Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Greek and Hellenistic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60954.01
Report Campania arheologică din 1997 a urmărit verificarea ipotezelor privind etapele amenajărilor spaţiului de nord şi nord-est al zonei fortificate.
Desfiinţarea unor martori a creat suprafeţe mai mari de lucru şi a permis raportarea noilor situaţii la obiectivele cercetate anterior.
Verificările au avut în vedere trei complexe de locuire:
1) locuinţa alcătuită din două încăperi, din sectorul B, carourile 27-37, presupusă a fi avut şi o funcţie de cult. Surprinderea laturilor de sud şi de vest a stabilit dimensiunile locuinţei la 11,50 x 5 mp. Destinaţia specială este sugerată de cantitatea mare de materiale arheologice recuperate şi mai ales de prezenţa grupată într-una din încăperi a mai multor reliefuri şi altare ceramice;
2) locuinţa L1 (după notaţia campaniei anterioare), are dimensiunile de 11,30 x 9 mp şi se dovedeşte a fi contemporană amenajării incintei din faza I;
3) locuinţa L2 are zidul de est paralel cu locuinţa L1 şi în sectorul C, c.64-65 suprapune un pavaj.
Desfiinţarea parţială a martorului din sector C, c.65-66 a surprins, pe rând, continuarea incintei I, a zidului de est al locuinţei L1 şi a pavajului. Zidul de est al locuinţei L2 continuă spre nord, până în caroul 66. Locuinţa L2 se dovedeşte a fi ulterioară primei locuinţe (L1).
Între materialele arheologice predomină recipientele şi ştampilele amforice, databile în prima jumătate a sec. III a. Chr. (Heraclea Pontică, grupa IV), dar mai ales spre mijlocul şi al treilea sfert al secolului (Thasos, Rhodos grupa a II-a, Sinope ultimele grupe). Celelalte categorii aparţin ceramicii greceşti de uz comun (lekythoi, cupe cu o toartă, opaiţe, mortarium), vaselor autohtone tradiţionale (căni, vase în formă de sac, castroane) sau imitate după forme gerceşti (bol lucrat la mână), statuetelor şi reliefurilor de cult.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu