this context were established as major objectives to continue the excavations in Area 1 and to sample soil near the archaeological site.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu