Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ocolişu Mic | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: La Vămi - Poiana lui Mihu | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
La Tène
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Ocolişu Mic
Commune   Orăştioara de Sus
Site  La Vămi - Poiana lui Mihu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Florea Gelu Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Gheorghiu Gabriela Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Mateescu Răzvan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Pescaru Adriana Universitatea din Petroşani
Pescaru Eugen Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pupeză Luca Paul Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 90422.03
Report În anul 2011 cercetarea de la Costeşti-Blidaru a avut două obiective principale: investigarea turnului din Poiana lui Mihu; efectuarea ridicării topografice pentru cetatea de la Blidaru şi pentru zona La Vămi - Poiana lui Mihu.
Turnurile din Poiana lui Mihu şi La Vămi se află în apropierea cetăţii dacice de la Blidaru. Ele sunt amplasate pe muchia Faeragului, pe traseul drumului care leagă gura Faeragului de platoul Luncani - Târsa.
Turnul din Poiana lui Mihu a fost secţionat pentru prima dată la jumătatea secolului trecut, în contextul cercetării fortificaţiei de la Blidaru. Săpăturile au fost reluate în anul 2007, când au fost stabilite cu exactitate dimensiunile turnului şi planul său general. Astfel, s-a constatat că turnul, cu o formă patrulateră, are latura exterioară de 11,75 m, cea interioară de 6,15 m, iar grosimea zidului este de 2,80 m. Intrarea era dispusă pe latura de NE şi avea o deschidere de 1,7 m. Zidul turnului a fost ridicat din blocuri de calcar, potrivit tehnicii elenistice.
În campaniile din anii 2007 - 2010 investigarea turnului din Poiana lui Mihu a oferit un set de date inedite, precum cele decurse din particularităţile de ridicare a zidului sau legate de emplectonul foarte bine păstrat (turnul menţionat se numără printre extrem de puţinele cazuri din Dacia unde a fost certificată arheologic prezenţa unor bârne longitudinale, alături de cele transversale).
Cum în anul anterior se finalizase cercetarea interiorului turnului amintit, în anul 2011 s-a urmărit investigarea zonei exterioare, pentru a fi observat modul de amenajare a terenului în antichitatea dacică şi pentru a obţine detalii suplimentare cu privire la dezafectarea turnului. Astfel, a fost deschisă o suprafaţă, notată SI / 2011, care a avut o lungime de 4 m şi o lăţime de 3 m. Ea a fost amplasată de-a lungul paramentului exterior al zidului de sud-vest al turnului din Poiana lui Mihu.
S-a constatat că, pe acest segment, zidul este compus din patru asize (una la bază, aflată în antichitate sub nivelul de călcare, şi alte trei vizibile în perioada dacică). De-a lungul paramentului s-a remarcat prezenţa unui şanţ cu o lăţime de 0,10 - 0,15 m şi cu o adâncime care ajunge, cel mai probabil, la 0,45 m - 0,5 m (adâncimea şanţului, în acest caz nu poate decât să fie aproximată în funcţie de înălţimea blocurilor de calcar de la bază, pentru că el a fost săpat în stânca nativă - micaşist).
Materialul arheologic descoperit în exteriorul turnului a constat în numeroase fragmente de ţigle ce prezentau nervură (de tip elenistic) şi în olane.
La cca. 1 m de zid a apărut o groapă săpată în stâncă, de formă aproximativ patrulateră, cu colţurile rotunjite. Ea avea latura de 1,10 m - 1, 15 m şi se adâncea până la 0, 6 m (adâncime măsurată de la nivelul de călcare antic). Este de remarcat că în groapă au apărut, pe lângă resturi de ţigle, fragmente de la o oală de mari dimensiuni, din pastă grosieră şi o jumătate de strachină cu buza evazată.
Tot în decursul campaniei de cercetare din anul 2011 a fost realizat Planul topografic al cetăţii Blidaru, comuna Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara.
Abstract other lang.
Abstract   Not less than 18 towers are known around the Dacian fortification from Blidaru. In 2011 we continued to investigate one of these towers, namely the one situated in the so called place Poiana lui Mihu. The tower was built using chalk stones, in accordance with the Hellenistic technique. It is square shaped, its exterior walls having 11.75 m. The walls are 2.8 m in depth and their first four courses were well preserved.

The archaeological finds discovered here contains mainly materials for construction (Hellenistic type tiles).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu