Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cristian | County: Sibiu | Site: Cristian III | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Early Neolithic;
Late Bronze Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sibiu
Locality   Cristian
Commune   Cristian
Site  Cristian III
Site Sector Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 4, km. 74+150 - 74+600
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Georgescu Adrian Site director Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Marţiş Florentina Muzeul Banatului, Timişoara
Munteanu Claudiu-Iuliu Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 143496.07
Report În perioada octombrie - decembrie 2011 a avut loc cercetarea arheologică preventivă în situl Cristian III din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu descoperiri aparţinând a două perioade de locuire. Pentru cercetarea integrală a sitului Starčevo-Criş (un număr de 12 gropi), cercetarea arheologică a fost extinsă până în februarie 2012.
Stratigrafia orizontului Criş este reprezentată printr-o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. Acest orizont aparţine fazei III a culturii Starčevo-Criş.
A doua locuire datează din epoca târzie a bronzului, în cultura Noua. Este vorba despre o aşezare formată din locuinţe de suprafaţă având un sistem de gropi folosite ca pivniţe sau depozite de alimente şi o fortificaţie având un val cu miez de piatră, care prezintă locuire de suprafaţă Noua si în interior, şi în exterior.
Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.
Abstract other lang.
Abstract   During October-December 2011 the preventive archaeological excavation in the archaeological site Cristian III, from Cristian, Sibiu county with traces belonging to two periods of habitation took place. For an exhaustive investigation of the Starčevo-Criş layer, the archaeological excavation was extended until February 2012.

The first archaeological level is represented by a settlement belonging to the Starčevo-Criş culture, with a fortification system with palisades, towers and entrances, and sunken-flooreddeepened dwellings. This horizon belongs to the Starčevo-Criş culture, phase III.

The second archaeological level is represented by a Late Bronze Age settlement, belonging to the Noua culture. The settlement is composed of surface dwellings with a complex system of pits used as cellars or storehouses and a fortification with stone core ditches. The dwellings were found inside and outside the fortified structure.

All archaeological materials, plans and databases are to be found at the Brukenthal National Museum.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu