Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Teliţa | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Celic Dere | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Hallstatt
Periods
Late Hallstatt
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery;
Tumular cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Teliţa
Commune   Frecăţei
Site  Celic Dere
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Asăndoae Elena Roxana Universitatea "Aristotel" Thessaloniki, Greece
Bochnak Tomasz Instytut Archeologii - Uniwersytet Rzeszow - Polonia
Constantin Monica SC Digital Domain SRL Bucureşti
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
Ştefan Călin Dan SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Cristian SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Maria Magdalena SC Digital Domain SRL Bucureşti
National Arch. Record Site Code 160421.08
Report Din motive financiare şi de resurse umane cercetările arheologice din necropola tumulară şi plană de la Celic Dere au fost foarte restrânse în această campanie1
Din aceste considerente ne-am propus doar continuarea cercetării tumulului T47, identificat prin metode geofizice în campania anterioară. Este vorba de o movilă de formă ovală, uşor alunecată pe pantă (spre est) cu diametrele de 5,5 m (E-V) x 4,5 m (N-S) şi o înălţime de doar 0,55 m. Ea face parte dintr-un ansamblu distinct de trei movile, una mai mică, alta de dimensiuni similare cu T47, celelalte două fiind săpate de G. Simion în campaniile mai vechi.
Conform metodologiei adoptate pentru cercetarea tumulilor, suprafaţa a movilei a fost împărţită în patru sectoare (A,B,C,D), cu martori pe axele N-S şi E-V. S-a continuat dezvelirea mantalei, observându-se faptul că era constituită din rocă spartă, cu fragmnte de mărime mică sau mijlocie; ringul, format din bucăţi mari de stâncă spartă, era de formă ovală (4,30 x 3,70 m), mai mare pe direcţia est-vest.
După desenarea mantalei, atât cu mijloace clasice, cât şi cu staţia totală, s-a început demontarea acesteia, pe nivele, în carourile A şi C, pentru a putea urmări, în etape, structura movilei. Între pietrele mantalei, dar şi sub ea, s-au găsit, în câteva locuri, fragmente ceramice de la vase modelate cu mâna, arse oxidant, tipice olăriei getice din sec. V-IV a.Chr. În caroul B, între pietrele mantalei, la adâncimea de 0,07 m, deci aproape de suprafaţa acesteia, s-a aflat o cute din gresie, cu partea superioară aplatizată, prevăzută cu orificiu pentru atârnare (partea inferioară era spartă). În caroul D mantaua de pietre se extinde pe circa 4 m, mult faţă de ringul de pietre, probabil şi fiindcă aici terenul este uşor în pantă.
Prezenţa acestor materiale arheologice, situaţie observată şi în cazul altor movile, indică efectuarea unor ritualuri după înmormântarea defunctului.
De asemenea, s-au efectuat intense măsurători topografice în zona necropolei, urmărindu-se atât relieful din zona necropolei, cât şi punerea în plan a vestigiilor săpăturilor vechi.
Toată suprafaţa tumulului a fost acoperită cu folie din plastic şi cu un strat gros de pământ.
Cercetarea tumulului va continua în campania din 2012.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography G. Simion, Le site de Celic Dere. Interpretations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final, p. 237-252, în Premier Age du Fer aux Bouches du Danube et dans les regiones autour de la Mer Noire, Tulcea 1997;
G. Simion, Tombes tumulaires dans la nécropole de Celic Dere, p. 69-82, în Tombes tumulaires de l’âge du Fer dans le Sud-Est de l’Europe, Tulcea, 2000;
V. Sîrbu, D. Ştefan, M. Duţescu, Teliţa - Celic Dere, Tulcea County. Landscape Studies, p. 201-214, în Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c. AD)" (Eds. V. Sîrbu, R. Ştefănescu), Proceedings of The 10th International Colloquium of Funerary Archaeology,Tulcea, 10-12 October 2008;
CCA 2007, p. 379-380; CCA 2008, p. 322; CCA 2009, p. 220-221; CCA 2010, p. 193-195.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu