Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate
Site Sector Sector Poarta de Nord-Vest
Site name   Ulmetum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Gămureac Emilian Ministerul Culturii
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mitroi Octavian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nopcea Cătălin-Mircea Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report În campania 2011 s-a continuat cercetarea intra şi extra muros in zona Porţii de NV de la Ulmetum. Pe de o parte, s-a urmărit degajarea zonei porţii de NV, în vederea întocmirii unui releveu de arhitectură şi a unui proiect de restaurare, cercetată anterior de Vasile Pârvan, dar colmatată în ultima sută de ani şi pe de altă parte, recuperarea informaţiei stratigrafice pentru porţiunile necercetate.
Secţiunile S1 şi S2 realizate în zona extramuros au demonstrat, încă din 2010, faptul că cercetarea realizată acum cca. 100 de ani a întrerupt orice relaţie stratigrafică între paramentul fortificaţiei şi zona din exterior. Prin urmare, în 2011 secţiunea S1 a fost lungită de la 2 x 8 m la 2 x 30 m, peste turnul nordic al porţii de NV, spre interiorul cetăţii. Deşi prelungirea S1 s-a realizat doar peste zone cercetate anterior de V. Pârvan, curăţarea atentă a terenului a condus la descoperirea unei porţiuni necercetate în interiorul turnului. După ce s-a degajat dărâmătura scursă prin aluviuni în interiorul turnului în ultima sută de ani, s-a constatat atingerea unui nivel de călcare necercetat încă, la care s-au oprit cercetările din 1912-1913. Astfel, la adâncimea de -1,10m comparativ cu elevaţia turnului, pe interior, după evacuarea umpluturii de moloz, s-a identificat în interiorul turnului un nivel din lut galben şi cenuşă cu cărbune, provenit posibil de la o incendiere a turnului. Interiorul turnului pe axa E-V are lungimea de 4,80m, cu tot cu plinta interioară.
La momentul descoperirii acestui nivel neatins de cercetările vechi, s-a trecut la secţionarea în două casete a interiorului turnului şi adâncirea doar în jumătatea de vest a interiorului turnului, printr-o casetă cu dimensiunile de 2,40 x 2 m. Plinta interioară a turnului are lăţimea de 22-25 cm. Latura de Est a plintei interioare a turnului este protejată de 3 fragmente de dolium. La adâncimea de -1,40 m, în S1 în interiorul turnului şi la -43 cm de nivelul superior al plintei turnului, a fost descoperită o monedă din bronz, emisă în timpul lui Valens, ce poate data acest nivel din interiorul turnului.
Pentru zona din interiorul cetăţii, în dreptul porţii de NV s-a continuat cercetarea în caseta C1. Începută în 2010, C1 este o suprafaţă de 10 x 10 m ce cuprinde zona de la interior a porţii de NV. Până la acest moment stratigrafia relevă un nivel de depunere de culoare galbenă, fără artefacte arheologice, provenit din cercetări mai vechi (Vasile Pârvan şi, ulterior, Gh. Papuc-Liviu Lungu). Sub această depunere, se află un nivel cenuşiu închis, de natură vegetală, cu diverse particule de mortar, pietre, fragmente de cărămidă, etc. Sub nivelul vegetal se află primul nivel de locuire întâlnit, romano-bizantin, datând probabil din sec. VI. Cercetarea din 2011 a continuat de la nivelul romano-bizantin din lut galben de sec. VI descoperit la -1 m în profilul de Sud al C1. Un posibil pavaj din dale neregulate, complet distrus, ori o simplă amenajare de pietre a fost înlăturată, pentru a permite continuarea săpăturii.
Stratigrafia sectorului Poarta de NV trebuie corelată cu rezultatele stratigrafice din alte sectoare ale cetăţii Ulmetum şi până la această dată, acest lucru este accesibil doar pentru sectorul basilica, cercetat de Constantin Băjenaru, mai exact perioada D, pentru secolul al VI-lea. Nu au fost descoperite subfaze ale acestui nivel, dar cercetarea nu se află în relaţie stratigrafică, cu un edificiu anume. Nivelul amintit, poate fi datat aproximativ, pentru mijloc-final de sec. VI în baza materialelor ceramice descoperite în campania 2010 şi 2011 (amfore Carthage LRA 1 şi LRA 2, ulcioare, amfore pontice, opaiţe, s.a.). Pe profilul de Sud, grosimea acestui nivel este de 30-50 cm şi stă pe o nivelare cu urme de arsură, groasă de cca 40 cm, ce face parte din următorul nivel. Constatăm la -1,61 m o lutuială groasă de 3-5 cm din pământ galben curat, cu o consistenţă dură, probabil un interior de edificiu ce poate fi corelat cu zidul orientat N-S lat de 80-90 cm legat cu pământ, descoperit în această zonă. Este posibil ca acest al doilea nivel să fi suferit o distrugere prin incendiere, urmate de o nivelare şi realizarea deasupra a nivelului de sec VI. Pe acest nivel a fost descoperit, alături de alte fragmente ceramice, o buză de amforă pontică de tipul Zeest 1960 tipul 100, Opaiţ 1991 tipul E I a,b; Paraschiv 2006 tipul 8, probabil varianta A-B, fabricată cel mai probabil în zona Sinope, ceea ce permite datarea aproximativă a acestui nivel în perioada sec. V p.Chr. (corelată cu perioada C, cf. C. Băjenaru, în C.C.A. 2009). Cu toate acestea, datarea pentru sec. V nu poate fi determinată, deoarece nu a fost datat întregul material arheologic descoperit.
În continuare secţionând parţial acest nivel, între -1,60 m şi -1,80 m, există un nivel superficial de arsură gros de 1-2 cm, ce stă pe un alt nivel de lut cu urme de arsură, la care s-a oprit cercetarea din această campanie. Urmează continuarea adâncirii în această zonă, până la stratul de steril arheologic şi corelarea stratigrafiei, în măsura posibilului, cu stratigrafia de pe celelalte sectoare de la Ulmetum.
Abstract other lang.
Abstract   The excavations were continued near the southeast quadrangle tower, located on the south side of the fortification, between the southwest gate and the small gate. Four sections were drawn, one east-west (SIV) and three north-south (SV, SVI, SVII). This year's research brought us (among others) some observations on construction techniques, and materials used for curtains (on the 7 m identified) and tower. The curtain has a broad dismantling and destruction, perhaps more powerful if we compare it to the rest of the walls of the fortification. The curtain structure was identified at 7 m in the two sections (SVI and SVII) to depths varying between (3.0 and 3.75 m, maximum depth reached of the respective sections). The foundation is built, most of it in a normal trench, in classic fashion, with mortar and stone. Its upper part is made in a flare ditch, having on its exterior to the base, an uneven layer with mortar, probably with a waterproofing role. Furthermore we could identify two courses of which the first can be regarded as a base. In SVI we identified, on the western profile, on the side of the tower that is linked to the curtain, the first plinth. In its composition occur medium size blocks of stone, continuing to foundations about 1.10-1.20 m. The foundation is like the enclosure wall, having the same constructions details. We mention that in the upper part of the south wall of the quadrangle tower, and on the east wall are the remains of numerous tiles in mortar, evidence of the opus mixtum building system.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu