Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Site: La Donca | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Latene;
Free Dacians;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Byzantine Period;
Early Medieval Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Civil habitation;
Citadel;
Fortifications;
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  La Donca
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aaniţei George
Adumitroaiei Marius
Aparaschivei Dan
Apostol Virgil
Bilavschi George Aurelian
Boţan Sever-Petru
Chiriac Costel
Coadă Roxana
Coropceanu Ion
Costea Iuliana
Efimov Jeni
Honcu Ştefan
Iacob Mihaela
Midvichi Natalia
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu
Mocanu Marian
Munteanu Lucian
Nadă Vlad
Neagu Alina
Nedu Decebal
Nuţu George
Opaiţ Andrei
Paraschiv Eugen Dorel
Piftor Valentin
Plăcintă Tiberiu
Răileanu Maria-Violeta
Rubel Alexander
Soficaru Andrei
Stanc Simina
Turică Ciprian
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report În partea de SV a satului Slava Rusă, pe dealul din spatele Mănăstirii Vovidenia, la cca. 2 km de incinta (L)Ibidei. În urmă cu un deceniu, am semnalat o aşezare getică de perioadă elenistică, datată, pe baza materialelor (amfore de Thassos, Rhodos, Sinope, Heracleea, Cos, ceramică attică cu firnis negru, ceramică getică lucrată la mână), în sec. IV - II a. Chr. Situl a fost agresat în repetate rânduri, deoarece acesta a constituit principala carieră de lut a localităţii. În urma acestor intervenţii am recoltat, de-a lungul anilor, o mare cantitate de ceramică şi chirpici. În prezent, în zona excavată se depozitează gunoaiele satului.
În această campanie am iniţiat o cercetare de salvare, urmărind stabilirea limitelor şi a stratigrafiei aşezării. Pentru aceasta am trasat patru sondaje.
Primul sondaj a fost amplasat la marginea carierei de lut, perpendicular pe aceasta. În orientarea sondajului (aproximativ SE - NV) s-a ţinut cont de panta terenului. Dimensiunile acestuia sunt de 20 x 2 m (10 carouri de 2 x 2 m).
În ceea ce priveşte stratigrafia, după un strat vegetal, gros de 20 - 30 cm, urmează sterilul; datorită pantei accentuate şi a practicării arăturilor înainte de anii ’90, stratul superior s-a scurs. Săpătura în acest sondaj s-a realizat în trepte, până la adâncimea maximă de 0,50 - 0,60 m. În vegetal au apărut numeroase fragmente ceramice (în special amfore elenistice). În carourile 7 - 8 a apărut o groapă, care a putut fi observată de la adâncimea de 0,20 m; fundul acesteia se găseşte la adâncimea de 1 m în zona de SE şi de 1,10 m în cea de NV. Groapa, de formă cilindrică, are diametrul de 1,60 m. În groapă au fost descoperite numeroase amfore (în special de Sinope şi Heracleea), o toartă de la un kantharos attic, câteva fragmente ceramice getice, chirpici şi oase de animale).
Al doilea sondaj a fost amplasat mai sus, la marginea pădurii, la cca. 85 m NV de S I. Acesta, orientat tot SE - NV, are dimensiunile de 10 x 1 m. Săpătura s-a realizat până la adâncimea de 1,05 m în marginea de NV şi de 50 cm în cea de SE.
Stratigrafia constă într-un strat de pământ negru de pădure, gros de cca. 25 cm, urmat de unul de pământ maroniu, măzăros, până la 0,80 m în partea de NV şi 50 cm în cea de SE, după care urmează sterilul. În stratul de pământ măzăros au fost descoperite mai multe amfore de Thassos, una de Chios, un fragment de la un kantharos attic, câteva fragmente de vase getice şi resturi de chirpici.
Al treilea sondaj a fost amplasat la cca. 35 m E de S I, tot la marginea carierei de lut şi a fost orientat la fel ca precedentele. Dimensiunile acestuia sunt de 12 x 1 m (6 carouri de 2 x 1 m).
Ca şi în cazul S I, după stratul vegetal, gros de 0,30 - 0,35 m, urmează sterilul. În vegetal au apărut mai multe fragmente de amfore elenistice şi de vase lucrate la mână. În sondaj a apărut un singur complex, o groapă, în carourile 4 - 5. Groapa se conturează la adâncimea de 0,30 m faţă de actualul nivel de călcare, iar fundul acesteia se găseşte la 0,95 m. Groapa are o formă albiată; la partea superioară a fost surprinsă în profil pe o lungime de 1,75 m, iar la cea inferioară pe 1 m. Materialul arheologic din acest complex constă în amfore (în special de Heracleea şi Sinope), fragmente ceramice getice, oase de animale, chirpici şi numeroase pietre de mici dimensiuni.
Al patrulea sondaj a fost trasat la cca. 40 m V de S II, la marginea unui platou. Dimensiunile acestuia sunt de 8 x 1 m, iar orientarea SE - NV. Săpătura s-a realizat până la adâncimea maximă de 0,40 m.
Stratul vegetal are o grosime maximă de 0,20 m, după care urmează sterilul. În acest sondaj nu au fost descoperite materiale arheologice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu