Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Iepureşti | County: Giurgiu | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Middle Eneolithic;
Early Bronze Age
Site Category
Civil;
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Iepureşti
Commune   Iepureşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dumitraşcu Valentin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Ilie Ana Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Kogălniceanu Raluca Muzeul Judeţean de Istorie "Teohari Antonescu", Giurgiu
Mărgărit Monica Universitatea "Valahia", Târgovişte
Morintz Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Niţă-Bălăşescu Loredana-Cristina Universitatea "Valahia", Târgovişte
Schuster Cristian Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 103700.02
Report Zona în care se află situl este delimitată la N de Neajlov, la S de DJ 411, la V de satul Stâlpu şi la E de satul Iepureşti, ambele aparţinând din punct de vedere administrativ de comuna Iepureşti. Este vorba de un areal inundabil din lunca Neajlovului, supus unor eroziuni puternice, folosit în prezenţă ca izlaz comunal.
Obiectivele cercetării au constat în săparea zonelor afectate de intervenţii antropice şi alunecări de teren. În campania din 2011 au fost continuate săpăturile din anii precedenţi. Cercetările de anul acesta au avut două obiective:
- Realizarea de sondaje în zonele mai înalte din jurul sitului. Au fost realizate şapte sondaje, cu dimensiunile de 2x1 m şi adâncimea de 3 m (Sondajul 1) şi 3 x 1 m şi adâncimea de 2 m (Sondajele 2-7). Sondajele 2-7 au atins pânza freatică la o adâncime de aproximativ 2 m, unde s-a şi sistat săparea lor. Aceste sondaje ne-au permis să prelevăm mostre de sol în vederea observării depozitelor naturale de vârstă holocenă, precum şi indicii privind utilizarea zonelor respective de către comunităţile umane Materialul obţinut în urma efectuării acestor sondaje este în curs de prelucrare, meritând a fi, însă, menţionată descoperirea, în Sondajul 3 (situat la vest de sit) a unei posibile gropi care conţinea atât fragmente de la un vas de mari dimensiuni, cât şi fragmente ale unui altăraş miniatural, ambele aparţinând culturii Gumelniţa.
- continuarea săpăturilor în secţiunile deschise in campaniile anterioare.
S-a urmărit ajungerea pe aceeaşi adâncime în toate suprafeţele săpate pentru a putea corela descoperirile din anii anteriori cu cele din anul curent.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă neschimbată faţă de cele observate în campaniile anterioare, respectiv un strat aparţinând culturii Gumelniţa, suprapus fără cesură de către un strat din bronzul timpuriu (cultura Glina).
În S2 au fost identificate două gropi cu material aparţinând culturii Glina. Acestea au perforat locuinţa Gumelniţa (L4). Materialul din cele două gropi Glina este în curs de prelucrare.
S-au continuat săpăturile la cele două locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Gumelniţa, L3 din S3-S4 şi L4 din S2, prelevându-se noi vase sparte pe loc din zona locuinţei L3 din S4.
Studiul ceramicii din aşezarea de la Iepureşti a fost axat pe prelucrarea informaţiilor din complexe clare, din cele două locuinţe gumelniţene aflate în curs de cercetare.
Din punct de vedere al formelor, au fost restaurate capace ţest, castroane cu umăr mult mai îngust, uşor concav sau cu buza lată şi decorate cu pliseuri, un pahar, ce aminteşte de tradiţiile Boian, dar şi un vas bitronconic, care este decorat în manieră Brăteşti.
Rezultatele preliminare asupra ceramicii gumelniţene întregite indică, până în momentul actual, existenţa unei predominanţe a formelor cu capacităţi de dimensiuni medii şi mici atât în cazul vaselor de provizii, cât şi al castroanelor şi străchinilor.
De asemenea, remarcăm faptul că, în marea majoritate vasele sunt lucrate din lut ce conţine pleavă sau păioase în pastă.
Remarcăm faptul că lipseşte ceramica care să prezinte finisaje de tip vernis, de asemenea, lipseşte şi ceramica grafitată. Tehnica de decorare cel mai frecvent întâlnită este cea a barbotinei.

În campania de anul acesta s-a continuat cu înregistrarea în sistem de coordonate x, y şi z a tuturor pieselor deosebite.
Dintre piesele deosebite descoperite menţionăm o a patra lamă de silex de tipul super-blades, descoperită în aceeaşi zonă a posibilului atelier, unde au fost descoperite şi celelalte trei piese similare în campaniile precedente.
O altă descoperire o constituie un posibil depozit deranjat de astragale de ovi-caprină, perforaţi şi şlefuiţi. Acestea, în număr de 20, au fost identificate în porţiunea cercetată din L4, materialul fiind în curs de prelucrare.
Materialul arheologic descoperit este depus la MJTA Giurgiu.
Descoperirile făcute pe parcursul celor patru campanii, precum şi faptul că situl este afectat de intervenţii antropice şi alunecări de teren determină şi obiectivele cercetărilor viitoare, şi anume includerea cercetării sitului de la Iepureşti într-un proiect mai larg, care să vizeze cursul inferior al Neajlovului şi cursul Câlniştei. De asemenea, se vizează investigarea zonei sitului utilizând şi alte metode non-intruzive, precum măsurătorile cu GPR sau aero-fotografiile.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu