Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Giurgiu | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Giurgiu
Commune   mun. Giurgiu
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpățână Dan Site director Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
National Arch. Record Site Code 100530.01
Report Săpătura a urmărit debleierea de sub ruine a turnului de SE al cetăţii - faza Mircea cel Bătrân - şi printr-un mic sondaj executat pe colţul de NE al turnului donjon - aflarea nivelului de călcare al constructorilor acestuia.
A. Cetatea "Mircea cel Bătrân"
Este o cetate cu incinta protejată de patru turnuri de colţ exterioare. Zidul de incintă are o grosime de 3 m şi este compus din blocuri de piatră făţuite la exterior şi un miez (emplecton) format din piatră de calcar înecată în mortar. Pentru orizontalizare zidul are în compunere grinzi de lemn ale căror locaşuri sunt vizibile din loc în loc. Accesul pe ziduri se făcea cu ajutorul a două scări de piatră.
Turnul de SE este de formă rectangulară cu diametrul de 12,5 m. Este construit pe o fundaţie platformă care prezintă urmele grinzilor de lemn aşezate în formă de grătar. Turnul a fost demantelat până la fundaţie, fapt ce a împiedicat cunoaşterea grosimii zidului în elevaţie. Prin analogie cu zidul nordic al incintei, putem considera fără a greşi că şi acesta avea lăţimea de 3 m. Profilul casetei indică faptul că distrugerea turnului a fost însoţită de un puternic incendiu.
B. Turnul locuinţă
Donjonul a fost construit pe o fundaţie construită din blocuri de piatră de calcar prinse în mortar de culoare albă. Forma acesteia era pentagonală. Fundaţia prezintă pe latura de vest o retragere în unghi având rolul de sparge val. Turnul propriu zis are 7 laturi cu un diametru de 13,5 m, de la est la vest.
În elevaţie turnul a fost ridicat deosebit de îngrijit, fiind construit din blocuri mari de piatră făţuite la exterior şi îmbrăcate în trei-patru asize de cărămizi romane refolosite, aşezate atât pe verticală cât şi pe orizontală. Nivelul de călcare al cetăţii I era mai ridicat cu cel puţin un metru faţă de situaţia găsită în timpul săpăturii.
În suprastructură, turnul putea avea două etaje adăpostind o garnizoană de circa 20 de oameni (vezi reconstituirea).
Acest turn va fi folosit de Mircea cel Bătrân ca turn de colţ pe partea de N-V a propriei fortificaţii ridicate la finele sec. al XIV-lea.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu