Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Chilieni | Commune: mun. Sf. Gheorghe | County: Covasna | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Neolithic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Covasna
Locality   Chilieni
Commune   mun. Sf. Gheorghe
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bartók Botond Site director Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Covasna
National Arch. Record Site Code 63410.02
Report Resturile de cultură materială, considerate aparţinând culturii Boian sunt cunoscute, încă de la începutul sec. XX, din mai multe descoperiri de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Au apărut cu ocazia exploatării nisipului din terasa malului stâng al Oltului şi cu prilejul unor amenajări executate pe teritoriul oraşului. Parţial, materialul descoperit a fost publicat de Schroller în 1933, iar restul de Székely Zoltán în 1970.
În anul 1997, la Chilieni (cartier al municipiului Sfântu Gheorghe), tot pe terasa malului stâng al Oltului, au apărut, cu ocazia desfăşurării unor cercetări de salvare pe terenul unei unităţi de prelucrare a lemnului, vestigii ale culturii Boian.
A fost cercetat malul terasei Oltului, dinspre latura nord-vestică a unităţii industriale. S-a trasat un şanţ de control S1 de 14 x 1 m. În S1, la -0,60 m, s-au descoperit resturile unei instalaţii de foc (cuptor), cu vatra prevăzută cu un singur strat de lutuială, pe o bază de pietre de râu. Instalaţia de foc se prelungeşte în malul sudic al şanţului de control, având dimensiunile de 0,70 x 0,70 m. Pe latura ei sud-estică s-au surprins porţiuni din bolta cuptorului (I=0,10 m). În zonele de sud-est şi est ale cuptorului au apărut fragmente de vase de tip Boian. În funcţie de pastă, formă şi decor fragmentele se încadrează în următoarele categorii:
I. Vase şi fragmente ceramice cu decor canelat şi incizat:
a) Pahar (P1.1;1) lucrat din pastă fină, acoperit cu un strat subţire de lut fin, fără amestec de pleavă, ars brun-cenuşiu, cu urme de arsură secundară. Partea de sus este cilindrică, cu pereţii subţiri, prevăzut cu decor din pliseuri şi din benzi înguste, formate din câte două linii incizate, umplute cu mici liniuţe incizate vertical;
b) Fragmente de vase (P1.1;2:3;1,2,3,4:5;3), lucrate din pastă fină, cu şi fără pleavă, arse brun-cenuşiu, prevăzute cu decor canelat.
II. Fragmente de vase ceramice cu decor excizat:
a) Fragmente ceramice din vase (P1.3;5:5;1,2), lucrate din pastă fină amestecată cu pleavă, cu suprafaţa acoperită, la exterior, cu un strat subţire de emulsie de lut, de culoare brun-gălbuie, cu decor excizat pe suprafaţa netedă;
b) Fragmente ceramice din vase (P1.2;1:4;1,2:5;4), lucrate din pastă fină amestecată cu pleavă, de culoare neagră, cu decor excizat pe suprafaţa lustruită.
III. Fragmente din vase ceramice de uz comun:
a) Fragmente ceramice din vase borcan (P1.2;2,3), lucrate din pastă amestecată cu pleavă, cu corpul bombat şi partea superioară tronconică, fără decor, cu suprafaţa lustruită şi acoperită, cu o emulsie de lut, de culoare brun-gălbuie.
Stadiul actual al cercetărilor nu ne permite să ne pronunţăm asupra extinderii şi caracterului aşezării culturii Boian de la Chilieni.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu