Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Early Medieval
Periods
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector Sectorul B
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aparaschivei Dan Institutul de Arheologie, Iaşi
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Custurea Gabriel Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În anul 2011 a fost continuată cercetarea în sectorul B al aşezării de la Oltina „Capul Dealului", pe întreaga suprafaţă a secţiunii SIB. Cu această ocazie, au fost identificate cinci complexe de locuit şi o groapă de provizii.
Prima locuinţă (L1/2011), aflată într-o stare de conservare precară, s-a conturat la -0,70 m şi prezintă resturi de podea la -0,98 m. Laturile ei surprinse au 2,90 m (N şi V), 2,70 m (E), respectiv 2,97 m (S), pentru delimitarea acestora ajutându-ne de găurile de par şi de podea. Spre colţul de NV se păstrează urma unei vetre deschise, de 0,40 x 0,40 m, arsă în profunzime pe 0,02 m. Locuinţa a fost adâncită doar în pământul brun medieval.
A doua locuinţă (L2/2011) s-a conturat la -0,32 m şi are podeaua la -0,48 m pe N/ respectiv -0,50 m cu -0,80 m pe S (diferenţa fiind dată de panta terenului). Ea a fost adâncită în pământul galben circa 0,20-0,25 m. Complexul păstrează patru gropi de par pe latura de V, trei pe cea de E şi una pe cea de S. Peretele de vest a fost făcut, în partea inferioară, dintr-o lutuială foarte tare, lată de 0,42-0,50 m şi cu o înălţime păstrată de 0,43 m, de pământ galben curat, lutuială ce îmbrăca şi unii dintre pari. Laturile locuinţei au 3,58 m (E), 3,45 m (V), 3,05 m (S) şi 3,10 m (N). Orientarea acesteia este N-S. Podeaua complexului, groasă de 3 cm., era din lutuială brun-gălbuie compactă şi urca uşor (4-5 cm) pe peretele de S. În zona central-estică aceasta păstra urma unei vetre deschise, de 0,40x0,55 m, arsă în profunzime pe 0,5 - 1 cm.
A treia locuinţă (L3/2011) s-a conturat la -0,30 m şi are podeaua la -0,70 m. Orientarea ei este E-V (uşor SE-NV). Locuinţa a fost adâncită în pământul galben mai ales pe partea vestică, 0,47 m. Laturile locuinţei au 3,30 m (N şi S), 3 m (V) şi 3,11 m (E). Acestea prezintă 11 găuri de par, în colţurile de NE şi SV aflându-se câte două alăturate. În colţul de SV se afla cuptorul din piatră. Gura lui era spre est şi avea deschiderea de 0,50 m şi înălţimea de 0,40 m). Pe interior a fost lutuit pe alocuri, iar în colţul de SV avea încadrată printre pietre o greutate de lut. La nord de cuptor, la 0,76 m, se află o vatră deschisă, de 0,60x0,75 m., arsă în profunzime pe 2,5 cm. Podeaua locuinţei era din lutuială brun-cenuşiu-gălbuie, cu grosime de 2,6 cm.
A patra locuinţă (L4/2011) s-a conturat la -1,15 m şi avea podeaua la -1,35 m. Aceasta a apărut după demantelarea Cpx. 2/2008 (atelierul). Orientarea ei este NE-SV. Locuinţa este adâncită în pământul galben 0,25 m. Laturile ei au 3,40 m (N), 3,38 m (S), 3,76 m (E) şi 3,60 m (V). Aceasta prezintă şapte găuri de pari, cărora li se adaugă piatra cu adâncitură din groapa lutuită (groapa lutuită are 1 x 0,90 m şi o adâncime de 0,30 m de la podea). În colţul de SE păstrează cuptorul din piatră, a cărui gură este spre V-SV. Deschiderea gurii acestuia este de 0,30 m cu înălţime de 0,40 m. Pe latura de V se află resturile unui cuptor cruţat (de 1,14 x 1 m.), cu pereţii groşi de 5 cm. Interiorul lui a fost lutuit intenţionat, sugerând o instalaţie iniţială sau apartenenţa la o locuinţă anterioară. În colţul de NE se află partea din spate a unui cuptor din piatră de la o locuinţă care intră sub profilul secţiunii. Podeaua locuinţei era din lutuială brun-gălbuie şi avea grosimea de 2,8 cm.
În anul 2010 săpătura sistematică a fost concentrată asupra Complexului 1/2008, din SIB, pentru a cărui decopertare integrală s-a procedat la realizarea unei casete. Pentru scoaterea integrală a cuptorului acestuia, săpătura a continuat şi în 2011 pe suprafaţa lui. Cu această ocazie s-a constatat că avea două faze, podeaua mai veche aflându-se cu circa 15 cm mai jos. Între cele două podele era un strat de pământ galben curat, gros de 3-3,5 cm, apoi unul brun cu mult lemn ars şi cenuşă, gros de 9-12 cm. Este nivelul de abandon al vechii locuinţe (L1a/2008), şi ea incendiată, peste care s-a ridicat noua locuinţă (L1/2008), ce a folosit stratul de cenuşă al celei vechi pentru protecţie împotriva umidităţii. Laturile celor două sunt egale şi se suprapun perfect. Spre deosebire de L1/2008, vechea locuinţă prezintă mai puţine găuri de par. În ce priveşte instalaţia ei de foc, existenţa parţială a unui perete lutuit, puternic ars în profunzime, dispus pe latura de sud a complexului, ne determină să presupunem că a fost un cuptor a cărui parte din spate, cel puţin, era din lutuială (pământ galben, acum puternic copt). În podeaua locuinţei, acoperită cu un capac din lemn, acum ars, se afla o groapă dreptunghiulară, de 0,62 x 0,40 m, adâncă de 0,24 m, lutuită (probabil un loc de depozitare).
Groapa de provizii (Gr.1/2011) s-a conturat la -0,88 m şi are fundul la -1,58 m. Diametrul gurii acesteia este de 1,20x1,30 m. (excepţie în zona unei trepte aflată pe partea de est, unde ajunge la 1,50 m.). Pe partea vestică, în jumătatea superioară păstrează urme de lutuială pe perete. În partea inferioară are 0,80x0,80 m.
Pe ansamblu, materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară medieval timpurie (sec. X-XII), arsă oxidant şi reducător, două monede romane, mărgele din sticlă, aplice din bronz, plăsea fragmentară din os, obiecte din fier (lame de cuţit, cuie), fusaiole, ascuţitori pentru împungătoare din os, greutăţi din lut, împungătoare din os, oase etc. Au apărut şi fragmente ceramice specifice secolelor IV-VII.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINA Constanţa.
Abstract other lang.
Abstract   In 2011 we continued our investigation in the settlement of Oltina – Capul Dealului (“Top of Hill”), in sector B on the entire surface of the section SIB. On this occasion there were identified five residential complexes (L1/2011, L2/2011, L3/2011, L4/2011 and L1a/2008) and a pit (Gr.1/2011). Two of the houses had stone ovens, while the rest had only open hearths.

Overall, the archaeological material consists of discovered early medieval pottery fragment (10th-12th centuries), both burned oxidized and reduced, two Roman coins, glass beads, applied bronze hilt fragment of bone, iron objects (knife blades, nails), spindle-whorls, sharpeners for bone awls, clay weights, bone awls, bone, etc. Specific pottery appeared for the 4th-7th centuries.

The material has been stored at the Museum of National History and Archaeology in Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu