Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pantelimonu de Sus | County: Constanţa | Site: Cetate-Ulmetum | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Pantelimonu de Sus
Commune   Pantelimon
Site  Cetate-Ulmetum
Site Sector Sector "Cartaş-cuptor Panaitescu"
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia
Gămureac Emilian
Ionescu Mihai
Lungu Liviu
Mitroi Octavian
Nopcea Cătălin-Mircea
Papuc Gheorghe
Potârniche Tiberiu
Talmaţchi Cristina
Talmaţchi Gabriel
National Arch. Record Site Code 62618.01
Report Unul din scopurile campaniei din 2011 a constat în continuarea identificării unor dovezi de locuire din perioada medieval timpurie în puncte din apropierea cetăţii. În acest sens au fost efectuate două secţiuni de control la sud-vest de aceasta, la circa 250 m., în punctul denumit convenţional, încă de anul trecut, „Cartaş-cuptor Panaitescu". Acestea au fost plasate în partea superioară a pantei dealului de la nord de pârâul Pantelimon, la 12 m/respectiv 6 m sud-est de grădina familiei Cartaş.
Cele două secţiuni au fost dispuse NV-SE. S1 are 12 x 3 m, iar S2 10x3 m. În niciuna dintre ele nu au fost identificate complexe, dar materialul arheologic este destul de numeros. Menţionăm că pe suprafaţa acestora cercetarea nu a fost finalizată, neajungându-se la solul steril. Adâncimea maximă la care s-a ajuns este -1,50 m în S1, respectiv -0,50 m în S2.
Pe ansamblu, materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară (sec. IX-X) - arsă oxidant, confecţionată din pastă nisipoasă şi ornamentată prin incizie, ceramică cenuşie cu decor în lustru, obiecte de uz casnic din lut (fusaiole, greutăţi), obiecte din bronz (aplică, limbă de curea), obiecte din fier (lamă de cuţit, vârfuri de săgeţi, cuie) etc. Alături de materialul medieval timpuriu au apărut fragmente ceramice şi monede specifice secolelor IV-VII, dar şi veacurilor XVIII-XIX (fragment de pipă, ceramică smălţuită şi o monedă).
Abstract other lang.
Abstract   One purpose of the campaign of 2011 from "Cartaş-Oven Panaitescu" sector was to continue the identification of evidence for occupation in the early medieval period in different points near the city. Two control sections of 250 m were made towards the south-west. They were placed at the top of the hill slope north of the creek Panteleimon, 12 m and 6 m southeast of Cartaş family garden. In neither of them has any structure been identified, but the archaeological material is quite numerous. Overall, the archaeological material found consists of pottery fragment (9th-10th centuries), household items made of clay (spindle whorl, weights), bronze objects (applicable, belt tongue), iron objects (knife peaks, arrows, nails), etc. Besides the early medieval material appeared pottery and coins specific to 4th-7th centuries AD, but also the 18th-19th centuries.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu