Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Popeşti | Commune: Mihăileşti | County: Giurgiu | Site: Nucet | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Popeşti
Commune   Mihăileşti
Site  Nucet
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Radu Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Safta Elvira Muzeul Naţional de Istorie a României
Stoia Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vulpe Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 104172.01
Report Scopul cercetărilor arheologice din campania anului 1994 a fost definitivarea secţiunilor din zona mijlocie a aşezării (sectorul Y), respectiv obţinerea unui profil transeversal al acropolei (Nucet). Cu acest prilej s-au săpat numeroase gropi în fâşia de cca. 1 m., atacată în vederea obţinerii acestui profil. De asemenea, s-au lichidat o serie de resturi nesăpate, rămase în urma vechilor cercetări Rosetti între care merită menţionate două bordeie şi câteva gropi.
Săpătura a confirmat stratigrafia aşezării getice de tip oppidan. În zona mijlocie a aşezării s-au observat patru niveluri de locuire bine conturate, faţă de cele cinci constatate în jumătatea sudică a aceleiaşi aşezări (sectoarele W, Sigma etc.). Locuirea din prima epocă a fierului se prezintă aici sub forma a două niveluri. Stratul din epoca bronzului este foarte slab conturat şi cu foarte puţin material arheologic; nivelul Glina nu a putut fi separat stratigrafic de cel corespunzător culturii Tei.
Materialul arheologic rezultat este cel obişnuit, remarcându-se câteva fibule Latene şi fragmente de cupe deliene.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu