Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Carei | County: Satu Mare | Site: Bobald | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Bronze Age;
Latene;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Carei
Commune   mun. Carei
Site  Bobald
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Németi János Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Roman Petre Site director Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
National Arch. Record Site Code 136535.02
Report În anul 1997 au fost continuate cercetările în cadrul sitului de tip "tell" de la Carei-Bobald I. Am continuat secţiunea magistrală orientată E-V - până la marginea "tell"-ului (S. X cu dimensiunile de 20 x 2 mp). Şantierul arheologic Carei-Bobald I este condus de domnul dr. Petre Roman de la Institutul Român de Tracologie. Lucrările au fost finanţate de Institut şi efectuate de Németi J.
În S. X - stratul de cultură se subţiază treptat spre marginea "tell"-ului - apoi urmează şanţul de apărare, care din motive obiective (terenul cultivat) nu a fost secţionat (va urma în 1998). În stratul superior apar materiale feudale, puţine fragmente ceramice Latene şi mai mult fragmente din epoca mijlocie a bronzului . Spre marginea "tell"-ului dispare stratul din epoca bronzului timpuriu (grupul Sanislău). La marginea "tell"-ului, considerăm, că deja în vechiul şanţ de apărare, apare o groapă mare menajeră din epoca Latene - parţial cercetată (se va continua în 1998).
În partea opusă (sudică) a "tell"-ului - unde am observat deranjamente serioase (gropi moderne) - am trasat S. XI, pentru a verifica această zonă. Cimitirul feudal al fostului sat Bobald se întinde şi asupra acestei zone. Mormintele sunt săpate în două nivele, cu inventar vestimentar şi monede puse în pumnul defunctului. Pe baza inventarului funerar de la cele 30 de morminte observate, această parte a cimitirului poate data din sec. XVII-lea.
În S. XI, săpată în lutul roşcat virgin al terasei, s-a găsit un mormânt de incineraţia în urnă, acoperit cu două fragmente ceramice din două oale mai mari. Mormântul (pe baza urnei) se încadrează în epoca bronzului timpuriu - probabil în grupul Sanislău (bronz timpuriu - faza III-a) şi este contemporan cu primul nivel al aşezării. În S. XI - mult deranjat de gropile moderne şi mormintele feudale - am găsit (fără complexe închise) materiale ceramice specifice pentru faza evoluată a culturii Otomani. La capătul S. XI - spre sud - s-a deschis o casetă pentru a dezveli un complex închis, surprins la baza stratului de cultură, uşor deranjat de mai multe morminte feudale. Situl apare sub forma unei îngrămădiri de bolovani de râu, de dimensiuni nu prea mari, care acoperă o suprafaţă de 2,50 - 3 mp. Sub această depunere de bolovani de râu apare o groapă ovală, tipic menajeră: fragmente ceramice, chirpici, multe oase de animale (os mare de bovideu, melci, cochilii, solzi şi oase de peşte) bucăţi de râşniţe, resturi menajere diferite. Groapa nu are nici un caracter cultic. Îngrămădirea de bolovani de râu cu care groapa a fost "închisă", adusă probabil din Sălaj (de pe Crasna sau de pe Valea Zalăului) nu se explică.
Groapa conţine un material ceramic bogat, un complex închis din faza finală a "tell"-ului, care îşi încheie evoluţia sa la finele epocii bronzului clasic - la orizontul Koszider.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu