Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate
Site Sector Sector Sud-Bazilica
Site name   Ulmetum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia
Gămureac Emilian
Ionescu Mihai
Lungu Liviu
Mitroi Octavian
Nopcea Cătălin-Mircea
Papuc Gheorghe
Potârniche Tiberiu
Talmaţchi Cristina
Talmaţchi Gabriel
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report Campania din acest an a avut ca principal scop demontarea martorilor din perimetrul bazilicii paleocreştine pentru a pregăti dezvelirea în suprafaţă a monumentului. Astfel s-a obţinut o imagine mai clară a compartimentării bazilicii şi mai cu seamă a diferenţelor de nivel dintre corpul principal al bazilicii (trinavat), narthexul (?) adăugat într-o perioadă ulterioară (probabil în sec. VI) şi nivelul de călcare de la exterior. Se confirmă încă o dată starea foarte precară de conservare a monumentului, demantelarea profundă a zidurilor perimetrale şi intruziunile din interior (gropi), rezultat al scoaterii din uz a edificiului în faza finală de locuire în cetate (sfârşitul sec. VI - începutul sec. VII). Pentru campania viitoare obiectivul central rămâne finalizarea săpăturii la bazilica paleocreştină şi înregistrarea tuturor detaliilor legate de aceasta.
Cel de-al doilea obiectiv al campaniei a constat în deschiderea a patru noi suprafeţe (I 39-45, J 39-45, K 39-45, L 39-45) între bazilică şi praetorium-ul săpat de Vasile Pârvan, pentru a verifica relaţia stratigrafică dintre cele două edificii şi pentru a căuta elemente de datare mai clare pentru cel din urmă. Deocamdată s-a mers pe nivelul din sec. VI (N1), între strada care lonjează bazilica la N şi zidul sudic cu mortar al pretoriului, constatându-se peste tot o stare foarte avansată de degradare a zidurilor din piatră legată cu pământ, fie încă din antichitate, fie în timpul săpăturilor Pârvan. Este astfel destul de dificil de identificat traseul acestor ziduri, mai ales că trebuie săpate negativele lăsate de şanţurile de demantelare. Nivelul de călcare din această perioadă, care se află la circa -0,50/0,60 m sub nivelul actual, nu are o consistenţă sănătoasă, în multe locuri fiind vorba de o superficială bătătorire a pământului nivelat.
În apropierea pretoriului şi chiar în coridorul sudic al acestuia (zona carourilor 39-41), acolo unde săpătura Pârvan a mers până aproape de pământul viu, au fost conturate mai multe gropi, a căror cercetare a fost amânată pentru campania viitoare. Din primele constatări rezultă că avem de-a face cu gropi din mai multe faze de locuire în cetate, o parte dintre ele spărgând zidurile coridorului amintit (fie la stadiul de fundaţii, fie doar ca negative rezultate din demantelare). Datarea lor mai exactă ar putea contribui la precizarea cronologiei edificiului în sec. IV-V, pentru care deocamdată avem o certitudine (că nu a mai funcţionat în sec. VI) şi o presupunere (o posibilă anterioritate faţă de construcţia cetăţii).
Abstract other lang.
Abstract   This year’s campaign in the southern sector of the basilica had as the main purpose removing the baulks from the palaeo-Christian basilica perimeter to prepare the unveiling of the entire monument. Thus a clearer picture of the division of the basilica was obtained, and especially the differences in level between the main body of the basilica (a a nave and two aisles), narthex (?) added in a subsequent period (probably in the 6th c.) and the exterior ground level. It confirms once again the very poor state of preservation of the monument, deep dismantling of the walls perimeter and intrusions from inside (holes), a result of the constriction of the city in the final phase of the building (end of the 6th c.- start of the 7th c.). For the next campaign the objective remains the excavation at the palaeo-Christian basilica and recording all details of this.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu