Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Covacef Zaharia Sector director Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
Matei Cristian Ministerul de Externe
Opriş Ioan Carol Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Papasima Teodor Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report I. Sector estic;
Cercetările s-au desfăşurat în construcţiile C.6, C.7, C.9, C.10; pe coridorul dintre C.1-C.6; pe străzile 4, 5 (pe toată lungimea lor) şi 2 (pe un segment de 6 m); precum şi în carourile P.74 şi P.75, situate în sud-vestul lui C.9.
În C.6 s-a înlăturat un strat de dărâmătură, gros de 65 cm, până la un nivel de incendiu pe care s-au găsit bârne arse, multe cuie, piroane şi scoabe de fier. Dintre descoperirile din această încăpere semnalăm: un capac de oală, un opaiţ întreg, o fibulă din bronz, o cheie de fier şi două monede.
Pe coridorul dintre C.1-C.6 săpătura s-a adâncit până la acelaşi nivel din C.6. În dreptul intrării spre C.6 s-a găsit un zăvor de fier şi o monedă (Justin III şi Sofia); alte patru monede au fost găsite pe nivelul de incendiu.
În C.9 - încăpere situată la sud-vest de C.6 cu care are de fapt un zid comun - stratul de dărâmătură, format din pietre, cărămizi şi moloz, era mult mai gros decât în C.6, în plus pe mijlocul ei se afla martorul dintre carourile 0.74 şi 0.75. Săpătura a ajuns la nivelul din încăperea alăturată. Dintre descoperiri remarcăm, în primul rând, o cantitate însemnată de sticlă de geam, apoi două opaiţe, o oală, un ac şi resortul unei fibule din bronz şi o monedă.
Săpătura din carourile P.74 şi P.75, unde de asemeni era multă dărâmătură, a ajuns până la adâncimea de 80 cm, conducând la descoperirea zidului de nord-vest al C.9 pe o lungime de încă 2 m (în c.P.74).
În C.7 săpătura s-a desfăşurat în două puncte: în colţul de vest al încăperii şi în partea de nord-est. Aici s-a desfiinţat martorul care suprapunea zidul dintre C.7 şi C.8, ceea ce a permis observarea adaosurilor făcute pentru ridicarea încăperii C.8, precum şi diversele reparaţii la zidurile celor două încăperi. În colţul de vest al C.7 s-au înlăturat urmele de cenuşă şi incendiu ale locuinţei medievale-timpurii, care au distrus parţial zidurile lui C.7, şi am ajuns la un alt nivel de incendiu, foarte puternic, care a afectat construcţia romano-bizantină, de unde s-au recuperat bârne arse şi mult material afectat de incendiu. La acest nivel a apărut şi gura unui chiup (nr.8) cu DG = 56 cm, pe care nu l-am dezvelit. Pe această latură a sectorului s-au executat săpături pe strada 4, care mărgineşte C.8 şi C.9 spre nord-vest, pe o lungime de 16,5 m. În c.M.72 săpătura a ajuns până la adâncimea de 1,60 m, între C.7 şi zidul (independent deocamdată) de pe latura de NV a străzii. Remarcăm dintre descoperirile de aici un opaiţ din bronz.
Săpătura din C.10 s-a dovedit mai complexă, pe de o parte, datorită faptului că acesteia nu i-au fost dezvelite decât două ziduri - cel de SE, unde se află şi intrarea, lung de 5,54 m şi cel de SV, lung de 8,63 m, pe de altă parte deoarece în jumătatea de NV suntem încă pe un nivel cu urme medieval-timpurii. În jumătatea de SE, după înlăturarea nivelului de umplutură, ajungem - la adâncimea de 1 metru - la nivelul de incendiu surprins şi în celelalte încăperi. Aici, la 1,22 m faţă de zidul de SV, apare un par ars, vertical, deasupra căruia erau căzute olane şi două comane de acoperiş, fragmentare.
În sfârşit, pe strada 5, după înlăturarea ţiglelor căzute şi a depunerilor naturale de pământ, începe golirea canalului. De pe toată suprafaţa se recuperează o cantitate apreciabilă de sticlă de la geamuri. În canal se găsesc foarte multe fragmente ceramice (unele reconstituibile), pahare de sticlă, piese din os, fier, plumb, sticlă şi nouă monede.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu