Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate
Site Sector Sector Vest
Site name   Ulmetum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia
Gămureac Emilian Ministerul Culturii
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mitroi Octavian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nopcea Cătălin-Mircea Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Papuc Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report Campania de cercetare desfăşurată în cetatea romano-bizantină Ulmetum, sectorul de vest, din anul 2011, s-a derulat în intervalul 22 august - 9 septembrie în proximitatea incintei şi a a porţii de vest însumând o suprafaţă de cca. 120 mp. Cercetarea şi-a propus continuarea săpăturii din anul precedent şi mai exact îndepărtarea resturilor de dărâmătură de la sfârşitul secolului al VI-lea precum şi clarificarea situaţiei stratigrafice. În faza iniţială, a fost evacuat pământul excavat în campania 2007 ca urmare a realizării secţiunii S I. Apoi au fost trasate casetele A I , A II respectiv A III, toate având lungimea de 8 m iar lăţimea de 4 m. Cele trei casete au fost dispuse perpendicular pe zidul de incintă, pentru o obţine o vedere de ansamblu cât mai cuprinzătoare, urmând ca în campaniile viitoare să ne extindem pe aceeaşi direcţie pentru a surprinde cât mai vizibil nivelul de distrugere romano-bizantin.
În urma săpăturii arheologice, au fost îndepărtate resturile de dărâmătură aferente incintei de vest, fiind recuperate fragmente ceramice specifice, câteva monede de bronz, piese de fier şi resturi de materiale de construcţie. După îndepărtarea nivelului de dărâmătură, reprezentat de piatră mărunţită precum şi fragmente de ţigle şi olane, cercetarea arheologică s-a oprit pe un nivel de pământ galben, prăfos, ce reprezintă după toate probabilităţile ultimul nivel de călcare romano-bizantin al cetăţii Ulmetum. Materialul ceramic descoperit aici , constând in fragmente de amfore LR1 şi platouri Hayes 10, precum şi o parte din piesele numismatice provenind de la Iustinian, plasează acest nivel în a doua jumătate a secolului al VI-lea. În categoria piese mărunte se cuvin a fi amintite câteva piese metalice precum piroane şi splinturi, o lamă de cuţit precum şi un lanţ de bronz ce se afla probabil în componenţa unui candelabru. Adâncimea generală la care s-a încheiat campania 2011 în sectorul vestic al cetaţii Ulmetum a fost de 2,05 m faţă de nivelul actual de călcare cu menţiunea că în caseta A III, au fost excavaţi doar 50 de cm, aceasta datorându-se atât configuraţiei naturale a terenului cât şi faptului că pe latura sa estică caseta intersectează un şanţ aparţinând cercetării efectuate de Vasile Pârvan la începutul secolului trecut.
Abstract other lang.
Abstract   Sector Vest The excavations were continued near the southeast quadrangle tower, located on the south side of the fortification, between the southwest gate and the small gate. Four sections were drawn, one east-west (SIV) and three north-south (SV, SVI, SVII). This year's research brought us (among others) some observations on construction techniques, and materials used for curtains (on the 7 m identified) and tower. The curtain has a broad dismantling and destruction, perhaps more powerful if we compare it to the rest of the walls of the fortification. The curtain structure was identified at 7 m in the two sections (SVI and SVII) to depths varying between (3.0 and 3.75 m, maximum depth reached of the respective sections). The foundation is built, most of it in a normal trench, in classic fashion, with mortar and stone. Its upper part is made in a flare ditch, having on its exterior to the base, an uneven layer with mortar, probably with a waterproofing role. Furthermore we could identify two courses of which the first can be regarded as a base. In SVI we identified, on the western profile, on the side of the tower that is linked to the curtain, the first plinth. In its composition occur medium size blocks of stone, continuing to foundations about 1.10-1.20 m. The foundation is like the enclosure wall, having the same constructions details. We mention that in the upper part of the south wall of the quadrangle tower, and on the east wall are the remains of numerous tiles in mortar, evidence of the opus mixtum building system.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu