Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Popeşti | Commune: Mihăileşti | County: Giurgiu | Site: Nucet | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Popeşti
Commune   Mihăileşti
Site  Nucet
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 104172.01
Report Scopul cercetărilor arheologice din campania anului 1994 a fost definitivarea secţiunilor din zona mijlocie a aşezării (sectorul Y), respectiv obţinerea unui profil transeversal al acropolei (Nucet). Cu acest prilej s-au săpat numeroase gropi în fâşia de cca. 1 m., atacată în vederea obţinerii acestui profil. De asemenea, s-au lichidat o serie de resturi nesăpate, rămase în urma vechilor cercetări Rosetti între care merită menţionate două bordeie şi câteva gropi.
Săpătura a confirmat stratigrafia aşezării getice de tip oppidan. În zona mijlocie a aşezării s-au observat patru niveluri de locuire bine conturate, faţă de cele cinci constatate în jumătatea sudică a aceleiaşi aşezări (sectoarele W, Sigma etc.). Locuirea din prima epocă a fierului se prezintă aici sub forma a două niveluri. Stratul din epoca bronzului este foarte slab conturat şi cu foarte puţin material arheologic; nivelul Glina nu a putut fi separat stratigrafic de cel corespunzător culturii Tei.
Materialul arheologic rezultat este cel obişnuit, remarcându-se câteva fibule Latene şi fragmente de cupe deliene.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu