Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Unip | Commune: Sacoşu Turcesc | County: Timiş | Site: Dealu Cetăţuica | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
La Tène
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Unip
Commune   Sacoşu Turcesc
Site  Dealu Cetăţuica
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bejan Adrian Universitatea de Vest, Timişoara
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Berzovan Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Bolcu Lavinia Universitatea de Vest, Timişoara
Borlea Oana-Alexandra Universitatea de Vest, Timişoara
Cârciumaru Marin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Floca Cristian Universitatea de Vest, Timişoara
Măruia Liviu Universitatea de Vest, Timişoara
Micle Dorel Universitatea de Vest, Timişoara
Stavilă Andrei Universitatea de Vest, Timişoara
National Arch. Record Site Code 158519.02
Report Prospecţiuni pedologice pentru stabilirea concentraţiei de fosfor din sol
În cadrul campaniei 2011, pe situl arheologic Unip-Dealul Cetăţuica s-a realizat o prospecţie pentru stabilirea concetraţiei de fosfor din sol. Scopul acesteia este identificarea valorilor importante arheologic şi a relaţiei acestora cu complexele arheologice descoperite, precum şi extragerea de valori de referinţă ce pot fi folosite ca reper în campaniile viitoare, respectiv etalon pentru prospecţiile chimice viitoare. Aceasta a fost realizată pe două traverse de-a lungul sitului, de la nord la sud şi de la vest la est, în vederea stabilirii nivelului de fond al concentraţiei de fosfor din solul din acest areal, dar a presupus şi luarea de probe de sol din complexele identificate în timpul săpăturilor arheologice, precum şi determinarea zonării concentraţiei de fosfor pe verticală, pentru fiecare strat arheologic vizibil în profilele secţiunilor.
În lipsa unei sonde pedologice de tip carotieră s-au efectuat sondaje cu dimensiunea de 40x40 cm, până la o adâncime medie de 0,35 m. Date fiind cele două campanii de cercetare arheologică anterioare, precum şi cercetările preliminare de teren, se cunoştea adâncimea redusă la care se situează stratul de cultură, astfel că o adâncime de doar 0,35-0,45 m a fost suficientă pentru prospectarea unui prim strat arheologic. O adâncime mai mare a acestor sondaje ar fi riscat în acest caz să bulverseze straturile arheologice nederanjate, precum şi să transforme cercetarea de acest tip dintr-una cu un nivel minim de intruziune într-una intruzivă propriu-zisă. Pe traversa sud-nord, au fost ridicate 22 de probe, pe o lungime totală de 220 m. Menţionăm închiderea succesivă a nuanţei solului de la brun cenuşiu la brun negricios intens, de la metrul 20 la metrul 170, culoare ce se observă cu precădere în zona nordică a sitului, în vecinătatea S2 şi S4.
În total, incluzând prospecţia de la vest la est şi probele din complexele arheologice şi din stratigrafia secţiunilor, au fost ridicate 51 de probe de sol, care au fost analizate pentru concentraţia de fosfor asimilabil şi total la Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici ai Mediului, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Universitatea „Politehnica" Timişoara, de către Ş.l. dr. ing. Adina Negrea şi C. Ş. dr. ing. Mihaela Ciopec. Valorile de fosfor total obţinute s-au situat între 1195 şi 9556 mg/kg s.u..
Interpretarea acestora va indica valorile specifice unor anumite tipuri de complexe arheologice întâlnite, precum şi o valoare medie pentru situl arheologic, delimitarea anumitor arealuri ce indică o locuire mai intensă, precum şi o imagine asupra probabilităţii existenţei urmelor arheologice în afara arealului investigat în prezent.
Abstract other lang.
Abstract   During the 2011 campaign on Unip-Dealul Cetăţuica archaeological site a pedological survey was made in order to establish soil phosphorous concentrations. Its purpose was to identify values with archaeological significance and their relations with the archaeological features discovered. Also they should provide values for comparison purposes for further phosphorous surveys in the area.
In total, including a West-East transect, a South-North one and samples from the archaeological features, some 51 samples were analyzed for available phosphorous contents and total phosphorous at the Applied Chemistry and Inorganic Compound Engeneering Department, Polytechnic University, Timişoara, by Ş.l. Dr. eng. Adina Negrea and C. Ş. Dr. Eng. Mihaela Ciopec. Values obtained ranged between 1195 and 9556 mg/kg s.u.

Interpreting these should render specific values for archaeological features as well as a mean value for the area and perhaps indication of archaeological potential of the area surrounding the site.
Bibliography Cavanagh, W. G.; Hirst, S.; Litton, C. D.; Soil Phosphate, Site Boundaries, And Change Point Analysis, in Journal of Field Archaeology, vol 15, nr. 1 (1988), p. 67-83.
Conklin, A. R., Introduction to Soil Chemistry Analysis and Instrumentation, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, USA, 2005.
Füleky, G.; Vicze, M., Soil and Archaeological Evidences of the Periods of the Tell Development of Százhalombatta-Földár, in Atti Soc. Tosc. Sci. nat., Mem., Serie A, 112(2007), p. 133-140.
Goffer, Z., Archeological Chemistry A Sourcebook on the Applications of Chemistry to Archaeology, John Wiley & Sons Inc, Toronto, 1980.
Holliday, V., Soils in Archeological Research, Oxford University Press, New York, 2004.
Ianoş, G., Solurile Banatului. Evoluţia şi caracteristicile agrochimice, Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
Lippi, R. D., Paleotopography and Phosphate Analysis of a Buried Site in Ecuador, in Journal of Field Archaeology, vol 15, nr. 1 (1988), p. 85-97.
Macphail, R. I.; Cruise, G. M.; Allen, M. J.; Linderholn, J.; Reynolds, P., Archaeological Soil and Pollen Analysis of Experimental Floor Deposits, with Special Reference to Butser Ancient Farm, Hampshere, UK, in Journal of Archaeological Science, 31, (2006), p. 175-191;
McCawley, J. C.; McKerrell, H., Soil phosphorus levels at archaeological sites, in Proceedings of the Society, 1971-2, p. 304.
Moşoarcă, G. E.; Negrea, A., Chimia solului - Aplicaţii, Ed. Politehnică, Timişoara, 2006.
Pansu, M.; Gautheyrou, J., Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods, Springer Publishing, Heidelberg, 2006.
Pierzynski, G. M., Methods of Phosphorus Analysis for Soils, Sediments, Residuals and Waters, North Carolina State University Press, 2000.
Reed, S.; Bailey, N.; Onokpise, O., Soil Science for Archeologists, Florida Agricultural and Mechanical University and Southeast Archeological Center, National Park Service, 2000.
Rypkema, H. A.; Lu, W. E.; Galaty, M. L.; Haws, J., Rapid, in-stride soil phosphorus measurement in archaeological survey: a new method tested in Loudoun County, Virginia, in Journal of Archaeological Science, 34 (2007), p. 1859-1867.
Sarris, A.; Galaty, M. L.; Yerkes, R. W.; Parkinson, W. A.; Gyucha, A.; Dillingsley, D. M.; Tate, R., Geophisical prospecţion and soil chemistry at the Earlz Copper Age Settlement of Vésztö-Bikeri, South Eastern Hungary, in Journal of Archeological Science, 31 (2004), p. 929-939.
Simihăian, M., Investigaţii pedologice în unele situri arheologice din Cheile Turenilor, in Arheometrie în România, vol 3, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu