Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Şoimuş | County: Hunedoara | Site: Şoimuş 2 | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Eneolithic;
Bronze Age;
Early Bronze Age;
Hallstatt;
Migrations Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Şoimuş
Commune   Şoimuş
Site  Şoimuş 2
Site Sector km 31+850 - 32+300
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Barbu Ioana Lucia Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Barbu Marius Gheorghe Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Codrea Ionuţ-Cosmin Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ion Mihaela Maria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ţuţuianu Costin Daniel Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 91349.03
Report Situl se află poziţionat pe prima terasă a Mureşului.
Au fost cercetate 634 de complexe, din eneolitic, perioada de tranziţie spre epoca bronzului, epoca bronzului (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, a doua epocă a fierului, epoca migraţiilor, evul mediu şi epoca contemporană.
În ceea ce priveşte perioada eneolitică, a fost descoperită o aşezare aparţinând culturii Tiszapolgár, cu elemente de fortificare, locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii, cu un bogat inventar.
Complexele culturii Coţofeni constau din locuinţe şi gropi cu diverse destinaţii, cu un bogat material ceramic, litic şi osteologic.
Complexele din epoca bronzului constau din locuinţe, gropi cu diferite de destinaţii. Ca elemente de inventar s-au descoperit: vase întregi şi întregibile, fragmente ceramice, diverse obiecte din lut, unelte din piatră cioplită şi şlefuită, piese din os şi corn, mici fragmente de obiecte din bronz, oase de animale şi scoici.
Complexele din prima epocă a fierului constau din locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii. Ca inventar, menţionăm: vase întregi şi întregibile, numeroase fragmente ceramice, obiecte din lut, piese din os şi corn, obiecte din bronz, oase de animale.
Pentru epoca migraţiilor au fost descoperite locuinţe, gropi şi cuptoare din piatră, datând în sec. VII, cu material ceramic.
În ceea ce priveşte epoca medievală, au fost descoperite câteva complexe răsfirate pe toată suprafaţa cercetată, încadrându-se cronologic în perioada sec. XII - XVI.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu