Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pietrele | Commune: Băneasa | County: Giurgiu | Site: Gorgana | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Prehistory;
Neolithic
Periods
Prehistory;
Neolithic;
Eneolithic
Site Category
Civil;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement;
Fortified settlement;
Tell;
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Pietrele
Commune   Băneasa
Site  Gorgana
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benecke Norbert Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Gatsov Ivan Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Georgescu Cristina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Hansen Svend Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Kay Marvin University of Arkansas, USA
Klimscha Florian Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Koprivc Ute Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Nedelčeva Petranka Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Neef Reinder Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Nowacki Dirk Universität Frankfurt am Main, Germany
Prange Michael Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, Germany
Price T. D. Wisconsin University, USA
Reingruber Agathe Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Ritchie Kenneth Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig, Germany
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Toderaş Meda Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vachta Tilmann Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Vulpe Alexandru Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Wahl Joachim Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Wunderlich Jürgen Universität Frankfurt am Main, Germany
Zäuner Steve Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
National Arch. Record Site Code 101038.01
Report Cercetările arheologice din tell-ul de la Pietrele-Măgura Gorgana fac parte dintr-un proiect comun de cercetare româno-german. În campania 2011 obiectivul urmărit a fost continuarea cercetărilor sistematice în aşezarea de tip tell, în zona necropolei şi în aşezarea plană din jurul tell-ului.
Rezultatele cercetărilor
Pe tell activitatea de cercetare din anul 2011 s-a desfăşurat în cele două suprafeţe B şi F. Datorită eroziunii profilului de sud a fost efectuată o extindere a suprafeţei B de 1 m spre sud. În cursul cercetării au putut fi observate parţial limitele structurilor cercetate în campaniile precedente.
În campania 2011 au fost efectuate două extinderi ale suprafeţei F, una către est, cealaltă către nord. Prin cercetarea celor două extinderi s-a urmărit în primul rând surprinderea limitelor de nord şi de est ale locuinţelor incenditate sau nu, identificate în zonele cercetate în campaniile 2004-2007.
În aşezarea plană din jurul tell-lui s-a continuat cercetarea în suprafeţele H şi L şi a fost deschisă noua suprafaţă P. Şi la vest de tell au fost deschise trei noi suprafeţe ( N1-N3).
În suprafaţa H (5 x 14 m) au fost indentificate, la 0,30 m sub colluviu, două concentrări de chirpici. Cea din partea vestică provine de la o dărâmătură arsă şi aparţine unei structuri prost conservate printre care se aflau 10 vase restaurabile. Prin tehnologie, formă şi decor cele aparţin culturii Boian.
Suprafaţa L, începută în 2010, a fost lărgită pe 7x14 m. Sub stratul de colluvium care măsoară cca. 60cm nu au fost observate structuri de locuire clare, însă au fost documentate mai multe fragmente dintr-o vatră împrăştiate pe mai mulţi metri pătraţi. Majoritatea celor 31 de vase întregibile aparţin unei faze timpurii a culturii Gumelniţa.
În colţul de nord-est al şanţului a fost cercetată o gropă în care au fost depuse cel puţin cinci schelete umane, în conexiune anatomică.
La 100 şi 160 de metri vest de tell au fost deschise trei suprafaţe (N1-N3) deoarece aici semnalele geomagnetice indicau gropi care ar fi putut forma o parte a unei necropole. În primul şanţ N au fost decopertate patru gropi, trei conţinând inhumaţi, două dintre ele în stare bună de conservare. Dintre acestea merită menţionat mormântul N705. Scheletul în poziţie chircită era orientat vest-est. Ca inventar funerar a fost recuperat un pumnal îndoit din vechime.
Materialul arheologic din celelate două şanţuri (N2-N3) constă în fragmente ceramice, oase, pietre lucrate, lame de silex, etc., care pot fi datate la începutul mil. V. a.Chr.
În nord-estul tell-ului, în suprafaţa P cu dimensiunile 8x5 m, au fost decoperite trei morminte, două dintre ele într-o stare precară de conservare. Cel de al treilea mormânt, complet, conţinea un schelet în poziţie chircită, orientat vest-est. Înainte de a atinge solul virgin a fost înregistrată următoarea succesiune stratigrafică: stratul de colluvium, de culoare brun-închis ce avea o grosime de cca. 0,70-0,80 m şi stratul de cultură, de culoare gri cu o grosime de aproximativ 0,70 m. Nu au fost observate elemente de arhitectură.
Din cele 146 de vase întregi sau întregibile, 70 provin de pe tell şi 76 din jurul lui. Două vase de provizii au dimensiuni foarte mari conţinând 135 şi 325 l. Toate 58.000 cioburi, care cântăresc 1,3 tone, au fost prelucrate statistic, înregistrându-se mărimea, degresantul, forma, tratamentul suprafeţei şi decorul lor.
Printre cele 1036 obiecte mărunte predomină cele din piatră şlefuită (443), piese din os şi corn (282) urmate de cele din lut (207). Merită menţionată o figurină din marmură găsită aproape întreagă. Toate materialele arheologice sunt depozitate în spaţiile Institutului de Arheologie „V. Pârvan".
Prin descoperirea straturilor de cultură aparţinând culturii Boian din jurul tell-ului se deschide o nouă perspectivă pentru studiul dezvoltării aşezării şi a strategiilor economice şi sociale care au dus la geneza tellului. 15 noi date radiocarbon sunt în prelucrare şi vor forma, cu cele 32 deja cunoscute din Pietrele, o secvenţă de bază pentru toata aria de răspindire a culturilor Boian si Gumelniţa. În 2012 se vor continua cercetările atât pe tell cât şi în jurul lui.
Cercetări interdisciplinare
În campania 2011 pe tell şi în anumite arii din lunca Dunării a continuat seria de foraje efectuate de echipa de geografi. Scopul lor este obţinerea informaţiilor asupra cursurilor de apă sau a bălţilor existente în preistorie pentru reconstituirea mediului geografic preistoric.
Şi anul acesta am avut oportunitatea de a utiliza un octocopter pentru efectuarea unor fotografii aeriene deasupra tell-ului şi în zonele adiacente. După prelucrare, seriile de fotografii efectuate vor putea fi folosite pentru alcătuirea planului 3D al zonei.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu