Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gligoreşti | Commune: Luna | County: Cluj | Site: La Holoame | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Gligoreşti
Commune   Luna
Site  La Holoame
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aldea Ioan Alexandru Site director Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Gogâltan Florin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 58339.05
Report În campania de cercetări arheologice a obiectivului de pe "Holoame", din vara anului 1997, ne-am propus investigarea celor mai importante complexe surprinse prin secţiunile magistrale S1/1994, S2/1995 şi S3/1996. De asemenea, a fost prelungită S1/1994 cu încă 8 x 2 mp (caseta C5/1997), porţiune rămasă nesăpată datorită vegetaţiei abundente existente în trecut.

Descrierea săpăturilor. Pe lângă amintita secţiune, au fost practicate un număr de patru casete.
C1/1997 a fost trasată între m 44 - 49 ai S2/1995, cu scopul dezvelirii complexului încadrabil în Latene-ul timpuriu. Dimensiunile sale au fost de 5 x 2 mp. C2/1997 a fost plasată la marginea sudică a S2/1995, între m 63,5 - 68,5 şi a avut dimensiunile iniţiale de 5 x 1,5 mp. Pentru a săpa în întregime complexul descoperit, ea a mai fost prelungită cu 1 m. C3/1997 a fost trasată la metrii 25-29 ai secţiunii S1/1994 cu dimensiunile de 5 x 2 mp. La metri 24 - 29 ai S3/1996 a fost practicată o altă casetă, C4/1997, de 5 x 2 mp.
Descrierea complexelor. În caseta C1/1997, a fost dezvelită integral locuinţa surprinsă parţial cu ocazia săpăturii din anul 1995. Complexul de formă cvasi-circulară se adâncea până la circa 0,70 m având un diametru de circa 3,5 m. Fundul relativ plat fără denivelări. Nu au fost surprinse gropi de pari. Din conţinut menţionăm: ceramică specific celtică, alături de ceramică aparţinând Latene-ului local din etapa timpurie a acestuia, precum şi resturi osteologice, numeroase, fragmente de chirpic. La m 49 al S1/1994 s-a conturat, la 1,20 m în nivelul de locuire al aşezării Coţofeni, marginea unui complex, probabil o locuinţă de formă circulară aparţinând acestui orizont. La metrii 65 - 68 ai S2/1995 a fost conturat în C2/1997, la 0,80 m adâncime un cuptor monoşarjă din bronzul târziu. Complexul cobora până la 1,40 m. Din conţinut menţionăm ceramică aparţinând acestei etape, precum şi o mare cantitate de cenuşă, rezultată în urma arderii ceramicii. Diametrul estimat este de circa 1,20 m. Cuptorul a fost dezafectat încă din antichitate.
În caseta C3/1997 au fost cercetate: o locuinţă aparţinând bronzului târziu ce suprapune un complex din bronzul timpuriu, complexe surprinse parţial în cercetările mai vechi din S1/1994.
Caseta C4/1997, a permis delimitarea unei laturi a amenajărilor din epoca romană, surprinse la 0,20 - 0,40 m adâncime. Deocamdată suprafaţa cercetată este relativ redusă faţă de amploarea acestor construcţii, delimitarea unui plan al acestora fiind imposibilă. Din aceeaşi casetă menţionăm dezvelirea a două gropi hallstattiene, una din etapa timpurie a acestui orizont, iar cealaltă din etapa mijlocie. Primul complex are o formă circulară, cu un diametru de circa 1 m, surprinsă la 0,90 m şi coborând până în stratul de steril aflat la 1,60 m. Din conţinut menţionăm ceramică tipică etapei HaB2, fragmente de chirpic, cenuşă. Al doilea complex se leagă de cultura Basarabi. De formă patrulateră, cu latura de circa 0,60 m, complexul a fost surprins la aceeaşi adâncime ca şi cel anterior, adâncindu-se de asemenea în nivelul steril. Menţionăm în partea superioară a acestuia prezenţa unui vârf de săgeată "scitic", ce se datează în ultima treime a sec. VII a. Chr., până la jumătatea sec. VI a. Chr. Din conţinut: ceramică atipică, dar şi fragmente specifice acestei culturi.
Stratigrafia corespunde cu cea surprinsă cu ocazia practicării secţiunilor magistrale în anii anteriori.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu