Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Zalău | County: Sălaj | Site: Biserica reformată, str. Andrei Şaguna nr. 7 | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Late Medieval;
Modern
Periods
Late Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sălaj
Locality   Zalău
Commune   mun. Zalău
Site  Biserica reformată, str. Andrei Şaguna nr. 7
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Culic Vasile Daniel Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Pop Horea Dionisiu Site director Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
National Arch. Record Site Code 139713.25
Report Sub aspectul actual al monumentului se ascund urmele vechii biserici parohiale a Zalăului medieval. Monumentul a suferit modificări în timp, ultima mare intervenţie care a adus-o la înfăţişarea actuală a fost făcută în 19061.
În perioada 15-18 iulie 2011 a fost efectuat un sondaj arheologic la baza clădirii Bisericii Reformate din Zalău, str. Andrei Şaguna, nr.7. Sondajul arheologic (numit convenţional „S1/2011") a fost trasat la cererea Eparhiei reformate de pe lângă Piatra Craiului, în vederea obţinerii unor date necesare întocmirii expertizei tehnice care să permită începerea reabilitării monumentului. S-a stabilit o cotă de nivel unică, la + 1,46 m faţă de nivelul actual de călcare ( în text: „NCA").
Suprafaţa „S1/2011" - Unitatea de cercetare a fost trasată pe latura de nord a bisericii, în unghiul format de porticul nordic şi corpul bisericii, pe latura estică a porticului, aşa cum se poate vedea în anexe. Unitatea de cercetare a avut formă triunghiulară în plan, iar laturile sale au avut dimensiunile de: 2,7 x 2,1 x 2,8 m.
Suprafaţa investigată: 2,66 mp; Structuri zidite: Suprafaţa „S1/2011" a surprins două ziduri, notate convenţional „Z1/2011" şi „Z2/2011".
Zidul „Z1/2011" face parte din aripa de nord a monumentului, aripă edificată în anul 1904. Zidul „Z2/2011" este pe latura vestică a porticului nordic al bisericii. Relaţia dintre cele două ziduri este una de ţesere, atât la nivel de fundaţie cât şi în elevaţie. Fundaţiile ambelor ziduri au fost turnate din ciment cu fragmente mici de cărămidă înnecată. Elevaţia se distinge faţă de fundaţie în primul rând prin materialele şi tehnica de construcţie folosită. Elevaţia a fost clădită din cărămizi (dimensiuni: L = 27cm, l = 7 cm) legate cu mortar de ciment, probabil de acelaşi tip folosit la fundaţii.
Stratigrafia: Odată cu edificarea actualei biserici vârful promontoriului a fost nivelat. Diferenţa de nivel este sesizabilă la nord-est de biserică, la limita curţii bisericii cu cea a oficiului parohial reformat. O altă dovadă cu privire la amenajarea terenului odată cu ultima mare intervenţie asupra bisericii constă în descoperirea la aproximativ 0,20 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare (plus încă 0,20 m grosimea aleii de ciment ) a primului mormânt.
Sterilul din punct de vedere arheologic este un lut galben-cenuşiu, notat convenţional cu „1".
Nivelul notat cu numărul „5" este un pământ cenuşiu, nisipos cu foarte puţin pigment de var, cărămidă extrem de fragmentară şi piatră sfărmată. În acest nivel au fost descoperite trei morminte (M5/2011, M6/2011 şi M7/2011) şi alte oase umane răvăşite.
Sub alea de beton modernă (notată convenţional cu numărul „4"), groasă de aproximativ 0,20 m, a urmat un nivel de pământ cenuşiu cu consistenţă lutoasă, amestecat cu pigmenţi de var, piatră şi cărămidă extrem de fragmentară. În acest strat au fost identificate primele 4 morminte (M1/2011, M2/2011, M3/2011 şi M4/2011). Stratul a fost notat convenţional cu numărul „6".
Morminte: Au fost surprinse rămăşiţele pământeşti a 7 indivizi plus alte oase umane răvăşite prin săparea ultimelor morminte.
Mormintele au fost notate în ordinea descoperiri lor. Acestea sunt după cum urmează:
M1/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Categoria de vârstă: adult.
Adâncimea: - 0,40/0,50m faţă de NCA (1,86/1,96 m W).
Starea în care a fost găsit: scheletului i-au fost secţionate picioarele odată cu edificarea bisericii actuale. Au fost descoperite cuie de fier, lucru care indică prezenţa unui sicriu.
Poziţia: a fost întins pe spate cu privirea spre est şi braţele pe lângă corp. Craniul a fost parţial distrus datorită presiunii pământului.
Relaţii stratigrafice: Mormântul a fost săpat într-un nivel cenuşiu cu consistenţă lutoasă, amestecat cu pigmenţi de var, piatră şi cărămidă extrem de fragmentară.
M2/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Vârsta: adult.
Adâncimea: -0,84m faţă de NCA (-2,30 m W).
Starea în care a fost găsit: în săpătură i-au fost găsite doar părţile inferioare ale picioarelor, restul fiind distrus de construcţia zidului Z2/2011. Descoperirea cuielor din jurul scheletului indică folosirea unui sicriu.
Poziţia: întins pe spate, orientat vest-est.
Relaţii stratigrafice: mormântul a fost săpat într-un nivel de pământ cenuşiu cu consistenţă lutoasă, amestecat cu pigmenţi de var, piatră şi cărămidă extrem de fragmentară.
M3/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Vârsta: adult.
Adâncimea: -0,80m faţă de NCA (-2,26 W).
Starea în care a fost găsit: oasele erau extrem de prost păstrate. Partea stângă a scheletului a fost distrusă în totalitate, inclusiv craniul, odată cu săparea gropii mormântului M4/2011.
Poziţia: întins pe spate, orientat vest-est şi braţul drept pe lângă corp.
Relaţii stratigrafice: Partea stângă a scheletului a fost distrusă odată cu amenajarea mormântului M4/2011.
M4/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Vârsta: adult.
Adâncimea: -0,80 m faţă de NCA (-2,26 m W).
Starea în care a fost găsit: A fost surprinsă doar partea dreaptă a scheletului în S1/2011, restul fiind suprapus de profilul de nord al S1/2011. Starea de conservare a oaselor a fost extrem de precară.
Poziţia: întins pe spate cu braţul drept pe lângă corp şi piciorul drept flexat din genunchi.
Relaţii stratigrafice: a tăiat mormântul M3/2011.
M5/2011
Suprafaţa: S1/2011
Vârsta: adult
Adâncimea: - 1,05 m faţă de NCA (2,51 m W)
Starea în care a fost găsit: Schelet a cărui umăr şi braţ superior drept a fost deranjat de săparea gropii fundaţiei zidului Z2/2011. De asemenea partea inferioară a picioarelor a fost distrusă odată cu săparea şanţului fundaţiei zidului Z1/2011. Starea de conservare a oaselor a fost destul de precară.
Poziţia: întins pe spate cu privirea spre est, mâinile pe lângă corp.
Relaţii stratigrafice: Contemporan cu M6/2011.
M6/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Vârsta: copil (adolescent?).
Adâncimea: - 1,10 m faţă de NCA (- 2,56 m W).
Starea în care a fost găsit: Schelet aproximativ întreg. Craniul i-a fost distrus datorită presiunii pământului. Starea de conservare a oaselor a fost relativ precară.
Poziţia: Întins pe spate cu mâinile pe lângă corp
Relaţii stratigrafice: A fost contemporan cu M5/2011. Braţul stâng al M5/2011 a fost petrecut peste braţul drept al lui M6/2011. Cele două schelete, extrem de apropiate şi oasele fiind păstrate în conexiune anatomică, indică faptul că este vorba de un mormânt comun.

M7/2011
Suprafaţa: S1/2011.
Vârsta: adult
Adâncimea: -1,10 m faţă de NCA (- 2,56 m W).
Starea în care a fost găsit: braţul stâng şi parţial piciorul stâng au fost deranjate
Labele picioarelor i-au fost retezate odată cu turnarea fundaţiei zidului Z1.
Poziţia: întins pe spate cu privirea spre răsărit şi braţul drept pe lângă corp.
Relaţii stratigrafice: este ulterior mormântului M6/2011 deoarece groapa lui M7/2011 a afectat braţul stâng al lui M6/2011.
Abstract other lang.
Abstract   Under the contemporary aspect of the Calvinist Church from Zalău lies the old parish church of the medieval village of Zalău. The monument suffered extreme modifications that totally reshaped it. The last great modification was made in 1906 and it still stands today.

Between 15th and 18th of July 2011, an archaeological excavation was carried out in the proximity of the monument. The trench had a salvage purpose, as the area investigated was going to be disturbed by geological prospects and other technical data that served for the future rehabilitation of the monument. The trench was conventionally called area S1/2011 (Trench no. 1/2011) and was made at the request of the Calvinist Eparchy. We discovered at least 7 graves, foundation walls and other features.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu